Toonaangevend op het gebied van innovatie

Economische groei wordt gedreven door innovatie en technologische verbeteringen. Bij alles wat we doen, streven we naar duurzame relaties en helpen we onze klanten en de gemeenschap met het bevorderen van innovatie en efficiëntie. Dit heeft een positieve invloed op de levens van mensen, helpt bij het terugdringen van de productiekosten en maakt een hogere output voor bedrijven mogelijk.

EEN PLATFORM VOOR EEN SNELLE UITROL VAN ZELFCONFIGURATIE EN GEOPTIMALISEERDE PREDICTIVE MAINTENANCE-DIENSTEN

De visie van PROPHESY is het fungeren als katalysator voor een grote uitrol en toepassing van de nieuwe generatie optimale, adaptieve en zelfconfigurerende predictive maintenance services. Diverse uitdagingen, recente trends in Industry 4.0 en de invoering van predictive maintenance maakt een stap naar de markt voor een nieuw predictive maintenance-platform noodzakelijk. Dit platform moet end-to-end-development, uitrol en de operationalisering van adaptieve zelfconfigurerende Predictive maintenance services mogelijk maken.

Dit product is gefinancierd door het Europese onderzoek- en innovatieprogramma Union Horizon 2020 onder subsidieovereenkomst nummer 766994

Less meer >>

OVERKOMEN VAN BEPERKINGEN VAN HUIDIGE DATATECHNOLOGIE IN DE PRODUCTIE-INDUSTRIE 

Door de ontwikkeling en toepassing van een Big Data-benadering als basisinfrastructuur

  • Om zowel de onlineverwerking (het streamprocessingframework) en het batchdataprocessingframework zo efficiënt mogelijk samen te voegen;
  • Om de weg vrij te maken voor real-time analytics en predictive maintenance tools

Dit project is gefinancierd door het Europese onderzoek- en innovatieprogramma Union Horizon 2020 onder Manunet referentienummer MNET17/ICT-1140 - Manunet Financieringsinstantie: de regio Lombardije en Wallonië

Lees meer >>

DE UITROL VAN INDUSTRY 4.0 MET BEHULP VAN INDUSTRIËLE INTERNET OF THINGS (IIoT)-SENSOREN VOOR PREDICTIVE MAINTENANCE IN DE SUIKERINDUSTRIE.

Een innovatief project om de levensmiddelenindustrie toegang tot Industry 4.0-technologiëen te bieden om de uptime te verhogen, ongeplande downtime te voorkomen en de levensduur van de batterijen van IIoT-sensoren te verlengen. 

 Het Europese Union Horizon 2020 Programma. Dit project is gefinancierd door het Europese onderzoek- en innovatieprogramma Union Horizon 2020 onder subsidieovereenkomst nummer 777455

Less meer >>

HET CREËREN VAN EEN ECOSYSTEEM DAT GERICHT IS OP INDUSTRIËLE RELIABILITY

Op basis van een cloud-structuur, netwerken van intelligente sensoren en een draagbare datacollector die gebruik maakt van embedded artificial intelligence algoritmes, is het doel om de concurrentie tussen field engineers te verhogen en de reeks van Industry 4.0-oplossingen uit te breiden. Smart-R4F brengt tevens aanzienlijke economische voordelen met zich mee (banen, duurzame ontwikkeling) voor onze partners en voor Wallonië.

 

MACHINE DATA VERTALEN NAAR INZICHT

Performance for Assets heeft een uniek hybride model ontwikkeld dat online monitoring combineert met fysieke modellen en historische data. Het hybride model verbetert de kennis van het machinegedrag, vergroot de robuustheid van het model en identificeert de oorzaken nauwkeuriger.

Less meer >>

 

Pumped Electricity Plant Solution (PEPS)

De toegenomen penetratie van hernieuwbare energiebronnen (RES) en hun periodieke energieproductie hebben geleid tot de opkomende behoefte aan energieopslagtechnologieën. Het doel van deze energieopslag is om de productie in evenwicht te brengen met de vraag of om netstabiliteit te waarborgen.

PEPS is een innovatief modulair concept, gemakkelijk reproduceerbaar, getest en op afstand gemonitord in een 4.0-benadering van operatie en onderhoud. Een duurzaam alternatief voor energieopslag in batterijen.

Less meer >>