Innovation

Afdeling Onderzoek & Ontwikkeling

Als marktleider van Predictive Analytics for Maintenance and Reliability Solutions in een constant evoluerend domein heeft I-care™ altijd veel belang gehecht aan innovatie.

Overtuigd dat de Industriële Revolutie 4.0 nog in de kinderschoenen stond, besloot I-care™ in 2007 om de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling op te zetten. De bedoeling was om een eigen IIoT-oplossing (Industrial Internet of Things) en cloudgebaseerde analysetool te ontwikkelen.

Vandaag telt onze O&O-afdeling niet minder dan 6 medewerkers die fulltime werken aan nieuwe technologieën en functionaliteiten voor onze verschillende Wi-care™- en I-see™-producten.

 

Belangrijke innovaties

O&O maakt integraal deel uit van de I-care™-cultuur. Het eerste onderzoek richtte zich op de mogelijkheden van draadloze technologie voor sensoren. Dit idee om draadloze technologie te gebruiken ontstond eenvoudigweg door de constatering dat de bedrade versies heel duur zijn. Op dat ogenblik lag onze focus op de beperking van verplaatsings- en installatiekosten.  

Ondersteund door de expertise en reputatie van I-care™ slaagden de onderzoekers erin om 2 grote innovaties te realiseren:

 

2009 - The Remote Condition Monitoring (RCM)

RCM, dat gebruikmaakt van het I-see™-platform, is een diagnosesysteem op afstand waardoor klanten van I-care™ een kwalitatieve diagnose krijgen ongeacht waar hun bedrijf gevestigd is en zonder de verplaatsingskosten van experten te moeten betalen.

 

 

2013 - Wi-care™

Dit is een draadloze technologie voor het assortiment trillings-, warmte- en snelheidssensoren die we aansluiten op monitoren. De data worden op regelmatige basis doorgestuurd naar I-see™. De Wi-care™-technologie werd gepatenteerd.

 

 

Patenten

Mede dankzij subsidies van de Waalse overheid werd in 2013 de productie van Wi-care™-sensoren opgestart met de lancering van het eerste prototype. Snel hierna werd een Europees patent aangevraagd.

Draadloze signaaltransmissiemodule, diagnosesysteem voor industriële machines en voedingsproces van de transmissiemodule.

Sindsdien is het Wi-care™-assortiment voortdurend uitgebreid en geoptimaliseerd om altijd te anticiperen op de klantverwachtingen en steeds de beste op de markt te blijven.

 

Awards

 

2005

Prix Technocité "les talents de la création"

 

 

2009

Grand prix Wallon de l’entrepreneuriat

 

 

2011

Inno Pépites awards

 

 

2013

Trends Tendance Gazelles 

 

Wi-care Certification

ATEX

De ATEX-richtlijn 2014/34/EU is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik op plaatsen waar er ontploffingsgevaar kan zijn. De richtlijn bepaalt de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en conformiteitsbeoordelingsprocedures die moeten worden nageleefd alvorens producten op de EU-markt te brengen. Ze is in overeenstemming gebracht met het nieuwe wetgevende kader en geldt vanaf 20 april 2016 ter vervanging van de vorige richtlijn 94/9/EG.

KCs

Het Wi-care™-assortiment (sensoren met draadloze technologie) is sinds 7 november 2017 KCs-gecertificeerd en dus toegelaten op de Zuid-Koreaanse markt, ook voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Het KCs-keurmerk (Korea Certification) is voor bedrijven het Zuid-Koreaanse equivalent van IECEx- / ATEX-certificering. Het is een van de strengste standaarden in Zuid-Korea.

Het KCs-certificaat werd een paar maanden na de KC-certificering behaald. KC betekent dat het product voldoet aan de Koreaanse veiligheidseisen voor elektrische en elektronische apparaten en onderdelen die werken op AC 50-1000 V.

FCC

De FCC Verklaring van Overeenstemming of het FCC-keurmerk is een certificaat voor elektronische producten die worden geproduceerd of verkocht in de Verenigde Staten. Hiermee wordt bevestigd dat de elektromagnetische interferentie van het product lager ligt dan de grenswaarde vastgelegd door de Federal Communications Commission

IECEX

De bedoeling van het IECEx-systeem is de internationale handel faciliteren in apparatuur en diensten die worden gebruikt in explosieve omgevingen en die voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau:

  • beperking van test- en certificatiekosten voor de fabrikant
  • snelle marktinvoering
  • internationaal vertrouwen in het beoordelingsproces van het product
  • één internationale database

behoud van het internationaal vertrouwen in IECEx-gecertificeerde apparatuur en diensten

CE

Door het CE-keurmerk aan te brengen op een product verklaart de fabrikant dat zijn product beantwoordt aan alle wettelijke vereisten voor CE-markering en kan worden verkocht in de hele EER. Dit geldt ook voor producten die geproduceerd zijn in andere landen en worden verkocht in de EER.

O&O projecten

I-care™, pionier in innovatie, neemt actief deel aan verschillende internationale projecten.

Een ervan heet “Prophesy”.

PROPHESY project

I-care™ heeft zich gespecialiseerd in voorspellend onderhoud en geniet internationale erkenning op dit gebied.

In samenwerking met NCP Wallonie sloot I-care™ zich aan bij de Europese Onderzoeksprojecten en neemt deel aan het PROPHESY-project.

Het is de missie van PROPHESY om te fungeren als een katalysator voor een grotere verspreiding en bredere toepassing van optimale, responsieve en zelfconfigureerbare PdM-diensten (voorspellend onderhoud) van de nieuwste generatie. Verschillende uitdagingen en nieuwe trends in Industrie 4.0 en PdM-toepassingen vergroten de noodzaak van een levensvatbare strategie om een nieuw PdM-platform in de markt te zetten. Dit zal namelijk de complete ontwikkeling, verspreiding en operationalisatie van responsieve, zelfconfigureerbare PdM-diensten mogelijk maken.

Read more>