Calibration 2019-01.png

Wi-care™ installation on chemical plant

Wi-care™ installation on chemical plant

Een draadloos trillingsmeetsysteem van een concurrent was geïnstalleerd op een ventilator in een chemische fabriek in Antwerpen. Het systeem, dat deel uitmaakte van een draadloos instrumentatienetwerk, mat alleen overallwaarden en enkele smalbanden. De conditiebewaking waarschuwde de klant dat er een probleem was: de waardenniveaus waren hoog. Aangezien de klant alleen over algemene waarden beschikte, kon hij niet inschatten hoe ernstig het probleem aan zijn kritieke machine was.

Predictief onderhoud 21 augustus 2018

Beginsituatie

Een draadloos trillingsmeetsysteem van een concurrent was geïnstalleerd op een ventilator in een chemische fabriek in Antwerpen. Het systeem, dat deel uitmaakte van een draadloos instrumentatienetwerk, mat alleen overallwaarden en enkele smalbanden. De conditiebewaking waarschuwde de klant dat er een probleem was: de waardenniveaus waren hoog. Aangezien de klant alleen over algemene waarden beschikte, kon hij niet inschatten hoe ernstig het probleem aan zijn kritieke machine was.

Oplossing van I-care™

We besloten om ons Wi-care™-trillingsmeetsysteem aan te sluiten op de machine. De installatie en inbedrijfstelling nam minder dan 15 minuten in beslag en de eerste meetresultaten waren bijna onmiddellijk beschikbaar. Om het kwartier gebeurde een trillingsmeting op basis van een spectrumanalyse met een Fmax van 4000 Hz en 6400 resolutielijnen.

Resultaat van de actie door I-care™

Dit was de trendgrafiek na 4 uren

Het is duidelijk dat het trillingsniveau sterk fluctueert. Laten we proberen uitvissen wat de oorzaak hiervan is...

Een tweede spectrumanalyse gebeurde op het ogenblik dat het trillingsniveau circa 10 mm/s bedroeg.

 

 

It is obvious that the vibration level is fluctuating a lot. Let’ s try to find out why…

The second spectrum is measured at the moment that the vibration level is around 10 mm/sec.

Een laatste spectrumanalyse werd uitgevoerd op het ogenblik dat het trillingsniveau meer dan 20 mm/s was.

Als we beide grafieken vergelijken, zien we 1 verschilpunt: de snelheid. Als de productie de snelheid verhoogt van 1590 tpm naar 1665 tpm verdubbelt het trillingsniveau.

Conclusie

Aangezien de onbalanswaarde in beide gevallen hoog is, wordt een reiniging en uitbalancering in situ aanbevolen. Maar het feit dat een kleine snelheidswijziging een grote invloed heeft op de onbalanswaarde is bovendien een aanwijzing dat de ventilator dichtbij zijn resonantiefrequentie (kritische snelheid) komt. Dankzij deze resultaten kent de klant de oorzaak van het probleem en kan hij het oplossen.

Het enige wat we moesten doen om deze informatie te bekomen was de Wi-care™-sensoren op de machine aansluiten en een gateway in de buurt inschakelen. De installatie duurde minder dan 15 minuten. Een halve dag later was het besluit al geschreven. Dit is opnieuw een mooie illustratie dat Wi-care™ een echt plug-and-playsysteem is dat data in hoge resolutie oplevert.