Calibration 2019-01.png

Wi-Care Success Story on Oven

Wi-Care Success Story on Oven

Tien afzuiginstallaties gemonteerd bovenop spuitcabines zijn van cruciaal belang voor de werking van een productiesite van auto’s.

Predictief onderhoud Automobiel 21 augustus 2018

Situatie

Tien afzuiginstallaties gemonteerd bovenop spuitcabines zijn van cruciaal belang voor de werking van een productiesite van auto’s.

Figuur: Spuitcabine in de autoindustrie waarop afzuiginstallaties zijn gemonteerd.

Om de betrouwbaarheid van zijn installatie te vergroten wil de klant de bestaande periodieke monitoring uitbreiden met een draadloze online monitoring van zowel trillingen als temperatuur.
Bijkomend werden twee aanvullende (en niet evidente) eisen gesteld:

  • Het was van groot belang dat er kort op de bal kon worden gespeeld, dus een snelle levering van het bewakingssysteem
  • De tijd vereist voor de on-site installatie moest beperkt blijven tot één dag

Voorstel en installatie

Het draadloos bewakingssysteem van temperatuur en trillingen van Wi-care werd aan de klant voorgesteld en kort daarna kwamen we tot een overeenkomst, waarbij de voornoemde eisen werden ingewilligd.

Op de dag van de installatie arriveerden we om 8 u bij de klant. De Wi-care trillings- en temperatuursensoren werden met behulp van magneten op alle afzuigapparaten gemonteerd. Op die manier was de installatie van de tien Wi-care transmitters in slechts enkele minuten afgerond. We schakelden de gateway in en startten onmiddellijk met het configureren van de database.

Zoals kan worden afgelezen uit onderstaand schema, kwamen de gegevens van de eerste ventilator binnen om 9:28:33 u, dat is nog geen 90 minuten na onze aankomst ter plaatse.

De volgende afbeelding laat de situatie zien om 11 u: de configuratie en inbedrijfsstelling van de 10 kanalen waren voltooid en er waren referentiegegevens verzameld van alle installaties.

Er werden alarmniveaus en informatie met betrekking tot de theoretische frequentie van storingen toegevoegd en de gebruiksvriendelijke webgebaseerde software werd aan de klant uitgelegd. We verlieten de site rond te middag.

Resultaten

Om de 8 uur worden er hoge resolutie data verzameld (2000 Hz bandbreedte, 6400 resolutielijnen). Hieronder ziet u bij wijze van voorbeeld het spectrum dat werd gegenereerd voor een van de ventilatoren. Op basis hiervan kan een gedetailleerde analyse gebeuren en een betrouwbare beoordeling van de mechanische conditie van de installatie.

De klant is uiterst tevreden met de resultaten en wil het systeem in de nabije toekomst verder uitbreiden. Dit voorbeeld toont nog maar eens aan dat het Wi-Care system een plug en play systeem is dat trillings- en temperatuurgegevens genereert van hoge kwaliteit.