Business Games

Time to care

Een rollenspel rond teamwork dat de verschillende actoren van een onderhoudsplan opvoert. Doorspekt met voorvallen en acties om te leren omgaan met gangbare en complexere situaties.

Doel

 • Inzicht krijgen in de parameters en beperkingen die intrinsiek verbonden zijn met de opstelling van preventieve en voorspellende onderhoudsplannen voor industriële apparatuur.

Praktische informatie

 • Duur: 1/2 dag
 • Aantal spelers: 8 tot 10
 • Doelpubliek: Operatoren, technici, ingenieurs en onderhoudsmanagers

Talen: Frans, Engels & Nederlands

Pursuit of Reliability

Bordspel dat verschillende scenario’s nabootst die deel uitmaken van het beheer van een fabriek. Doorspekt met talloze events als een defect, uitschakeling van de productie en andere kritische situaties. De speler moet hierop reageren en de beste strategie zien te vinden door betrouwbaarheidsoplossingen voor te stellen die zorgen voor een productietoename.

Doel

 • De spelers bewust maken van de impact van een onderhoudsstrategie op de beschikbaarheid van machines, risicomanagement en productietoename.
 • Op een ludieke manier kennismaken met onze portfolio van betrouwbaarheidsprojecten.

Praktische informatie

 • Duur: 1/2 dag
 • Aantal spelers: 6
 • Doelpubliek: Reliability engineers en onderhoudsmanagers.
 • Talen: Frans, Engels & Nederlands

I-plan

De deelnemers simuleren een uitschakelingsproces (shutdown) in teamverband, vanaf het begin tot de evaluatie. Deze simulatie bootst levensechte situaties na, tot in de kleinste, meest onverwachte details. I-plan is een spannende, interactieve manier om een echte uitschakeling te simuleren, met alle typische uitdagingen van een shutdown: onderdelenbeheer, beperking van de hulpbronnen, kwaliteitsaspecten, problemen met onderaannemers, uitdagingen bij de planning, beheer van de uitvoering, enz.

De spelers moeten de werklast plannen en organiseren op een spelbord, rekening houdend met logistieke en veiligheidsbeperkingen, interactieve machines en afgesloten zones. Zelfs het kritieke pad bepalen en beheren is onderdeel van de simulatie. De spelers moeten deze uitdaging aangaan in een zo scherp mogelijke tijd, want... time is money!

Doel

 • Het nut van een duidelijke, gedetailleerde uitschakelingsprocedure inzien en nieuwe inzichten verwerven in dit proces.
 • Niet alleen de rollen en verantwoordelijkheden, maar ook de organisatie en efficiëntie van een uitschakelingsprocedure transparanter maken voor iedereen.

Praktische informatie

 • Duur: 4-8 uur
 • Aantal spelers: 8 tot 12
 • Doelpubliek: Onderhoudsprofessionals, planners en schedulers, shutdown- en projectmanagers
 • Talen: Frans, Engels en Nederlands