Inleiding tot trillingsanalyse

Predictive maintenance
Inleiding tot trillingsanalyse Cursus richt zich naar verantwoordelijken van onderhoud en productie, team leiders, ervaren onderhoudstechniekers, en reliability engineers.

Deze ééndaagse cursus richt zich tot personen die in aanraking komen met predictief onderhoud op basis van trillingsmetingen, of tot zij die de mogelijkheden van deze techniek wensen te ontdekken. Aan de hand van tal van reële voorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze onderhoudsfilosofie in praktijk kan worden gebracht en waar de interessante toepassingsdomeinen liggen. Specifieke voorkennis is niet vereist. Deze training wordt voorzien van een Nederlandse syllabus.

Predictive maintenance Rijen (NL) 20 mei 2022 Dutch 546 €

Inhoud

Overzicht van de verschillende onderhoudsfilosofieën:

 • Reactief onderhoud
 • Preventief onderhoud (Tijdsgebaseerd onderhoud)
 • Predictief onderhoud (Toestandsafhankelijk onderhoud)
 • Proactief onderhoud
 • Basisbegrippen rond trillingsanalyse: tijdsignaal, FFT spectrum, enz.
 • Overzicht van types trilling sensoren, toepassingsdomeinen, voor- en nadelen, enz
 • Trillingsanalyse in de praktijk:
 • Resonantie
 • Uitlijningsfouten
 • Lager schade
 • Detectie van problemen als onbalans

AANTAL DAGEN:

Deze opleiding kent twee varianten. Er bestaat naast de ééndaagse ook een twee daagse variant die naast het bovenstaande programma ook:

 • Een illustratie geeft van de vermelde faalmodi op een test case
 • Praktische tips met het oog op samenwerking met derde partijen
 • Praktische demonstratie

BESCHIKBARE TALEN

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels