Trillingsanalyse CAT I (ISO 18436-2) Gecertificeerd

Predictive maintenance
Trillingsanalyse CAT I (ISO 18436-2) Gecertificeerd Specifieke voorkennis is voor deze opleiding niet vereist, maar het ‘Vibration Analyst’ ISO cat. I certificaat wordt, conform de ISO 18436 norm, enkel overhandigd aan personen met zes maanden praktische ervaring in de uitvoering van trillingsmetingen.
Mobius Certification

Deze cursus is een basis voor de trillingsanalyse. De opleiding eindigt met een examen tot het behalen van het certificaat ‘Vibration Analyst’ ISO cat. I. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin de achtergrond bij trillingsanalyse uitgebreid aan bod komt. Verder worden onderwerpen behandeld zoals meettechniek, het gebruik van een datacollector en praktische aspecten bij het opzetten van een predictief onderhoudsprogramma. De theoretische opleiding wordt geïllustreerd aan de hand van tal van reële voorbeelden.

Predictive maintenance Heverlee Van 13 aan 16 december 2022 Dutch 2100 €

Vereisten

Specifieke voorkennis is voor deze opleiding niet vereist, maar het ‘Vibration Analyst’ ISO cat. I certificaat wordt, conform de ISO 18436 norm, enkel overhandigd aan personen met zes maanden praktische ervaring in de uitvoering van trillingsmetingen. Indien deze ervaring op het tijdstip van het examen nog niet opgebouwd is, wordt een tijdelijk getuigschrift afgeleverd, en krijgt de geslaagde cursist het certificaat op latere datum. Tijdens en na de opleiding krijgt de cursist online toegang tot de software i-LearnVibration die voor zelfstudie kan aangewend worden. De cursus wordt voorzien van een Nederlandstalige syllabus en ‘Mobius Quick Reference guide’ inbegrepen.

Inhoud

  • Basisbegrippen van trillingsanalyse (amplitude, frequentie, spectrum,...)
  • Trilling opnemers en meettoestellen
  • Uitvoering van metingen met datacollectoren
  • Praktische aspecten van een predictief onderhoudsprogramma
  • Gebruik van normen en alarmwaarden
  • Interpretatie van de metingen: onbalans, uitlijning, lager schade,
  • Basis kennis van de typische trillingsaspecten die voorkomen op pompen, ventilatoren, compressoren...

AANTAL DAGEN:

3 dagen + 0.5 dag examen

BESCHIKBARE TALEN

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels