Ultrasound Analysis

Lekdetectie

Perslucht verbruikt vaak meer energie dan de meeste andere systemen in een fabriek. Lekkende persluchtleidingen, aansluitingen, pneumatische voorzieningen, leidingen en andere persluchtcomponenten die gebreken vertonen, kunnen een belangrijke bron van energieverlies betekenen.

Aan de hand van ultrasone detectie kunnen vaak onhoorbare of niet-detecteerbare verschijnselen worden opgespoord die andere predictieve tools niet detecteren.

De meest gekende toepassing voor dit type toestel is de detectie en nauwkeurige lokalisering van gaslekken. Dankzij het gedetecteerde geluid en de exacte druk in de gasleiding, is het mogelijk om de grootte van het lek te bepalen en bijgevolg het financiële verlies dat ermee gepaard gaat.

Er werd aangetoond dat in de industrie, een compressor op drie eigenlijk niets meer doet dan de lekken vullen in het netwerk. De ROI van dit toestel is dan ook bijzonder groot. Het gebruik ervan is intuïtief en snel aan te leren, gezien het beperkt aantal knoppen. Dit maakt dat ook de opleiding en vereiste ervaring om nauwkeurig werk te kunnen leveren, beperkt zijn.

Voordelen?

 • Contactloze technologie
 • Opsporen van energieverlies
 • Snel, betrouwbaar en nauwkeurig resultaat
 • Mogelijkheid tot inspecteren van grote oppervlakken op korte tijd
 • Betaalbaar en rendabel

Wat kan er worden gemonitord?

 • Lekkage van gecomprimeerd gas
 • Warmtewisselaars
 • Ketels en condensors
 • Reservoirs en pijpleidingen
 • Kleppen en condenspotten
 • Vonkontlading, tracking, corona
 • Elektrische installaties
 • Transformers
 • Fout ter hoogte van de lagers
 • Probleem met versnelling
 • Zekeringen
 • Problemen met de koppelingen

Onze diensten

Onze diensten op vlak van ultrasone analyse omvatten: 

 • Het controleren door één enkele onderhoudsingenieur van al uw persluchtleidingen om te zien of er geen lekken zijn.
 • Het nauwgezet identificeren en opvolgen ter plaatse van de gedetecteerde lekken voor reparatie.
 • Het voorleggen binnen de 48 uur van een gedetaileerd verslag met:
  • Een overzichtstabel van de gedetecteerde lekken,
  • Een kostenraming van het verlies door de gedetecteerde lekken