Data Optimisation

Een walkthrough

Een walkthrough is hoe wij de inventaris van de aanwezige installaties opmaken en up to date houden. Om tot een doeltreffend maintenance programma te komen, is het van fundamenteel belang over een complete en nauwkeurige catalogus te beschikken. Een asset catalogus beperkt zich niet tot een lijst van de machines en installaties maar bevat ook  de beschrijving van de systemen, een hiërarchische structuur, de configuratie van de onderdelen, de gegevenskenmerken van deze onderdelen, enz.

Read more>

Functionele structuur

Een duidelijke en nauwkeurige functionele structuur lijkt iets vanzelfsprekends. De meeste structuren die echter op onze weg komen, zijn vaak complex en niet gebruiksvriendelijk.

Dit is vaak te wijten aan de vele verbeteringen / aanpassingen die zijn gebeurd aan de productielijn of gewoonweg door een gebrek aan tijd op het ogenblik dat de installatie wordt opgestart.

Read more>

EMP - Equipment Maintenance Plan

Het EMP definieert niet alleen de taken met het oog op het beperken van de gevolgen van storingen, maar bevat ook informatie die u zal toelaten om het werk beter te plannen en de vereiste budgetten voor deze werken beter te kunnen inschatten. Bovendien kan aan de hand van dit plan aan de verschillende betrokkenen gecommuniceerd worden over de downtime nodig voor deze interventies.

Read more>

Materiaalstaat

Een materiaalstaat is een lijst van onderdelen van een specifieke machine. De volledigheid van deze lijst vraagt een grote inspanning bij de opstart van de machine in kwestie. Deze onderdelen worden als volgt beschreven:

  • Nummer van de machine en beschrijving
  • Artikelnummer en beschrijving
  • Specifieke technische informatie (omvang, snelheid, enz.)
  • Naam van de fabrikant (OEM) en referentie
  • Aantal nodig voor de machine
  • Beschrijving van de plaats waar het onderdeel wordt gebruikt in de machine (bijvoorbeeld: axiaallager motor)
  • Eventueel de naam van de verdeler en het artikelnummer