Reliability Centered Lubrication

Onze methode is gebaseerd op het watervalprincipe: elke stap bouwt verder op de informatie die werd verzameld in de vorige stap. Dit resulteert in een planmatige, gestandaardiseerde en repetitieve aanpak die garant staat voor succes, voor minder kosten en minder personeel.

De verschillende stappen van het proces kunnen worden ondergebracht in 4 fasen. De auditfase is een vereiste voor het opstellen van een smeringsplan.

Fase 0: Assessment

Deze eerste fase bestaat uit het evalueren van de huidige smeringspraktijken binnen de productie-eenheid. Deze evaluatie is essentieel want aan de hand daarvan is het mogelijk om duidelijke doelstellingen voorop te stellen voor progressie maar ook als referentie voor de beoordelingen van de geplande verbeteringen.

Deze analyse is gebaseerd op gesprekken (open discussies) die worden gevoerd met de belangrijkste betrokkenen, op alle niveaus van de hiërarchie. Het verslag van deze gesprekken wordt overgezet naar onze processing tool: een lijst met ruim 150 vragen, gerangschikt volgens 12 pijlers. Aan welke vraag wordt een wegingsfactor toegekend (indien nodig) alsook een positief (1) of negatief (0) antwoord. Vervolgens wordt een gemiddelde waarde berekend per pijler.

Dit is de lijst van de geanalyseerde pijlers:

 • Standaardisering, consolidering en aankoop van smeermiddelen
 • Opslag en handling van de smeermiddelen
 • Analyseplan van de smeermiddelen
 • Samplingprocedures met het oog op de analyse van de smeermiddelen
 • Controle van de vaste en vloeibare vervuiling
 • Opleiding en kennis van het personeel dat instaat voor de smeringen
 • Smerings- en hersmeringspraktijken
 • Programmabeheer
 • Procedures
 • Doelstellingen en evaluaties
 • Controle van de lekken
 • Continue verbetering

Na afloop van deze audit heeft u een heldere en pragmatische kijk op uw sterke en zwakke punten en beschikt u over doelstellingen afgestemd op uw eigen realiteit evenals over een actieplan om deze doelstellingen te bereiken.

Fase 1: Overzicht

In deze fase wordt een update gemaakt van alle machines die deel uitmaken van het smeringsplan. Ze worden een voor een overlopen waarbij de smering van elk onderdeel in reële omstandigheden wordt beoordeeld.

Deze post omvat het opstellen van een overzicht in Excel van het volledige machinepark. Voor elk systeem worden de volgende gegevens verzameld:

 1. Functionele referentie (nr. van de post);
 2. Lokatie (zone, gebouw, lokaal, etage, enz…);
 3. Het aantal smeerpunten;
 4. De hoeveelheid smeermiddel;
 5. Het type smeermiddel (specificaties van de constructeur).

Aan de hand van deze inventaris kunnen de fundamentale behoeften van elke installatie worden bepaald.

Elk gesmeerd machineonderdeel wordt vervolgens opgelijst als een smeerpunt en elk punt wordt op zijn beurt geïmplementeerd in onze database met de volgende kenmerken:

 1. Keuze van het smeermiddel;
 2. Frequentie van her-smering (afvloeiing, toevoegen van vet, olie, enz.);
 3. Smeringsmethode;
 4. Aanbevolen filtering;
 5. Aanbevolen beluchters;
 6. Frequentie van de sampling.

Opmerking: niet al deze kenmerken zijn vereist voor alle smeerpunten.

 

Fase 2: Implementatie van het smeringsplan

De implementatie van het plan op de site is de sleutel tot een doeltreffend en rendabel smeringsprogramma. Het plan voegt de nieuwe procedures bij de bestaande om aldus een zachte overgang te verzekeren tussen de oude en nieuwe praktijken.

Opmerking: al onze délivrables worden opgesteld volgens Master Data Templates om de integratie ervan in een CMMS.

De implementatie van het plan gebeurt in verschillende stappen.

1. Opstellen van procedures

Tijdens deze fase worden procedures gegenereerd die gebaseerd zijn op de beste smeringspraktijken. Deze fase is opgebouwd rond de methodes van Icare met het oog op een optimaal rendement, doeltreffendheid en time management.

Het doel van deze procedures bestaat erin om als referentiedocument te fungeren, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de smering dient te worden uitgevoerd, afgestemd op de beste praktijken binnen de industrie. Deze documenten worden geïllustreerd met foto’s en tekeningen zodat de uit te voeren taken snel geassimileerd kunnen worden.

Parallel hiermee worden vereenvoudigde werkfiches opgesteld die werkelijk gericht zijn op de uitvoering van de taak. Deze documenten zijn makkelijk integreerbaar in de preventieve en predictieve werkorders.

2. Invoering van de procedures

Tijdens deze fase worden de complete en ingekorte procedures geïntegreerd  in de bestaande programma’s voor maintenance management. Op die manier kunnen de arbeidskrachten worden geoptimaliseerd door de taken met geringe toegevoegde waarde te schrappen.

3. Aanpassen van de installaties

De invoering van een kwalitatieve smering vereist onvermijdelijk aanpassingen aan de kritieke uitrustingen met het oog op een grotere betrouwbaarheid. Deze fase bestaat bijvoorbeeld uit de toevoeging/wijziging van materialen met als doel het verbeteren van de afvloeiing, het vullen, reinigen, filteren, inspecteren of afnemen van monsters. Alle verbeteringen zullen worden voorgesteld maar ze zijn niet inbegrepen in dit aanbod.

4. Smeringsroutes en taakverdeling

De laatste fase bestaat uit het omzetten van de procedures in smeringsroutes zodat er een werkplanning kan worden opgemaakt. In functie van de gewoonten van de productie-eenheid worden dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse routes gecreëerd waarvoor wordt uitgegaan van de soorten van taken die moeten worden vervuld (afvloeiing, aanvullen, vervangen van filters …), de geografische lokalisatie van de machines, het type smeermiddel en de aanbevolen frequentie.

Nadat deze routes zijn aangemaakt, volgt een raming van het nodige personeel voor elk van de routes.