Innowacje

Dział Badań i Rozwoju (R&D)

Jako lider w predykcyjnym utrzymaniu ruchu i niezawodności na dynamicznie zmieniającym się rynku, I-care™ zawsze przywiązywał dużą wagę do innowacji.

Wiedząc, że rewolucja Przemysłowa 4.0 jest w powijakach, firma I-care™ zdecydowała w 2007 r. o utworzeniu działu badań i rozwoju i opracowaniu własnego rozwiązania Industrial Internet of Things (IIoT) oraz narzędzia analitycznego opartego na chmurze.

Dzisiaj, dział R&D tworzą specjaliści, opracowujący nowe technologie i podnoszący funkcjonalność dla naszej oferty produktów Wi-care™ i I-see™.

 

Główne innowacje

R&D jest integralną częścią I-care™. Pierwsze badania miały na celu ocenę możliwości wykorzystania technologii bezprzewodowej do czujników. Pomysł zastosowania technologii bezprzewodowej wynikał z prostego faktu, że rozwiązania przewodowe były bardzo drogie. W tamtym czasie skupiono się na zmniejszeniu liczby osób i kosztów instalacji.

W wyniku tego powstały 2 główne innowacje wspierane przez wiedzę i reputację I-care™:

 

2009 - Zdalne monitorowanie stanu maszyn (Remote Condition Monitoring - RCM)

RCM, zrealizowane przez platformę I-see™, jest zdalną usługą diagnostyczną, która umożliwia Klientom I-care™ uzyskanie jakościowej diagnostyki niezależnie od tego, gdzie się znajdują, bez generowania wysokich kosztów podróży.

 

 

2013 - Wi-care™

Technologia bezprzewodowa stosowana w zakresie wibracji, czujników termicznych i czujników prędkości, które podłączamy do urządzeń monitorujących i przesyłamy dane do I-see™ w regularnych odstępach czasu. Technologia Wi-care™ została opatentowana.

 

 

Patenty

W 2013 roku, dzięki dotacji rządu Walonii, produkcja czujników Wi-care™ rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem pierwszego prototypu, a europejska specyfikacja patentowa została szybko zdeponowana.

Moduł transmisji sygnału bezprzewodowego, system diagnostyczny maszyny przemysłowej i sposób zasilania modułu transmisyjnego.

Od tego czasu oferta Wi-care™ posiada najlepsze w swojej kategorii produkty na rynku.

 

Nagrody

 

2005

Prix Technocité "les talents de la création"

 

 

2009

Grand prix Wallon de l’entrepreneuriat

 

 

2011

Inno Pépites awards

 

 

2013

Trends Tendance Gazelles 

 

Certyfikaty Wi-care 

ATEX

Dyrektywa ATEX 2014/34 / UE obejmuje urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa określa podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności, które należy stosować przed wprowadzeniem produktów na rynek UE. Jest on zgodny z nową polityką ram prawnych i ma zastosowanie od 20 kwietnia 2016 r., Zastępując poprzednią dyrektywę 94/9 / WE.

KCs

Od 7 listopada 2017 r. Zasięg Wi-care™ (czujniki technologii bezprzewodowej) posiada certyfikat KCs i może być sprzedawany na rynek koreański, w tym w branżach ze strefą niebezpieczną. Znak certyfikacji KCs (Korea Certification) jest odpowiednikiem certyfikatu IECEx / ATEX dla koreańskich branż. Jest to jeden z najbardziej rygorystycznych standardów w Korei.

Znak KCs uzyskano kilka miesięcy po znaku KC. KC oznacza zgodność z wymogami bezpieczeństwa produktów Korei w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów, które wykorzystują energię z AC 50-1000V.

FCC

Deklaracja zgodności FCC lub etykieta FCC to znak certyfikacji stosowany w produktach elektronicznych produkowanych lub sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, który poświadcza, że zakłócenia elektromagnetyczne z urządzenia są w ograniczonym zakresie zatwierdzone przez Federal Communications Commission

IECEX

Celem systemu IECEx jest ułatwienie międzynarodowego handlu sprzętem i usługami do użytku w strefach wybuchowych przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa:

  • obniżone koszty testów i certyfikacji dla producenta
  • skrócenie czasu wejścia na rynek
  • międzynarodowe zaufanie co do oceny produktu
  • jedna międzynarodowa lista baz danych
  • utrzymywanie międzynarodowego zaufania do sprzętu i usług objętych certyfikatem IECEx

CE

Umieszczając oznakowanie CE na produkcie, producent oświadcza, że produkt spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące oznakowania CE i może być sprzedawany w całej europejskiej strefie ekonomicznej. Dotyczy to również produktów wytwarzanych w innych krajach, które są sprzedawane w EEA.

Projekty R&D 

Pionier w innowacji, I-care™ aktywnie uczestniczy w kilku międzynarodowych projektach.

Jeden z nich nazywa się "PROPHESY".

Projekt PROPHESY 

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest specjalnością firmy I-care™ i własnie dzięki temu zdobyliśmy światową sławę w tym zakresie.

We współpracy z NCP Wallonia, I-care™ dołączył do European Research Projects i uczestniczy w projekcie PROPHESY.

Wizją PROPHESY jest działanie jako katalizator dla szerszego wdrażania i upowszechniania usług PdM następnej generacji, optymalnych, adaptacyjnych i samokonfigurujących. Nowe trendy i wyzwania stawiane przed branżą w dynamicznie rozwijającym się Przemyśle 4.0 powodują wzrost realnego zapotrzebowania na nową platformę PdM, która umożliwi kompleksowe opracowywanie, wdrażanie i działanie adaptacyjnych usług PdM.

Więcej>