Zaspokajamy potrzeby branż intensywnie korzystających ze swoich aktywów

KLUCZOWE INFORMACJE

SKUPIAMY SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH SIEDMIU SEKTORACH W BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ.

Z naszych biur obsługujemy Klientów na całym świecie w różnych językach.

Przemysł paliwowy

Naftowy, gazowy, chemiczny, petrochemiczny.

Wytwarzanie energii

Energia jądrowa, wiatrowa, wodna, łączona, węgiel / paliwo.

Górnictwo & Wydobycie

Kopalnie, kamieniołomy, cementownie.

OEM

Producent oryginalnego wyposażenia (Original Equipment Manufacturer)

Żywność & Leki

Farmaceutyka, żywność.

Transport

Morski, lądowy, powietrzny, kolejowy.

 

Usługi

Odsprzedaż, ubezpieczenie, edukacja, zarządzanie nieruchomościami oraz dystrybucja.