I-care Talent

 

Połączymy Cię z najlepszymi specjalistami w zakresie utrzymania ruchu i niezawodności

Grupa I-care od 2004 ustanawia i pomaga w standaryzacji najlepszych praktyk zarządzania aktywami dla organizacji na całym świecie. Teraz wykorzystujemy to doświadczenie, aby sprostać jednemu z największych wyzwań stojących obecnie przed menedżerami utrzymania ruchu
i niezawodności: zatrudnianiu i zatrzymywaniu specjalistów.

Misją I-care Talent jest identyfikowanie, sprawdzanie, lokowanie i zatrzymywanie talentów, których Twoja organizacja aktualnie potrzebuje.

Kadry: jedno z największych wyzwań branży w dzisiejszych czasach

Wyzwania w przemyśle

Znalezienie i przyciągnięcie do siebie odpowiednich specjalistów oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego oraz ambicji jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ firmy nie mają środków, aby poświęcić się tym istotnym zadaniom.

Branża jest najchętniej zainteresowana zatrudnianiem specjalistów, którzy mają kompetencje, żeby zarządzać, organizować i wdrażać projekty w różnych obszarach technicznych, ale ostatecznie zatrudniają tylko jednego pracownika dedykowanego do wielu zadań. Presja kosztowa oznacza cięcia, zmniejsza wymogi, co kończy się niezadowalającymi wynikami i frustracją.

Wyszukiwanie i rekrutacja najlepszych specjalistów

Ekspercka pula profesjonalistów

Rozumiemy, że branża desperacko potrzebuje zarówno tymczasowych, projektowych, jak i stałych stanowisk do obsadzenia. Nie tylko po to, aby wypełnić obecne braki, ale także dlatego, że wiele firm przechodzi od konwencjonalnego utrzymania ruchu do nowocześniejszego, opartego na danych podejścia 4.0, która wymaga większych kompetencji.

Naszym zdaniem w przemyśle lepiej jest mieć jeden punkt kontaktowy, jeśli chodzi
o zatrudnianie specjalistów w zakresie utrzymania ruchu, niezawodności i zarządzania aktywami, którzy wychodzą z organizacji, w których szkolenia, coaching i rozwój są podstawowymi filarami. Dywersyfikacja miejsc pracy i programy rotacji pomagają zapewnić solidną, wysoko wykwalifikowaną pulę specjalistów, którzy mogą sprostać Twoim obecnym potrzebom i którzy są również gotowi na przyszłość.

Idą zmiany, to prawda, ale jesteśmy za tobą!

Globalna sieć specjalistów w zakresie utrzymania ruchu, niezawodności i zarządzania aktywami

Zrozumienie Twoich (globalnych) potrzeb kadrowych

Ponieważ świadczymy nasze usługi na całym świecie, wiemy, że jest wystarczająco dużo pracy do wykonania, a zapotrzebowanie na personel jest natychmiastowe. Jednak wiemy również, że procesy rekrutacji i zatrudniania mogą się znacznie różnić w zależności od kraju. Biorąc to pod uwagę konsekwentnie rozbudowujemy naszą sieć kontaktów, a nasi specjaliści otrzymują zróżnicowane oferty pracy i możliwości rotacji. Dla nas nie ma ograniczeń.

Dbamy i monitorujemy, aby nasi ludzie mieli możliwość pracy przy wszelkiego rodzaju projektach z zakresu utrzymania ruchu i niezawodności oraz we wszystkich gałęziach przemysłu. Dajemy każdemu możliwość uczenia się w kierunku, w którym zechce. Przez lata firma I-care stworzyła silną sieć specjalistów w zakresie utrzymania ruchu, niezawodności i zarządzania aktywami, gotowych sprostać najtrudniejszym wyzwaniom i pomóc w poprawie bezpieczeństwa, rentowności i wydajności w Twoim zakładzie. 

I-care daje Ci dostęp do największych specjalistów na świecie