MonitoringTools-260x300.png

Najszybsza i najłatwiejsza droga do utrzymania ruchu 4.0

I-see™: Najszybszy i najprostszy sposób na utrzymanie ruchu 4.0

 

Internetowa platforma I-care ™ do predykcyjnego utrzymania ruchu o nazwie I-see ™ jest dostępna na całym świecie w 9 językach. I-see ™ integruje wiele technologii monitorowania stanu, w tym wibracje, temperaturę i prędkość obrotową, zapewniając bardzo wysoką szybkość wykrywania uszkodzeń, co zmniejsza awarie i zwiększa niezawodność maszyny, a tym samym wydajność.

Platforma internetowa I-see ™ integruje również nasze bezprzewodowe czujniki monitorowania stanu Wi-care ™ w celu zwiększenia automatyzacji strategii predykcyjnego utrzymania ruchu. Zarządzanie i prezentacja danych I-see ™ jest bezpieczne, proste i skuteczne. Jesteś w stanie wizualizować stan maszyny, mierzyć jej wydajność w odniesieniu do szeregu kluczowych wskaźników wydajności i generować raport diagnostyczny. Wszystkie dane są przechowywane i zarządzane według bardzo wysokich standardów i w przeciwieństwie do wielu innych internetowych CMMS, dane są zawsze własnością użytkownika.

Aktualizacje I-see   

Przegląd

Właśny portal

I-see ™ jest łatwym, przejrzystym, szybkim i intuicyjnym rozwiązaniem zaprojektowanym przez inżynierów I-care ™ z myślą o niezawodności maszyn. I-see ™ jest zarządzany i chroniony przez I-care ™. Internetowa centralizacja danych, narzędzia do konfiguracji online i internetowy interfejs analizy to tylko niektóre z wielu funkcji, które pomagają w proaktywnej optymalizacji kosztów utrzymania i dostępności instalacji dzięki temu unikatowemu i efektywnemu kanałowi komunikacji.

Łatwo udostępniaj informacje

Możesz udostępniać swoje dane w bardzo prostysposób. Wystarczy skonfigurować dane logowania dla personelu zarządzającego i innych pracowników, aby móc przeglądać i omawiać analizę danych, kluczowe wskaźniki wydajności urządzeń, instalacji lub danych z innych siostrzanych zakładów w jednym widoku.

System Plug & Play 

Wi-care ™ i I-see ™ stanowią idealne rozwiązanie dla Ciebie, oferując proste rozwiązanie typu plug and play. Wystarczy podłączyć nadajnik Wi-care ™ do swojego sprzętu i włączyć I-see ™ na swoim urządzeniu, aby wizualizować i analizować dane. Nie ma więcej obaw o instalację oprogramowania i instalowanie aktualizacji. Portal internetowy I-see ™ poradzi sobie z tym wszystkim i będzie zawsze aktualny, kiedy będziesz potrzebować dostępu.

Zintegrowane technologie

Predictive maintenance to nie tylko dane o wibracjach i temperaturach gromadzone przez Wi-care ™. Ważne jest zintegrowanie innych parametrów stanu w celu wykrycia usterek i przewidywania skutecznych i efektywnych trybów awaryjnych: smarowania, termowizji i analizy ultradźwiękowej. Dzięki I-see ™ możesz łatwo importować wiele danych technologii prognostycznej do scentralizowanego obszaru i wyświetlać diagnostykę predykcyjną każdego sprzętu mechanicznego w oparciu o zastosowaną technologię.

Big data

Monitorowanie stanu

Możliwość integracji różnych technologii predykcyjnego utrzymania ruchu: wibracji, smarowania, podczerwieni, ultradźwięków.

Produkty Wi-care™

Platforma I-see ™ jest kompatybilna z całą gamą produktów Wi-care ™.

Monitorowanie procesu

Możliwość integracji innych procesów (temperatura, ciśnienie, przepływ, ...) przez I-see ™, za pomocą standardowego interfejsu API.

Automatyczna aktualizacja 

System I-see ™ stale się poprawia wraz z rozwojem technologii. Aktualizacje zawierające ulepszenia są publikowane co 6 miesięcy. I-see ™ to platforma internetowa, więc nie ma potrzeby instalowania ani aktualizowania procesów konfiguracyjnych.

Oparte na sieci

System Plug & Play: dostęp do platformy za pośrednictwem unikalnego osobistego logowania. Korzystanie z jednej z trzech najczęściej używanych przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Bezpieczeństwo

 

Protokół szyfrowany HTTPS

Połączenie z platformą I-see ™ opiera się na jednym protokole HTTPS. isee.icareweb.com ma ocenę A+ na raporcie SSL. I-see zapewnia bezpieczną szyfrowaną transakcję internetową.

Bezpieczne centrum danych

Centrum danych I-see ™ znajduje się w Belgii i spełnia wszystkie najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa (pożar, zasilanie i zabezpieczenie). Dostępność serwera jest gwarantowana przez SLA co najmniej 99,5% czasu.

Zarządzanie użytkownikami i autoryzacjami

 • Pionowa autoryzacja

Możesz uzyskać dostęp do swojego konta I-see ™ za pomocą unikalnego osobistego loginu i hasła. Logowanie zapewnia dostęp do zidentyfikowanej części struktury drzewa.

 • Autoryzacja pozioma

Logowanie daje dostęp do ustalonych funkcji zgodnie z poziomem autoryzacji zalogowanego użytkownika (tworzenie, modyfikowanie, usuwanie, tylko do odczytu, ...)

Ochrona danych - RODO

Platforma I-see ™ w pełni spełnia kryteria narzucone przez RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) to nowa, kompleksowa ustawa o ochronie danych, za pomocą której Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska wzmacniają i jednoczą ochronę danych dla wszystkich osób w Unii Europejskiej ( UE). RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Uczenie maszynowe

 

Autodiagnoza

Platforma I-see ™ może przechowywać dane pochodzące z czujników, a także integrować dane zebrane w procesie. Poza tymi wejściami, oprogramowanie jest w stanie uczyć się i analizować zachowanie monitorowanej maszyny.

Zarządzanie sprawnością sprzętu

Zakres krytyczny

I-see ™ oferuje platformę, która pomaga zadawać wyczerpującą serię pytań, które reprezentują interesy różnych aspektów Twojej działania. (produkcja, konserwacja, bezpieczeństwo, zamówienia, inżynieria itp.) Odpowiedzi na takie pytania pomagają w ustaleniu priorytetów sprzętu i działań w ramach nowoczesnej strategii konserwacji; pragmatyczne podejście "Utrzymanie 4.0".

Tryb awaryjny

FMEA to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Metoda ta ma na celu zapobieganie skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania

I-see ™ gwarantuje scentralizowanie kompletnej strategii konserwacji twojego sprzętu, która obejmuje wyraźnie i precyzyjnie napisane prewencyjne zadania konserwacyjne oparte na faktycznych trybach awarii i potencjalnych błędach, których doświadczasz na miejscu.

Narzędzie do analizy diagnostycznej

Widmo

Gdy wykryjesz nieprawidłowe amplitudy drgań, po prostu otwórz stronę dla każdego spektrum o wysokiej rozdzielczości i zobacz:

 • Przebieg czasowy (G)
 • Widmo prędkości (mm/s)
 • Widmo przyspieszenia (G)

Nakładki wyświetlania widma:

 • Pojedynczy kursor
 • Kursor z funkcją Set Speed
 • Narzędzia analizy porównawczej dla podobnych urządzeń
 • Widok postępu każdej częstotliwości w czasie
 • Band kursor
 • Peak kursor
 • Kursor analizy częstotliwości
 • Kursor diagnostyczny
 • Powiększenie

Wodospad

Wodospad może śledzić historyczny rozwój amplitud w zależności od zebranych częstotliwości w czasie. Umożliwia łatwą wizualizację zachowania sprzętu w porównaniu do warunków pracy.

I-DNA

Platforma I-see ™ jest kompatybilna z opatentowaną przez I-care technologią I-DNA.

I-DNA (Intelligent Decimation Numerical Algorithm) uzupełnia tradycyjną analizę drgań metodą maksymalnej częstotliwości (FMAX) z analizą fal naprężeń o podwójnym spektrum nadpróbkowanych danych.

Steering

 

Nieskończenie konfigurowalny pulpit

Dzięki I-see ™ możliwe jest wyświetlanie interaktywnych zewnętrznych danych predykcyjnego raportowania w dostosowanym pulpicie nawigacyjnym. Przesłany pulpit nawigacyjny można dostosować w zależności od potrzeb użytkownika.

Benchmarking

I-see ™ umożliwia łatwe i wydajne porównywanie różnych obszarów, krajów, zakładów, działów lub sprzętu w Twoim przedsiębiorstwie. Proaktywnie korzystaj z historii sprzętu, działań i udoskonaleń dokonanych na podobnym sprzęcie lub zakładach w innych obszarach Twojej firmy. Przedstawione KPI można porównać według innej części struktury drzewa.

Key Performance indicators (KPI’s)

I-see ™ usprawnia zarządzanie utrzymaniem ruchu i efektywność komunikacji dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności, które pozwalają zobaczyć w skuteczny sposób, jak działa Twój zakład:

 • Oceniaj i analizuj liczbę awarii i ich krytyczność.
 • Sprawdź oszczędność czasu dzięki uniknięciu przestojów za pomocą finansowych wskaźników KPI i-See.
 • Popraw wskaźnik ROI za pomocą czujników monitorowania stanu Wi-care ™.

Pokój kontrolny

Ostatnia aktualizacja I-see ™ obejmuje bardzo przydatną funkcję - "Pokój kontrolny". Pozwala na globalny przegląd wszystkich urządzeń Wi-care ™ zainstalowanych na maszynach w Twoim zakładzie. Pokój kontrolny działa w czasie rzeczywistym. Odświeża się automatycznie, dzięki czemu możesz zobaczyć stan swoich urządzeń 24/7. Pulpit jest interaktywny, możesz kliknąć przyciski i zobaczyć szczegółowe instrukcje urządzenia w dowolnym momencie. To ważne ulepszenie jest osadzone w najnowszej wersji I-see ™.

Natychmiastowe alarmy SMS

 

Upoważnieni użytkownicy otrzymują komunikat, jeśli odczyt wibracji przekracza poziomy ostrzegawcze i alarmowe ustawione dla danej maszyny.

Częstotliwość domyślna - poziomy ostrzegawcze i alarmowe

Konfiguracja poziomów alarmów dla konkretnych dobrze znanych częstotliwości domyślnych.
Konfiguracja następujących poziomów ostrzegawczych i alarmowych dla każdego punktu pomiarowego:

 • mm/s (RMS) - min oraz max
 • g (pk) - min oraz max
 • Temperatura zewnętrzna - min oraz max
 • Temperatura wewnętrzna - min oraz max

Powiadomienie SMS i e-mail

Ustawienie i konfiguracja powiadomień o ostrzeżeniach może być wysyłane pocztą elektroniczną do zainteresowanych pracowników. Powiadomienia o alertach są również wyświetlane jako "Red Flag" na portalu I-see ™.

Połączenie Multi-app 

 

CMMS

I-see ™ posiada interfejs API umożliwiający przesyłanie danych do CMMS, aby upewnić się, że plan jest importowany, a zlecenia pracy wychodzą z systemu, kiedy i gdzie ich potrzebujesz.