MonitoringTools-260x300.png

Triax-care

triax-care(3).jpg
triax-care.jpg
triax-care(2).jpg
triax-care(3).jpg
triax-care.jpg
triax-care(2).jpg
Triax-care

Triax-care: aby podnieść jakość procesu monitorowania maszyny, inżynierowie Wi-care ™ ulepszyli Vib-care z czujnikiem triax. Co więcej, zachowują one te same umiejętności pomiarowe, co standardowy Vib-care z temperaturą.

Wi-care™ Vibration

Opis

Triax działa na tej samej zasadzie co Wi-care ™ z tą różnicą, że analizuje dane maszyny według 3 głównych kierunków: pionowego, osiowego i poziomego. Dzięki Triax możemy wybrać synchronizację pomiarów według jednego lub drugiego kierunku (lub 3 w tym samym czasie).

Zalety

  • Zsynchronizowany pomiar
  • Długi czas pracy na baterii
  • Pomiar temperatury