Doskonałość operacyjna

RCA

Każdego dnia przedsiębiorstwa cierpią na awarie procesów lub awarie spowodowane przez człowieka. Dotyczy to podmiotów o wszystkich poziomach dojrzałości. Tym, co naprawdę je wyróżnia, jest ich zdolność do eliminowania przyczyn awarii i zapobieganie ich ponownemu pojawianiu się.

Więcej >

Harmonogram i Planowanie

Skuteczny proces planowania i harmonogramowania zwiększa wydajność organizacji obsługowej. Jest to konieczne, aby przejść od reaktywnej do proaktywnej organizacji obsługi technicznej. W przeciwnym razie konieczne jest wspieranie wszelkich starań w celu zwiększenia niezawodności sprzętu.

Więcej>

Zarządzanie postojami