Ocena i strategia

Analiza procesu

Krytyczna analiza i ocena procesu pracy lub organizacji skutecznie pomoże w identyfikacji potencjalnych błędów, braku kontroli lub słabych punktów. Jest to jeden z procesów doskonalenia. 

Analiza krytyczności

Ranking rzeczy, które tworzą linię według skali ważności w odniesieniu do ich wpływu na różne aspekty (biznes, utrzymanie, bezpieczeństwo, środowisko, ...)

Więcej>

Planowanie strategiczne utrzymania ruchu

W oparciu o analizę krytyczności, jesteśmy w stanie zdefiniować strategie utrzymania, która ma zastosowanie do każdego urządzenia pod względem jego istotności (wysoka, średnia, niska). Zakres działań zostanie określony na podstawie analizy trybu awarii i powiązanych działań, aby przejść do awarii w zależności od krytyczności.