Reliability-260x300.png

Optymalizacja danych

Przegląd

Przegląd jest sposobem, w jaki wykonujemy i aktualizujemy katalog zasobów. Kompletny i dokładny katalog jest fundamentalny w każdym skutecznym programie utrzymania ruchu jako jeden z podstawowych elementów. Katalog zasobów to nie tylko lista zasobów w instalacji, ale także opisy systemów, struktura hierarchii, konfiguracje komponentów, dane komponentów itp.

Więcej>

Struktura hierarchiczna

Posiadanie dobrej, jasnej, hierarchii wydaje się być oczywiste. Ale zaskakująco często napotykaliśmy strukturę o znacznie bardziej skomplikowanej strukturze.

Jest to często spowodowane kilkoma ulepszeniami wykonanymi na linii produkcyjnej lub po prostu z powodu braku czasu podczas uruchamiania.

Read more>

EMP

Plan konserwacji sprzętu (Equipment Maintenance Plan - EMP) nie tylko identyfikuje określone zadania niezbędne do minimalizacji skutków awarii, ale także zawiera informacje, które kierują harmonogramem zleceń pracy i zapewnia stosowne informacje do budżetowania zasobów konserwacyjnych i komunikowania wymagań dotyczących przestojów operacji.

Więcej>

BOM

Lista części (Bill of Materials - BOM) to zestawienie części składowych, które składają się na konkretny zasób - jak pełne zestawienie jest kwestią ogromnego wysiłku. Te części składowe są opisane w następujący sposób w BOM:

  • Ilość i opis kapitału
  • Wewnętrzny numer produktu i opis
  • Szczegółowe informacje techniczne (rozmiar, prędkość itp.)
  • Nazwa producenta (OEM) i numer produktu
  • Opis miejsca użycia części (np. Łożysko oporowe wału ogumienia)
  • Potencjalni dostawcy i numer produktu dostawcy