Optymalizacja danych

Przegląd

Przegląd jest sposobem, w jaki wykonujemy i aktualizujemy katalog zasobów. Kompletny i dokładny katalog jest fundamentalny w każdym skutecznym programie utrzymania ruchu jako jeden z podstawowych elementów. Katalog zasobów to nie tylko lista zasobów w instalacji, ale także opisy systemów, struktura hierarchii, konfiguracje komponentów, dane komponentów itp.

Więcej>

Struktura hierarchiczna

Posiadanie dobrej, jasnej, hierarchii wydaje się być oczywiste. Ale zaskakująco często napotykaliśmy znacznie bardziej skomplikowane struktury.

Jest to często spowodowane kilkoma ulepszeniami wykonanymi na linii produkcyjnej lub po prostu brakiem czasu podczas uruchamiania.

Więcej>

EMP

Plan konserwacji sprzętu (Equipment Maintenance Plan - EMP) nie tylko identyfikuje określone zadania niezbędne do minimalizacji skutków awarii, ale także zawiera informacje, które kierują harmonogramem zleceń pracy i zapewnia stosowne informacje do budżetowania zasobów konserwacyjnych i komunikowania wymagań dotyczących przestojów operacji.

Więcej>

BOM

Lista części (Bill of Materials - BOM) to zestawienie części składowych, które tworzą konkretny zasób. Te części składowe są opisane w następujący sposób w BOM:

  • Ilość i opis kapitału
  • Wewnętrzny numer produktu i opis
  • Szczegółowe informacje techniczne (rozmiar, prędkość itp.)
  • Nazwa producenta (OEM) i numer produktu
  • Opis miejsca użycia części (np. Łożysko oporowe wału ogumienia)
  • Potencjalni dostawcy i numer produktu dostawcy