Obsługa klienta

Czym jest obsługa klienta?

Zakres usług świadczonych w celu pomocy klientom w efektywnym i prawidłowym użytkowaniu produktu. Obejmuje on instalację na miejscu, obsługę zdalnej instalacji, szkolenia, rozwiązywanie problemów, konserwację, aktualizację i utylizację produktu.

Nasze usługi

 

1. Uruchomienie

 • Uruchomienie u klienta oraz dostawy
  • Wi-care / I-see
  • Urządzenia Emerson 
  • Urządzenia Spectro
  • Kamera FLIR 
 • Zdalne zarządzanie uruchomieniami sprzętu i oprogramowania
  • Instalacja / konfiguracja oprogramowania za pośrednictwem zdalnego dostępu teamviewer

2. Szkolenie

 • Szkolenie w zarządzaniu swoim portfolio
 • Partnerstwo z nowym centrum szkoleniowym
 • Realizacja szkoleń

3. Zdalne usługi "na biegu"

 • Regularne sprawdzanie stanu komunikacji Wi-care ™, stanu baterii i przesyłania danych dla klientów "w ramach umowy"
 • Raport Flash: Wymagane stany i akcje alarmów
 • Szczegółowa analiza widmowa w raporcie okresowym lub w nagłych wypadkach

4. Konserwacja sprzętu i oprogramowania

 • Proaktywne działania związane ze zmianą baterii i sprzętu w Wi-care ™ (po regularnych kontrolach lub zainstalowanej bazie danych)
  • Bateria bez Atexu
  • Bateria z Atexem
 • Wi-care Obsługa posprzedażowa
  • Zarządzanie dostawami części zamiennych
  • Aktualizacja bramek
  • Wi-care, wzmacniacz sygnału, koordynacja napraw
 • Przypomnienie, kontrola i zarządzanie kalibracją urządzeń
  • CSI
  • Flir
 • Naprawa sprzętu

5. Rozwiązywanie problemów

 • Zdalne
  • Zarządzanie zadaniami
  • Przypisanie czujników i bramki
  • Telefon : +48 602 763 605, +48 694 418 418
  • Email : biuro@icareweb.com
  • Metoda zdalnego sterowania: TeamviewerQS *
  • Administracja bazy danych
  • Monitorowanie stanu
  • Net-Wicare, transfer danych w chmurze,…
  • Kontakt
 • Na miejscu
  • Jeśli żadne rozwiązanie nie jest dostępne zdalnie

(*) Oficjalna licencja posiadana przez I-care ™, inna wersja jest wykluczona z użytku