Polityka prywatności

 

Dane firmy

Strona internetowa I-care ™ Group i jej spółek zależnych.

Nasze dane kontaktowe:

I-care™ sp. z o.o.

Rue René Descartes, 18 – 7000 Mons, Belgia

+32 65 45 72 14 – info@icareweb.com

VAT : BE0867.368.951

Kontakt z naszym specjalistą ds. Ochrony danych można znaleźć pod adresem dpo@icareweb.com

 

Wprowadzenie

Grupa I-care ™ docenia zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Oferta I-care ™ składa się z rodziny marek i usług, z których wszystkie koncentrują się w szczególności na potrzebach sektora przemysłowego utrzymania ruchu. I-care ™ Group stara się dostarczać naszym odbiorcom odpowiednie i pomocne informacje w celu promowania najlepszych praktyk w sektorze produkcji i utrzymania ruchu.

Grupa I-care ™ troszczy się o kwestie prywatności i chce, abyś wiedział, jak zbieramy, używamy i ujawniamy informacje. Niniejsza polityka prywatności opisuje nasze praktyki w związku z gromadzonymi przez nas informacjami.

Dane Osobiste

I-care ™ Group i jej spółki respektują Twoją prywatność i Twoje dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym również Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnych przepisów o ochronie danych (GDPR), obowiązującym od 25 maja 2018 roku.

Powołując się na ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub wszelkie inne informacje zdefiniowane jako dane osobowe, na przykład adres IP.  

Zakres

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy sposób, w jaki zarządzamy danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem naszej witryny lub za pośrednictwem innych kanałów, takich jak na przykład wydarzenia, targi lub dane, które otrzymujemy od stron trzecich, gdzie działamy jako administrator danych w odniesieniu do tych danych osobowych .

Przeczytaj uważnie politykę prywatności przed przesłaniem nam swoich danych osobowych. W ten sposób zrozumiesz, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe po ich uzyskaniu. Nie musisz przesyłać żadnych danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, nie przesyłaj żadnych danych na tej stronie. Bez Twoich danych osobowych możesz jednak nie móc korzystać z niektórych usług oferowanych na naszej stronie internetowej (na przykład przesyłając formularz lub pobierając dokumenty).

Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z witryny, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności.

 

ZBIERANIE DANYCH

Gromadzimy dane osobowe dotyczące podmiotów danych z różnych źródeł.

Pozyskiwane informacje

Informacje, które otrzymujemy bezpośrednio od podmiotu danych: dane osobowe gromadzone za pomocą formularzy internetowych na naszej stronie internetowej. Przesyłając formularz internetowy, na przykład w celu skontaktowania się z nami, rejestracji na wydarzenie, subskrypcji biuletynu ... osoba przesyła nam pewne dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • firma / organizacja, w imieniu której osoba składa wniosek
 • preferowany język komunikacji

Czasami pojawi się kilka dodatkowych informacji. Ograniczają się do tych, których potrzebujemy, aby móc rozpatrzyć wniosek oraz by dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc danej osobie.

Informacje, które zbieramy są ogólnodostępne

Informacje, które można znaleźć w publicznie dostępnych źródłach informacji, takich jak publiczny profil na LinkedIn, strona internetowa firmy / organizacji, w imieniu której osoba składa wniosek oraz wszelkie publicznie dostępne źródła informacji w sieci WWW . Możemy łączyć te informacje z informacjami, które nam przekazujesz.

Informacje, które gromadzimy za pomocą plików cookies

Odwiedzając naszą stronę, zbieramy informacje o Tobie, takie jak: Twój adres IP, które strony odwiedzasz, geolokalizacja, ustawienia językowe używane na naszej stronie internetowej, źródło Twojego ruchu (jeśli znalazłeś nas przez wyszukiwarkę, poprzez kampanię reklamową, za pośrednictwem mediów społecznościowych, ...) itp. Zbieramy tego typu informacje za pomocą plików cookies. Przeczytaj nasze zasady dotyczące plików cookies, aby dowiedzieć się, z których plików cookies korzystamy i jak je akceptować lub odrzucać.

Informacje, które zbieramy za pomocą tej metody, pozostaną anonimowe, chyba że użytkownik zidentyfikuje się poprzez przesłanie formularza internetowego.

 

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda podmiotu danych osobowych

Przesyłając dowolny formularz internetowy na naszej stronie internetowej, podmiot danych osobowych zgadza się na wysyłanie swoich danych osobowych do I-care ™ Group i wie, że I-care ™ Group będzie traktować te dane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Wykonanie lub przygotowanie umowy

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez wyraźnej zgody, gdy jest to konieczne w celu sporządzenia umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków przygotowujących tego rodzaju umowę (na przykład, dostarczając oferty).

Prawnie uzasadniony interes

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych stanowi w preambule nr 47, że działania związane z marketingiem bezpośrednim stanowią uzasadniony interes. Ta podstawa prawna stanowi drugą podstawę przetwarzania danych, w przypadku której nie prosimy o wyraźną zgodę. Mamy trzy kategorie działań, które opierają się na podstawie prawnej uzasadnionego interesu:

 • Kontakt z osobami, których dane dotyczą i które przesłały formularze internetowe

Uważamy, że naszym uzasadnionym celem jest skontaktowanie się z podmiotami danych, które przesłały formularze internetowe na naszej stronie internetowej. Postaramy się skontaktować z tymi podmiotami w celu uzyskania dalszych informacji na ich prośbę. Zostanie to wykonane bezpośrednio przez członków grupy I-care i można to zrobić dowolnymi środkami (telefon, e-mail, LinkedIn ...). Jednak nigdy nie wyślemy komercyjnych masowych wiadomości e-mail do osób, których dane nie zostały wyraźnie objęte naszą ofertą e-mailową po wypełnieniu formularza internetowego.

 • Aktualizowanie bazy klientów ofert grupy I-care

Klienci mogą otrzymywać wiadomości e-mail bez wyraźnej zgody. Te e-maile będą zawierać informacje, które oceniamy jako użyteczne dla klienta.

Na przykład:

 • informacje na temat nowych usług lub produktów
 • zaproszenia na spotkania i warsztaty I-care ™
 • przegląd najnowszych artykułów opublikowanych na naszej stronie internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje były istotne dla każdego podmiotu danych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, nie chce już otrzymywać takich e-maili od nas, może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji lub zmienić swoje preferencje. Każdy informacyjny e-mail zawiera link do rezygnacji z subskrypcji oraz link, który pozwala dostosować preferencje wysyłania wiadomości e-mail.

 • Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami

Zespół sprzedaży I-care ™ systematycznie próbuje kontaktować się z firmami, które mogą być potencjalnymi klientami I-care ™ Group. Wykonując to, szukają informacji na temat wszelkich publicznie dostępnych źródeł: internetu, LinkedIn i innych baz danych. Gdy zdobędą dane osobowe (na przykład nazwisko dyrektora sprzedaży w danej firmie), mogą przetwarzać te dane w celu realizacji ich uzasadnionego zainteresowania: próbując skontaktować się z tą osobą, aby przedstawić ofertę I-care ™ Group.

Osoby przetwarzające dane w ten sposób nigdy nie otrzymają bezpośredniej komunikacji marketingowej od I-care ™ Group. Każdy podmiot danych ma prawo znać wszystkie dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, usuwać je i usuwać z naszych rejestrów.

PRZETWARZANIE DANYCH

Używamy danych osobowych w kilku celach:

Komunikacja z klientem

Będziemy śledzić wszystkie wnioski, które są do nas przesyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Może to obejmować wykorzystanie danych osobowych w celu oddzwonienia przez telefon lub komunikowania się za pośrednictwem poczty e-mail, LinkedIn lub w jakikolwiek inny sposób.

Marketing bezpośredni

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego (dostarczając konkretne informacje, o które prosiłeś za pośrednictwem naszej strony internetowej, zapewniając bardziej ogólne informacje o ofertach I-care ™ Group, wysyłając zaproszenia na wydarzenia, wysyłając e-newslettery ...). Zrobimy to tylko wtedy, gdy uzyskamy Twoją wyraźną zgodę lub jeśli zawrzesz z nami umowę, a informacje, które wysyłamy, odnoszą się do Twojej umowy.

Rekrutacja

Jeśli prześlesz CV lub podanie o pracę na stronie internetowej I-care ™ Group, wykorzystamy Twoje dane osobowe do celów związanych z rekrutacją, które mogą obejmować skontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Rozwój strony internetowej

Nieustannie wykorzystujemy i analizujemy dane nawigacyjne na naszej stronie internetowej, aby poprawić odbiór użytkowników odwiedzających naszą witrynę.

Zobowiązania prawne

Możemy przechowywać dane osobowe zgodnie z niektórymi obowiązującymi wymogami prawnymi.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Nigdy nie będziemy sprzedawać ani ujawniać danych osobowych, które zbieramy od osób trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy dane zostaną ujawnione w momencie odbioru.

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim, które przetwarzają dane w naszym imieniu. O ile usługodawcy pełnią funkcję przetwarzającego dane, nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania danych w jakikolwiek sposób. Wymagamy, aby podmioty przetwarzające dane odpowiednio chroniły prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszym imieniu. Innymi słowy: mamy umowy na przetwarzanie danych z wszystkimi procesorami danych, z którymi pracujemy. Wszyscy procesory danych muszą być zgodne z RODO.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub proces prawny (na przykład na żądanie władz państwowych).

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Po dostarczeniu nam danych osobowych będą one przetwarzane i przechowywane w bazach danych I-care ™ Group tak długo, jak będzie to konieczne.

Jeśli jesteś klientem, zachowamy twoje dane na czas trwania umowy między Twoją firmą a I-care ™ Group. Jeśli umowa zostanie wstrzymana, będziemy przechowywać twoje dane w naszej bazie danych tak długo, jak będzie to wymagane prawem. Możesz poprosić nas o wcześniejsze usunięcie Twoich danych. W takim przypadku usuniemy wszystkie dane, które posiadamy, z wyjątkiem danych, które zgodnie z prawem musimy przechowywać.

Jeśli nie jesteś klientem, musimy podejmować decyzje w oparciu o otrzymywane informacje. Usuniemy twoje dane, gdy dowiemy się, że informacje w rejestrze nie są już dokładne i nie jesteśmy w stanie naprawić błędów (przykład: wiadomość "brak dostarczenia" w wiadomości e-mail). Usuniemy również twoje dane, gdy poprosisz nas o to. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie żadnych informacji lub nie będziemy śledzić żadnych działań (odwiedzin strony, kliknięć wiadomości e-mail, osobistych kontaktów z naszymi zespołami sprzedaży ...) w ciągu 5 lat, Twoje dane zostaną usunięte.

Jeśli jesteś kandydatem do pracy, zachowamy twoje CV i dane osobowe w naszym systemie przez 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym złożyłeś podanie o pracę. Możesz poprosić nas o wcześniejsze usunięcie Twoich danych.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Możesz poprosić nas o dostęp do twoich danych poprzez kontakt email z naszym specjalistą ds. ochrony danych na dpo@icareweb.com

 

TWOJE PRAWA

 

Konsultacje, korekta lub usuwanie Twoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo znać wszystkie posiadane przez niego dane osobowe oraz usuwać z naszych rejestrów.

Jeśli złożysz taki wniosek, będziesz musiał dostarczyć nam odpowiedni dowód tożsamości (np. kopia paszportu lub dowodu osobistego).

I-care ™ Group podejmie wszelkie możliwe uzasadnione działania, aby spełnić Twoją prośbę. Możemy zachować dane osobowe, które chcesz, abyśmy usunęli, pod pewnymi warunkami prawnymi. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym, które dane musimy zachować.

Wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych

Możesz w dowolnym momencie poprosić nas o nie przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Odwiedzając naszą stronę internetową, możesz zdecydować, czy zaakceptować naszą politykę cookies, odpowiadając na wyświetlający się baner. Jeśli nie chcesz, abyśmy używali twoich danych nawigacyjnych (adresu IP, historii przeglądania na naszej stronie internetowej ...), nie powinieneś akceptować plików cookies na naszych stronach internetowych. Zamknięcie baneru bez udzielania odpowiedzi i kontynuowania nawigacji na naszej stronie oznacza, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. W naszej Polityce plików cookies znajdziesz informacje na temat akceptowania lub odrzucania plików cookies.
 • Wypełniając dowolny formularz internetowy na naszej stronie internetowej, możesz zdecydować się na subskrypcję naszych biuletynów. Jeśli nie subskrybujesz, nie otrzymasz automatycznych wiadomości e-mail od I-care Group. Przetworzymy dane przesłane przez nasze formularze internetowe, a nasz zespół sprzedaży użyje podanych przez Ciebie informacji, aby dotrzeć do Ciebie osobiście.
 • W każdym razie, kiedy subskrybujesz nasze biuletyny i zmienisz zdanie, będziesz mieć możliwość wypisania się za każdym razem, gdy otrzymasz e-mail od I-care Group. Wszystkie e-maile mają link do anulowania subskrypcji w stopce.

COOKIES & PODOBNE TECHNOLOGIE

I-care™ Group wykorzystuje pliki cookies na swoich stronach internetowych z następujących powodów :

 • rejestrować preferencje odwiedzających, aby umożliwić nam optymalizację projektu naszej strony internetowej.
 • Aby ułatwić nawigację i zwiększyć przyjazność dla użytkownika naszej witryny.
 • Aby pomóc nam zidentyfikować najpopularniejsze sekcje naszej strony internetowej, umożliwiamy nam dostarczanie treści dokładniej dostosowanych do Twoich potrzeb, a tym samym ulepszać naszą usługę.

Pliki cookies można wykorzystać do określenia, czy w przeszłości istniał jakikolwiek kontakt między nami a Twoim komputerem. Dane osobowe można zapisywać w plikach cookies, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, na przykład w celu ułatwienia bezpiecznego dostępu online, aby nie trzeba było ponownie wprowadzać swojego identyfikatora użytkownika i hasła.

Jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookies, nadal możesz odwiedzić naszą stronę. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies na dysku twardym, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookies. Dokładne instrukcje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookies zapisane na dysku twardym. Jeśli jednak zdecydujesz się nie akceptować plików cookies, może to spowodować zmniejszenie dostępności usług świadczonych przez naszą stronę internetową.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies na naszej stronie internetowej oraz sposobów ich akceptowania lub odrzucania można znaleźć w oświadczeniu dotyczącym plików cookies.

Bezpieczeństwo

Kiedy I-care ™ Group odbiera lub wysyła dane za pośrednictwem swojej strony internetowej,  używa technologii szyfrowania, która jest uważana za standard przemysłowy. Po przetworzeniu danych i pozostaniu w bazach danych, I-care ™ Group stosuje liczne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na otwarty i niezabezpieczony charakter Internetu, I-care ™ Group nie może być odpowiedzialna za bezpieczeństwo transmisji danych osobowych przez internet.

Zmiany w naszym oświadczeniu ochrony prywatnośći

Niniejsza Polityka może być na bieżąco aktualizowana. Data ostatniej korekty pojawi się na tej stronie, dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności za każdym razem przed przesłaniem swoich danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI APLIKACJI I-SEE

I-care sp. z o.o.  stworzyła bezpłatną aplikację I-see. Usługa ta jest świadczona przez I-care ™ sp. z o.o. bez żadnych opłat i jest przeznaczona do użytku w stanie aktualnym.

Strona ta służy do informowania odwiedzających witrynę w sprawie naszych zasad dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z naszej usługi.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z tymi zasadami. Dane osobowe, które zbieramy, służą do świadczenia i ulepszania usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, które są dostępne na I-see ™, chyba że w niniejszej Polityce prywatności określono inaczej.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Aby uzyskać usprawnić korzystanie z naszej Usługi, możemy wymagać podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi nazwy użytkownika. Informacje, o które prosimy, są przechowywane na urządzeniu i nie są przez nas w żaden sposób zbierane.

Aplikacja korzysta z usług osób trzecich, które mogą zbierać informacje używane do identyfikacji użytkownika. Używamy w szczególności Hockey App do zbierania, politykę prywatności można przeczytać na: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248681&clcid=0x409.

Dane logowania

Chcemy poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z naszej usługi, w przypadku błędu w aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów osób trzecich) na Twoim telefonie o nazwie Log Data. Te dane mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego urządzenia ("IP"), nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z naszej usługi, czas i data korzystania z sługi oraz inne statystyki.

Usługodawcy

Możemy zatrudnić niezależne firmy i osoby fizyczne z następujących powodów:

 • aby ułatwić naszą usługę
 • aby świadczyć usługę w naszym imieniu;
 • aby wykonywać usługi związane z serwisem
 • aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej usługi.

Chcemy poinformować użytkowników usługi, że osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie zadań przydzielonych im w naszym imieniu. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenimy sobie zaufanie w kwestii udostępniania nam danych osobowych, dlatego staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, a my nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Usługa ta może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz link stron trzecich, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Pamiętaj, że zewnętrzne witryny nie są obsługiwane przez nas. Dlatego radzimy przejrzeć politykę prywatności tych stron. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Niniejsze Usługi nie dotyczą osób w wieku poniżej 13 lat. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Na bieżąco aktualizujemy naszą politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na stronie. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.