MonitoringTools-260x300.png

Produkty I-Care

W 2013 r., po ponad 5 latach badań i rozwoju, firma I-care ™ wprowadziła na rynek linię produktów Wi-care ™, najnowocześniejsze czujniki drgań i temperatury wyposażone w nadajniki bezprzewodowe, wspierane przez I-see ™, internetowy portal przetwarzania danych również rozwijany wewnętrznie.

Od momentu premiery, Wi-care ™ i I-see ™ nigdy nie przestały się rozwijać i są teraz jednymi z najlepszych rozwiązań na rynku dla przemysłu 4.0.

Produkty Wi-care ™

 

System Wi-care™ 

Bezprzewodowy czujnik

Czujnik Wi-care ™ jest kluczowym elementem produktów Wi-care ™ umożliwiającym zdalny pomiar zasobów. Produkty Wi-care ™ są rozmieszczone w różnych punktach kontrolnych, które są sprawdzane zgodnie z parametrami wprowadzonymi do platformy I-see ™.

W ramach urządzeń bezprzewodowych oczywistym jest, że niezależność zasilania i zarządzanie energią wewnętrzną są bardzo ważnymi punktami. Ta część była przedmiotem szczególnej uwagi podczas naszych prac i jesteśmy szczególnie dumni z wyniku uzyskanego z 5 lat niezależności dla pojedynczej baterii. To narzędzie może zatem umożliwiać sterowanie sprzętem w odległych, niebezpiecznych miejscach lub urządzeniach, które wymagają dokładniejszej obserwacji.

Odległość komunikacyjna czujnika może wynosić do około 100 metrów. Ponieważ  może być to niewystarczająca odległość w zależności od aplikacji, opracowaliśmy nowe narzędzie uzupełniające nasz czujnik- wzmacniacz zasięgu.

Wzmacniacz sygnału

Dbamy o rzeczywiste odległości transmisji w środowisku przemysłowym. Komunikacja Wi-care ™ ma zasięg do około 100 metrów. Aby bezustannie poprawiać technologię Wi-care ™ i być przygotowanym na wiele sytuacji, inżynierowie I-care ™ opracowali wzmacniacz sygnału, który zwiększa zasięg komunikacji Wi-care ™. Zasięg komunikacji między dwoma wzmacniaczami może osiągnąć odległość 1000 metrów, dostosowany do wszystkich rodzajów przemysłu.
Co więcej, wzmacniacz zasięgu może być zainstalowany szeregowo, co pozwala na rozwiązanie większości problemów.

Bramka

Trzecia część systemu Wi-care ™ składa się z centralnej jednostki przetwarzania określanej jako bramka. Jest to połączenie między częścią sprzętową a chmurą, do której będą wysyłane, przechowywane i przetwarzane dane. Reprezentuje centralną jednostkę przetwarzającą systemu, umożliwiającą sterowanie różnymi czujnikami, a także tworzoną siecią.

Po dokonaniu pomiaru przez czujnik, wysyłany jest bezpośrednio do bramki. Pierwsze obliczenia poziomów globalnych zostaną już zrealizowane na tym etapie. Powiadomienia SMS zostaną wysłane, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak najszybciej, przez połączenie internetowe, wyniki zostaną przesłane na nasze serwery I-see ™. Informacje będą wtedy dostępne dla wszystkich osób upoważnionych, zabezpieczone loginem oraz hasłem. Nasz zdalny dział analiz jest oczywiście dostępny dla dowolnego wsparcia 24/24, 7/7.

Obsługa klienta

Korzystając z Wi-care ™ jako bezprzewodowego systemu monitorowania, zespół inżynierów z certyfikatem ISO (poziom 3), zdalnie dostarcza kompletną analizę z poradą na temat stanu technicznego maszyn, a także na temat zaleceń dotyczących ulepszeń.

 

  Platforma internetowa do analizy predykcyjnej

Łatwe udostępnianie informacji

Jaki jest cel gromadzenia informacji i danych w łatwy i skuteczny sposób, jeśli kosztuje to godziny, aby je przeczytać, przeanalizować i udostępnić? Wystarczy udostępnić dane logowania zainteresowanym osobom i omówić zebrane dane, widma, KPI sprzętu, zakładu, kraju lub całej firmy.

Więcej>

Techonlogia Plug & Play 

Wi-care oraz I-see to idealne dopasowanie, aby zaoferować Ci proste rozwiązanie typu "podłącz" i "włącz". Podłącz Wi-care ™ do swojego sprzętu i uruchom I-see ™ na swoim urządzeniu, aby wizualizować i analizować swoje dane. Nie troszcz się już o instalację i aktualizację oprogramowania, I-see ™ jest obok ciebie, gdziekolwiek jesteś, kiedy tylko go potrzebujesz.

Więcej>

Zintegrowane technologie

Predykcyjne utrzymanie ruchu to nie tylko wibracje i temperatura zebrane przez Wi-care ™. Inne części mechaniczne mogą wymagać smarowania, termografii w podczerwieni lub analizy ultradźwiękowej. Dlatego I-see ™ umożliwia importowanie wielu danych w celu scentralizowania informacji i diagnostyki predykcyjnej każdego elementu mechanicznego.

Więcej>