I-care Engineering 2019-01.png

Gry biznesowe

Time to care

Odgrywanie ról zespołowych, które pokazują różnych aktorów, którzy biorą udział w planie konserwacji. Przebijane zdarzeniami i działaniami w celu zarządzania bieżącymi lub trudniejszymi sytuacjami.

Cel

  • Pomóż określić parametry i ograniczenia nierozerwalnie związane z planowaniem prewyncyjnego i predykcyjnego utrzymania ruchu na urządzeniach przemysłowych.

Szczegóły:

  • Czas trwania: ½ dnia
  • Liczba graczy: 8 do 10 osób
  • Dla kogo: Operatorzy, technicy, inżynierowie lub menedżerowie utrzymania ruchu
  • Języki: Francuski, angielski i holenderski

Droga do niezawodności

Gra planszowa, która pokazuje różne scenariusze w ramach zarządzania fabryką. Interpretowane przez kilka zdarzeń, takich jak awaria, zamknięcie produkcji i inne sytuacje krytyczne. Gracz musi zareagować i znaleźć najlepszą strategię, oferując różne rozwiązania niezawodnościowe, aby zapewnić wzrost produkcji.

Cel

  • Podnoszenie świadomości wpływu strategii utrzymania na dostępność sprzętu, zarządzanie ryzykiem i wzrost produkcji.
  • Odkrywanie dzięki zabawnej działalności naszego portfolio projektów niezawodnościowych.

Szczegóły:

  • Czas trwania: ½ dnia
  • Liczba graczy: 6 osób
  • Dla kogo: Inżynierowie niezawodności lub kierownicy utrzymania ruchu.
  • Języki: Francuski, angielski i holenderski

I-plan

Uczestnicy będą w zespole symulować postój na zakładzie, począwszy od inicjacji aż do oceny. Ta symulacja naśladuje rzeczywistość aż do najbardziej nieoczekiwanych szczegółów. I-plan to ekscytujący i interaktywny sposób symulowania prawdziwego postoju z wszystkimi typowymi wyzwaniami; zarządzanie częściami, ograniczenia zasobów, kwestie jakości, problemy z wykonawcami, problemy z harmonogramowaniu, zarządzanie wykonywaniem pracy itp.

Będą musieli zaplanować i ułożyć harmonogram obciążenia pracą na planszy z ograniczeniami związanymi z logistyką i bezpieczeństwem przy użyciu interaktywnych zasobów i stref zamkniętych. Symulacja obejmuje nawet zakres i zarządzanie ścieżką krytyczną. Zrobią to w wyścigu z czasem, ponieważ .... Czas to pieniądz!

Cel

  • Zrozumienie zalet przejrzystego i szczegółowego przestoju zakładu oraz uzyskanie nowego wglądu w ten proces.
  • Aby rola, obowiązki, organizacja i efektywność podczas przestoju na zakładzie były bardziej przejrzyste dla wszystkich.

Szczegóły:

  • Czas trwania: 4-8 godzin
  • Liczba graczy: 8-12 osób
  • Dla kogo: Specjaliści ds. Utrzymania ruchu, planiści, menedżerowie i kierownicy projektów
  • Języki: Francuski, angielski i holenderski