News: Model oparty na OPEX przyczynia się do bardziej efektywnego wdrażania Przemysłu 4.0.

News: Model oparty na OPEX przyczynia się do bardziej efektywnego wdrażania Przemysłu 4.0.
Author: I-care Group
Date Posted: 11.02.20

I-care wprowadza ‘Wi-care as a Service’

I-care wprowadza od teraz “Wi-care as a service”. To sprawia, że dostawca usług przemysłowych jest pierwszą organizacją, która oferuje bezprzewodowe monitorowanie drgań jako rozwiązanie OPEX. Dzięki nowej usłudze I-care chce ułatwić firmom wdrożenie Przemysłu 4.0.

Wcześniejsze badania rynkowe przeprowadzone przez I-care pokazują, że wiele organizacji jest teraz gotowych na przejście na Przemysł 4.0. „Wierzymy w model, który oferuje klientom możliwość szybkiego wdrażania nowych technologii” – mówi Pieter van Camp, CCO I-care. „Nasze badania wskazują, że wiele stron bardzo chciałoby sfinansować przejście na bezprzewodowe monitorowanie drgań w inny sposób. W szczególności w przypadku wdrożenia na dużą skalę, gdzie czasami trzeba zająć się dziesiątkami tysięcy zainstalowanych maszyn, model dostaw oparty na OPEX jest znacznie bardziej atrakcyjny”.

DANE

W ramach Wi-care jako usługi dane odgrywają kluczową rolę. W pierwszej kolejności I-care pomaga organizacjom wybrać optymalną dla nich metodę zbierania danych. Analitycy danych przekształcają następnie dane w użyteczne informacje i wskaźniki KPI, z którymi sami klienci mogą zapoznać się na wizualnym pulpicie nawigacyjnym. Van Camp stwierdza: „Dzięki tym raportom danych klienci mogą działać proaktywnie, obniżać koszty i wydłużać czas pracy bez przestojów. Biorąc pod uwagę, że Wi-care jako usługa kosztuje zgodnie z użytkowaniem (w tym sprzętem, instalacją, analizą, raportowaniem, wsparciem i gwarancją), klienci muszą rezerwować znacznie mniej kapitału.”

WYZWANIA

Wdrożenie monitoringu bezprzewodowego napotkało wiele przeszkód, w tym zapotrzebowanie na kapitał, dostosowanie infrastruktury i modernizację do najnowszych technologii. Van Camp jest zdania: „Ponadto monitorowanie usług, niezawodność sprzętu do nadzoru, a także jakość analiz i świadczenia usług niosą ze sobą zwykłe wyzwania. Dzięki modelowi OPEX nasza usługa jest nie tylko niezawodna, ale także łatwa do skalowania”.

O I-CARE

I-care to wiodący globalny dostawca usług specjalizujący się w predykcyjnym utrzymaniu ruchu i niezawodności. Firma I-care z siedzibą w Belgii doradza swoim klientom przemysłowym w zakresie ich strategii dotyczących monitorowania stanu maszyn, pomaga im wdrażać, osadzić i utrzymywać te strategie oraz prowadzi ich w przejściu na Utrzymanie Ruchu 4.0. I-care pomaga im również zbierać, łączyć, zarządzać i analizować dane na całym świecie w celu optymalizacji wydajności przemysłowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.icareweb.com/.

Dołącz do naszego Zespołu