Arc Flash & Electrical Safety

ROZWIĄZANIA PRESKRYPCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU

Ocena łuku elektrycznego i zgodność z wymogami bezpieczeństwa elektrycznego

Bezpieczeństwo elektryczne było i nadal będzie  ważnym tematem dyskusji przez społeczność zajmującą się utrzymaniem ruchu i niezawodnością. Wraz ze stale rosnącą świadomością wytycznych, regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, wiele zakładów nadal ma błędne wyobrażenia na temat wymagań i przeznaczania odpowiednich środków na wspieranie procedur zgodności.

lock out tag out for safety

Co to jest?

Zgodnie z definicją Agencji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), wyładowanie łukowe jest zjawiskiem, w którym przepływ prądu elektrycznego opuszcza zamierzoną ścieżkę i przemieszcza się w powietrzu z jednego przewodnika do drugiego lub do ziemi. Następstwa są gwałtowne, w przypadku kiedy człowiek znajduje się w pobliżu łuku elektrycznego, może dojść do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Przyczyny wyładowań łukowych są różne i obejmują: korozję, kondensację, kurz, pozostawione narzędzia i wadliwą instalację.

W Stanach Zjednoczonych Norma 70E Narodowej Agencji Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA), jest standardem, który określa wymóg oceny ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego, oznaczenia sprzętu i stosowania środków ochrony osobistej. Norma NFPA 70E jest dobrowolnym standardem zgodności, jednak że nie jest podmiotem rządowym, nie ma uprawnień do egzekwowania zgodności z żadnym ze swoich standardów.

Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na nasz blog, aby poznać wymagania bezpieczeństwa i jak uzyskać zgodność.

electrical switchgear

Dlaczego to ważne

Chociaż NFPA nie może wymusić zgodności ze swoimi standardami, OSHA stanowi podmiot rządowy i może egzekwować zgodność z przepisami. W przypadku awarii prądu w zakładzie, OSHA zada pytanie, jakie środki zostały podjęte w celu ochrony pracownika przed zagrożeniami, na które był narażony podczas wykonywania swoich obowiązków.

Czy wiedziałeś, że w USA:

 • Co 120 minut dochodzi do nieprawidłowych wyładowań łuku elektrycznego.

 • Oparzenia elektryczne wynikające z porażenia prądem są najczęstszymi urazami o niskiej śmiertelności. Zdarzenia te występują, gdy pracownik styka się z okablowaniem lub sprzętem elektrycznym pod napięciem.

 • 1,900 pracowników zmuszonych było na absencję w pracy z powodu narażenia na bezpośredni kontakt z elektrycznością, która doprowadziła do urazów.

 • To branża nr 1 z największą ilością urazów spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym bez skutku śmiertelnego? Instalatorzy, utrzymanie ruchu i mechanicy

Czy masz pewność, że Twoje przedsiębiorstwo spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego?

źródło: międzynarodowa fundacja bezpieczeństwa elektrycznego

Jak możemy pomóc?

Nasi certyfikowani przez NFPA eksperci merytoryczni zapewniają:

 • Badania analizy oraz oceny wyładowań łukowych celem określenia poziomu incydentów spowodowanych elektrycznością, które mogą narazić personel

 • Gromadzenie danych na miejscu, analiza systemu elektrycznego, opracowanie programów i szkoleń

 • Dedykowane oznaczenie dla sprzętu oraz schematy jednowierszowe

 • Zapewnienie zgodności n NFPA 70E i National Electric Code

Więcej Skontaktuj się z nami

Kluczowe korzyści

Analizy/oceny wyładowań łukowych skupiają się na obszarze Twojego zakładu. Stanowią one największe ryzyko urazów związanych z elektrycznością wśród Twoich pracowników. Wynikiem analizy jest określenie wymagań zastosowania środków ochrony osobistej (PPE) i oznakowania sprzętu. Inne korzyści obejmują:

 • Wytyczne dotyczące środków ochrony indywidualnej dla instalacji elektrycznej zapewniają zwiększone bezpieczeństwo personelu

 • Dokumentacja stanu instalacji elektrycznej, aby odpowiednio kierować rozwiązaniami utrzymania ruchu zorientowanego na niezawodność (RCM)

 • Unikanie kosztów dzięki ograniczeniu katastrofalnych awarii urządzeń i nieplanowanych przestojów

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Gotowy aby zacząć?

Skontaktuj się z nami już dziś

Skontaktuj się
Dołącz do naszego Zespołu