Blog: Arc Flash, NFPA, and OSHA
What’s Really Required, and How Do You Become Compliant?

Blog: Arc Flash, NFPA, and OSHA
What’s Really Required, and How Do You Become Compliant?
Author: Dave Sirmans, CMRP, CESCP
Date Posted: 02.24.22
arc flash

Celem oceny ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego jest dostarczenie „wykwalifikowanym osobom”, które będą wykonywać pracę na lub w pobliżu sprzętu elektrycznego pod napięciem, informacji potrzebnych do ochrony przed możliwością odniesienia obrażeń w wyniku uwolnienia energii zwarcia łukowego. Nie jest tajemnicą, że elektryczność może być niebezpieczna, ci z nas, którzy regularnie pracują z elektrycznością, wiedzą, że to prawda. Wszyscy albo sami byliśmy narażeni na niebezpieczeństwa, albo znamy kogoś, kto to zrobił. Dane National Institute for Occupational Health and Safety wskazują, że w latach 1992-2001 w Stanach Zjednoczonych doszło do ponad 17 000 obrażeń łukiem elektrycznym.

Błysk łuku jest uzasadnionym problemem dla każdego, kto pracuje ze sprzętem pod napięciem przy dowolnym poziomie napięcia. Nie tylko jest to realne, ale jest to niebezpieczeństwo, które rozciąga się poza elektrownie i tereny przemysłowe po budynki biurowe, szpitale, szkoły i powierzchnie handlowe. Wszędzie tam, gdzie elektrycy lub inni technicy serwisowi wykonują prace pod napięciem, istnieje ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego. Nie tylko istnieje potencjał, ale niebezpieczeństwo jest tak samo wysokie w biurowcu, jak w fabryce.

Wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego jest udokumentowany w kilku istniejących normach branżowych. Najbardziej godnym uwagi jest NFPA-70E, Podręcznik bezpieczeństwa elektrycznego w miejscu pracy. Niniejszy standard podlega trzyletniemu cyklowi aktualizacji, przy czym najnowsza wersja wchodzi w życie 21 czerwca 2020 r.

W Artykule 130.5 normy 70E czytamy: „Ocenę wyładowań łukowych należy przeprowadzić: 1) W celu zidentyfikowania zagrożeń związanych z wyładowaniem łukowym 2) W celu oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia urazu lub uszczerbku na zdrowiu oraz potencjalnego nasilenia urazu lub uszczerbku na zdrowiu 3 ) Ustalenie, czy wymagane są dodatkowe środki ochronne, w tym stosowanie środków ochrony osobistej.”

Wymóg jest powtórzony w 29CFR1910.132(d) (1), gdzie stwierdza się: „Pracodawca powinien ocenić miejsce pracy w celu ustalenia, czy występują lub mogą występować zagrożenia, które wymagają użycia środków ochrony osobistej (PPE) . Jeżeli takie zagrożenia są obecne lub mogą się pojawić, pracodawca wybiera i zleca każdemu pracownikowi, którego to dotyczy, rodzaje ŚOI, które będą chronić dotkniętego pracownika przed zagrożeniami zidentyfikowanymi w ocenie zagrożeń”.

Ten wymóg w OSHA nakazuje stosowanie okularów ochronnych w środowiskach, w których istnieje niebezpieczeństwo urazu oczu, stosowanie butów ochronnych w miejscach, w których podnoszone są ciężkie przedmioty, a także ma zastosowanie do ochrony przed łukiem elektrycznym dla „wykwalifikowanych osób” wykonujących prace elektryczne pod napięciem. praca.

Norma IEEE 1584 to podręcznik do przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia łuku elektrycznego, który zawiera formuły i wytyczne dotyczące określania poziomu zagrożenia związanego z różnymi typami sprzętu elektrycznego. W tej normie znajduje się przepis dotyczący nie przeprowadzania analizy na niektórych rozmiarach i typach systemów, ale większość sprzętu w większości obiektów nieprzemysłowych wymaga analizy w celu przypisania poziomów ryzyka, z których pochodzą poziomy PPE. Nawet w systemach, których rozmiar i typ nie wymagają analizy, nadal muszą być oznakowane, aby ostrzec o ryzyku wyładowania łukowego.

Wymóg ten znajduje się w National Electric Code (NEC) w artykule 110.16. Stwierdza, że „tablice rozdzielcze, tablice rozdzielcze, przemysłowe panele sterowania, obudowy gniazd licznikowych i centra sterowania silnikami, które znajdują się w miejscach innych niż mieszkalne i mogą wymagać sprawdzenia, regulacji, serwisowania lub konserwacji, gdy są pod napięciem, muszą być oznaczone w polu, aby ostrzec wykwalifikowanych osób potencjalnie zagrożonych łukiem elektrycznym.” Edykt ten pomija „zamieszkania” lub domy, dlatego stwierdza, że budynek biurowy, szpital lub budynek szkolny nadal wymaga oznakowania, nawet jeśli rozmiar i typ systemu spełniają kryteria braku analizy.

Kto jest szefem? NFPA a OSHA

Istnieje również pewne nieporozumienie dotyczące relacji między OSHA a NFPA. NFPA to Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej. Są organizacją opartą na konsensusie, która istnieje w celu zapobiegania pożarom i urazom związanym z pożarami. Publikują NEC pod numerem dokumentu NFPA-70. Publikują również liczne normy dotyczące zagadnień związanych z przepisami przeciwpożarowymi, w tym instalacji tryskaczowych czy środków gaśniczych.

OSHA to Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Są rządowym organem regulacyjnym, policją bezpieczeństwa. Jeśli w Twojej placówce zdarzy się wypadek bez powodu, pojawia się OSHA. Gdyby wypadek dotyczył elektryczności, odnieśliby się do NFPA-70E. W 1975 roku OSHA zażądała nowego standardu bezpieczeństwa elektrycznego. Publikacja tego standardu została przyznana NFPA. Początkowo wydali normę w sekcjach, ale w 1993 roku została wydana w całości. Wersja z 1995 r. była pierwszym uzgodnionym standardem dotyczącym niebezpieczeństwa łuku elektrycznego i zawierał przepisy dotyczące odzieży ochronnej.

Najnowsza rewizja zawierała pewne zmiany w stosunku do poprzedniej, ale większość z nich dotyczy mniejszych obszarów, a wymagania dotyczące środków ochrony osobistej i analizy nadal pozostają niezmienione. Wiele grup uważa, że posiadanie etykiet analitycznych i ostrzegawczych na ich panelach elektrycznych stanowi całkowitą zgodność z NFPA-70E. Te środki są świetnym punktem wyjścia, ale to dopiero początek dostosowywania się. Niezbędny jest również kompleksowy plan bezpieczeństwa elektrycznego. Twój program bezpieczeństwa musi być dostosowany do twoich specyficznych wymagań, pod względem rozmiaru i typu twojego urządzenia elektrycznego oraz energii z nim związanych. Cały personel, który może wykonywać prace elektryczne pod napięciem, musi być zidentyfikowany i przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, w tym rozpoznawania zagrożeń i obrażeń związanych z rozmiarem i rodzajem sprzętu, na który będą narażeni.

Jak zapewnić zgodność?

Klucz do zgodności można znaleźć w rozwijaniu relacji z wykwalifikowanym dostawcą rozwiązań. Ponieważ 70E i łuk elektryczny mają ostatnio tak dużą ekspozycję, rośnie liczba potencjalnych dostawców, którzy twierdzą, że przeprowadzają oceny ryzyka łuku elektrycznego, którzy po prostu próbują wykorzystać rosnący trend. Wykwalifikowana firma będzie miała doświadczenie w testowaniu systemów elektrycznych i/lub projektowaniu sięgające kilku lat, a nie miesięcy. Twój elektryk również może nie być najlepszym wyborem, ponieważ obliczenia wymagane do uzyskania dokładnych liczb są czymś, co jest odpowiednie dla inżynierów, a nie elektryków. Uważaj na stroje, które twierdzą, że są w stanie pojawić się w Twojej placówce za jednym razem i są w stanie przeprowadzić pełną analizę. Analiza to dziewięcioetapowy proces. Te kroki są opisane poniżej.

  1. Zbierz dane systemowe i instalacyjne
  2. Określ tryby pracy systemu
  3. Określ przykręcane prądy zwarciowe
  4. Określ prądy zwarciowe łuku
  5. Znajdź charakterystykę urządzenia ochronnego i czas trwania łuków
  6. Napięcia systemów dokumentowania i klasy sprzętu
  7. Wybierz odległości robocze
  8. Określ energię padającą dla wszystkich urządzeń
  9. Określ granicę ochrony przed błyskiem dla wszystkich urządzeń

Większość bardziej doświadczonych firm może zaoferować kompletne rozwiązanie w zakresie zgodności, od analizy po program bezpieczeństwa i wymagane szkolenie. Jest to poważna sprawa, której należy unikać, gdy to możliwe, i zmniejszyć, gdy nie można jej uniknąć. Bezpieczeństwo elektryczne dziś iw przyszłości obejmuje zgodność z NFPA-70E.

Bez względu na to, gdzie jesteś na swojej podróży bezpieczeństwa elektrycznego, możemy pomóc Ci przenieść się na wyższy poziom.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zacząć.

Dołącz do naszego Zespołu