Revolutie in Kraanonderhoud: Reis naar Predictief Onderhoud met Wi-care Technologie

In deze blog bespreekt Kris Deckers, Technical Director bij I-care de verschuiving van reactief naar predictief onderhoud in de staalindustrie, met speciale aandacht voor de implementatie van Wi-care technologie. Ontdek hoe deze innovatieve benaderingen niet alleen de betrouwbaarheid van assets verbeteren, maar ook operationele efficiëntie en kostenoptimalisatie mogelijk maken.

Inleiding:
Als we kijken naar de staalindustrie, zien we belangrijke veranderingen in onderhoudsstrategieën voor overhead- en portaalkranen. Deze cruciale assets, die essentieel zijn voor de productie, hebben lange tijd te kampen gehad met onverwachte stilstand, wat aanzienlijke financiële tegenvallers veroorzaakte. Traditionele benaderingen van predictief onderhoud bleken echter vruchteloos vanwege de unieke uitdagingen die kranen met zich meebrengen. In deze blog duiken we dieper in op de baanbrekende oplossingen die I-care heeft ontwikkeld om kraanonderhoud te revolutioneren, waarbij we de overstap maken van reactief naar predictief onderhoud, met als hoogtepunt de implementatie van de draadloze monitoringstechnologie van Wi-care.

De Uitdaging:
Overhead- en portaalkranen, onmisbaar voor staalproductie, stelden formidabele uitdagingen voor predictief onderhoud. De trage snelheid, moeilijke toegankelijkheid en enorme stoortrillingen van wiel-railcontact maakten traditionele technieken krachteloos. Ondanks hun cruciale rol bleef predictief onderhoud voor kraanwiellagers grotendeels onbenut.

De Reis van de Klant:
Sinds 2013 heeft I-care samengewerkt met een belangrijke speler in de staalindustrie om over te stappen van reactief naar Industry 4.0-onderhoud voor 227 overheadkranen, waarvan er 55 als cruciaal voor de productie werden beschouwd. Lagerfalen kwam naar voren als voornaamste oorzaak van stilstand en veiligheidsrisico’s, waarmee het nut van vroegtijdige detectie door predictief onderhoud werd benadrukt. 

Implementatiefasen:
De aanpak van I-care ontplooide zich in drie duidelijke fasen:

Fase 1: Pionierstests en ontwikkeling van meettechnieken, waarbij uitdagingen zoals lage snelheid en achtergrondgeluid werden overwonnen.

Fase 2: Periodieke monitoring met behulp van draagbare trillingsmetingen, resulterend in vroegtijdige detectie van defecten en proactieve onderhoudsinterventies.

Fase 3: Uitrol van het draadloze monitoringsysteem van Wi-care, wat real-time gegevensverzameling en foutidentificatie mogelijk maakte.Wi-care Technologie:
Het draadloze systeem Wi-care, ontwikkeld door I-care, bleek een gamechanger te zijn voor kraanonderhoud. De snelle bemonsteringsmogelijkheid maakte robuuste foutdetectie mogelijk, en oversteeg zo de beperkingen van traditionele methoden. Uitgerust met permanent geïnstalleerde trillingssensoren bood Wi-care uitgebreide inzichten in de gezondheid van de kraan, wat leidde tot optimalisatie van onderhoudsinspanningen.

Voordelen en Conclusie:
De adoptie van Wi-care technologie luidde een nieuw tijdperk in voor kraanonderhoud, waarbij verschillende voordelen werden geoogst:

  • Verbeterde betrouwbaarheid door real-time monitoring en vroegtijdige foutdetectie.
  • Eliminatie van handmatige metingen, waardoor stilstand en operationele onderbrekingen worden verminderd. 
  • Integratie met andere sensoren voor holistisch assetbeheer.
  • Aansluiting bij Maintenance 4.0-principes, waarbij automatisering en kostenoptimalisatie centraal staan.

Ter conclusie illustreert de innovatieve aanpak van I-care, gekoppeld aan de Wi-care technologie, de evolutie van onderhoudspraktijken in de staalindustrie. Door predictieve strategieën te omarmen en geavanceerde bewakingssystemen te benutten, kunnen bedrijven de betrouwbaarheid van hun assets verbeteren, kosten verlagen en streven naar operationele uitmuntendheid in het tijdperk van Industry 4.0.

Meer weten over dit onderwerp neem contact op met Kris Deckers, Technical Director bij I-care.

Ook lid worden van ons team?