Rewolucja w konserwacji dźwigów: Droga do predykcyjnego Utrzymania Ruchu dzięki technologii Wi-care

W tym blogu Kris Deckers, Dyrektor Techniczny w I-care, omawia przejście z reaktywnego na predykcyjne utrzymanie w przemyśle stalowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia technologii Wi-care. Odkryj, jak te innowacyjne podejścia nie tylko poprawiają niezawodność aktywów, ale również umożliwiają zwiększenie efektywności operacyjnej i optymalizację kosztów.

 

Wprowadzenie:

Gdy przyglądamy się przemysłowi stalowemu, dostrzegamy istotne zmiany w strategiach utrzymania suwnic bramowych i portalowych. Te kluczowe aktywa, niezbędne dla produkcji, od dawna borykały się z nieoczekiwanymi przestojami, co prowadziło do znacznych strat finansowych. Tradycyjne podejścia do predykcyjnego utrzymania okazały się jednak nieskuteczne z powodu unikalnych wyzwań, jakie stawiają przed nami suwnice. W tym blogu zagłębimy się w przełomowe rozwiązania opracowane przez I-care, mające na celu zrewolucjonizowanie konserwacji dźwigów, przechodząc od reaktywnego do predykcyjnego utrzymania, z kulminacyjnym punktem w postaci wdrożenia technologii bezprzewodowego monitorowania Wi-care.

Wyzwanie:

Suwnice bramowe i portalowe, niezbędne dla produkcji stali, stawiały wyzwania dla predykcyjnego utrzymania. Wolna prędkość, trudna dostępność oraz ogromne zakłócenia wibracyjne wynikające z kontaktu koła z szyną sprawiały, że tradycyjne techniki były nieskuteczne. Pomimo ich kluczowej roli, predykcyjne utrzymanie łożysk kół suwnic pozostawało w dużej mierze niewykorzystane.

Podróż Klienta:
Od 2013 roku I-care współpracowało z kluczowym podmiotem w przemyśle stalowym, aby przejść od reaktywnego do utrzymania w duchu Przemysłu 4.0 dla 227 suwnic bramowych, z których 55 uznano za kluczowe dla produkcji. Awaria łożysk została zidentyfikowana jako główna przyczyna przestojów i ryzyka bezpieczeństwa, co podkreśliło wartość wczesnego wykrywania za pomocą predykcyjnego utrzymania.

Etapy implementacji:

Podejście I-care rozwinęło się w trzech wyraźnych fazach:

Etap 1: Testy pionierskie i rozwój technik pomiarowych, podczas których pokonano wyzwania takie jak niska prędkość i tło akustyczne.

Etap 2: Okresowy monitoring przy użyciu przenośnych pomiarów wibracji, co skutkowało wczesnym wykrywaniem defektów i proaktywnymi interwencjami konserwacyjnymi.

Etap 3: Wdrożenie bezprzewodowego systemu monitorowania Wi-care, umożliwiające zbieranie danych w czasie rzeczywistym i identyfikację usterek.


Technologia Wi-care:

Bezprzewodowy system Wi-care, opracowany przez I-care, okazał się być przełomem w utrzymaniu suwnic. Jego szybka zdolność do próbkowania umożliwiła solidną detekcję błędów, przewyższając ograniczenia tradycyjnych metod. Wyposażony w stałe czujniki wibracji, Wi-care zapewniał szerokie spojrzenie na stan techniczny suwnicy, co prowadziło do optymalizacji wysiłków konserwacyjnych.

Korzyści i Wnioski:

Adopcja technologii Wi-care zainicjowała nową erę w utrzymaniu suwnic, przynosząc różnorodne korzyści:

  • Poprawa niezawodności dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i wczesnej detekcji błędów.
  • Eliminacja pomiarów manualnych, co redukuje przestoje i operacyjne zakłócenia.
  • Integracja z innymi czujnikami dla holistycznego zarządzania aktywami.
  • Zgodność z zasadami Maintenance 4.0, gdzie centralne miejsce zajmują automatyzacja i optymalizacja kosztów.

Podsumowując, innowacyjne podejście I-care, połączone z technologią Wi-care, ilustruje ewolucję praktyk konserwacyjnych w przemyśle stalowym. Poprzez przyjęcie strategii predykcyjnych i wykorzystanie zaawansowanych systemów monitorowania, firmy mogą poprawić niezawodność swoich aktywów, obniżyć koszty i dążyć do operacyjnej doskonałości w erze Przemysłu 4.0.


Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami: biuro@icareweb.com

Dołącz do naszego Zespołu