Blog: Kiedy outsourcing talentów jest bardziej wydajny i opłacalny niż zatrudnianie we własnym zakresie?

Blog: Kiedy outsourcing talentów jest bardziej wydajny i opłacalny niż zatrudnianie we własnym zakresie?
Author: Björn Jacobs, Corporate Recruitment Manager
Date Posted: 07.12.22
Talent search

Kiedy outsourcing talentów jest bardziej wydajny i opłacalny niż zatrudnianie we własnym zakresie?

Obecny niedobór kadry nie jest tajemnicą, a firmy we wszystkich branżach walczą o utrzymanie pełnego zatrudnienia. Jednym z obszarów, w którym ten problem jest szczególnie poważny, jest utrzymanie ruchu i niezawodność (M&R). W przeciwieństwie do innych zawodów, w których szkolenie nie jest zbyt złożone ani długie, ta praca wymaga wysoko wykwalifikowanych inżynierów M&R do większości zadań.

W branżach takich jak produkcja, gdzie utrzymanie ruchu jest niezbędne do ciągłej pracy i bezpieczeństwa, niedobór jest szczególnie powszechny. Badanie1 przeprowadzone przez Deloitte i The Manufacturing Institute wykazało, że luka w umiejętnościach produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych może skutkować 2,1 miliona nieobsadzonych miejsc pracy do 2030 roku. Koszt tych brakujących miejsc pracy w zakładach – a zatem dla tych, którzy kupują wytwarzane przez nich produkty – może wynieść 1 USD bilionów rocznie w tym czasie.

Ankietowani producenci stwierdzili również, że znalezienie odpowiedniego talentu jest teraz o 36%2 trudniejsze niż w 2018 roku. Podobne braki w innych branżach zmuszają liderów korporacji do poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z nich jest outsourcing talentów dla przeszkolonych pracowników M&R.

Zarządzanie obiektami to branża, która nigdzie się nie wybiera, podobnie jak profesjonaliści M&R.

Problem pogarsza fakt, że wiele organizacji nie ma zasobów, aby przyciągnąć właściwych ludzi. W rezultacie pracownicy o wyższych umiejętnościach wykonują rutynowe zadania operacyjne, takie jak praca z technikami przy rozwiązywaniu problemów w przypadku awarii maszyny. Placówka wykorzystuje 80 dolarów na godzinę osoby, aby rozwiązać problem 20 dolarów na godzinę.

Wszystkie te czynniki skłoniły I-care do rozpoczęcia oferty zwiększania talentów. W oparciu o moje doświadczenie w pracy jako Talent Director w I-care Talent, taka oferta zapewnia liczne korzyści organizacjom ze wszystkich branż, nawet jeśli nie mają trudności ze znalezieniem dobrych talentów. Mając na pokładzie wykwalifikowanego „partnera w zakresie rozwoju talentów”, dyrektorzy personalni mogą skoncentrować się na wielu ważnych zadaniach, które wypełniają ich dni. Cieszą się również zapewnieniem, że wszyscy profesjonaliści, którzy do nich przychodzą, zostali w pełni sprawdzeni i udowodnili swoją wartość.

Czego należy szukać w ofercie rozszerzania talentów

Poniżej przedstawiam moje przemyślenia na temat tego, czego firma powinna dążyć do oceny zasobów zwiększania talentów. Potraktuj je jako moją listę „najlepszych praktyk”.

  1. Firma potrzebuje czasu, aby ocenić wszystkie aspekty Twoich potrzeb i dopasować je do pracowników, którzy pasują do klasyfikacji i przedziału wynagrodzeń.
  2. Oferują talenty na wielu poziomach umiejętności i doświadczenia, takich jak junior, średniozaawansowany/średni i senior.
  3. O ile nie są skłonni ponieść dodatkowych kosztów, firma nigdy nie wyśle starszego pracownika do pracy młodszego tylko dlatego, że w danym momencie nie ma juniora pracownika.
  4. Jeśli firma poprosi o pracownika wyższego szczebla, będzie miał również możliwość i chęć przeszkolenia pracowników niższego szczebla firmy, takich jak młodsi inżynierowie, którzy wykonują prace w terenie.
  5. Wreszcie, ale na pewno nie mniej ważne, są zaangażowani w projekty firmy, budżety i przewidywane wyniki. Każdy starszy pracownik przydzielony do projektu powinien być w stanie zarządzać projektem

Jako ostatni wymóg — tak ważny, że nie chciałem umieszczać go na liście „dobrych praktyk talentów”, firma powinna mieć duże doświadczenie w predykcyjnym utrzymaniu ruchu i niezawodności.

1 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/manufacturing-industry-diversity.html

2 Ibid

Dołącz do naszego Zespołu