Blog: Wanneer is Talent Outsourcing efficiënter en kosteneffectiever dan In-House inhuren

Blog: Wanneer is Talent Outsourcing efficiënter en kosteneffectiever dan In-House inhuren
Author: Björn Jacobs, Corporate Recruitment Manager
Date Posted: 07.12.22
Talent search

Wanneer is Talent Outsourcing efficiënter en kosteneffectiever dan inhouse inhuren?

Het huidige tekort aan arbeidskrachten is geen geheim, en bedrijven in alle bedrijfstakken hebben moeite om volledige werkgelegenheid te behouden. Een gebied waar dit probleem bijzonder ernstig is, is dat van onderhoud en betrouwbaarheid (M&R). Dit werk vereist voor de meeste taken hooggekwalificeerde M&R-technici.

In industrieën zoals de verwerkende industrie, waar onderhoud essentieel is voor een continue werking en veiligheid, is het tekort bijzonder groot. Uit een studie1 van Deloitte en The Manufacturing Institute blijkt dat de vaardigheidskloof in de be- en verwerkende industrie in de VS kan leiden tot 2,1 miljoen onvervulde banen tegen 2030. De kosten van deze ontbrekende arbeidsplaatsen voor de fabrieken – en dus voor degenen die de door hen vervaardigde produkten kopen – kunnen op dat ogenblik oplopen tot 1 triljoen dollar per jaar.

De ondervraagde fabrikanten meldden ook dat het vinden van het juiste talent nu 36%2moeilijker is dan in 2018. Gelijkaardige tekorten in andere sectoren dwingen bedrijfsleiders om nieuwe oplossingen te zoeken. Een daarvan is het uitbesteden van talent voor geschoolde M&R-werknemers.

Facilities Management is een industrie die niet verdwijnt, en M&R professionals ook niet.

Het probleem wordt nog verergerd doordat veel organisaties niet de middelen hebben om de juiste mensen aan te trekken. Het resultaat is dat werknemers met een hoger kwalificatieniveau uiteindelijk routinematige operationele taken moeten uitvoeren, zoals het samenwerken met technici om problemen op te lossen waar een machine defect is geraakt. De faciliteit gebruikt uiteindelijk iemand van 80 dollar per uur om een probleem van 20 dollar per uur op te lossen.

Al deze factoren brachten I-care ertoe een talentvergrotingsaanbod te starten. Op basis van mijn ervaring als Talent Director voor I-care Talent, biedt een aanbod als dit tal van voordelen voor organisaties in alle sectoren, zelfs als ze niet worstelen om goed talent te vinden. Met een gekwalificeerde “talent augmentation partner” aan boord, kunnen personeelsdirecteuren zich concentreren op de vele belangrijke taken die hun dagen vullen. Zij genieten ook van de geruststelling dat alle professionals die bij hen komen, volledig zijn doorgelicht en hun waarde hebben bewezen.

Wat u moet zoeken in een aanbod van talentvergroting

Hieronder volgen mijn gedachten over wat een bedrijf zou moeten zoeken bij het evalueren van talentvergrotende middelen. Beschouw ze als mijn lijst van “best practices.”

  1. Het bedrijf neemt de tijd om alle aspecten van uw behoeften te evalueren en deze te matchen met werknemers die passen bij de classificatie en de prijsklasse.
  2. Zij bieden talent op verschillende vaardigheids- en ervaringsniveaus, zoals junior, intermediate/medior en senior.
  3. Tenzij zij bereid zijn de extra kosten te dragen, zal het bedrijf nooit een senior werknemer het werk van een junior laten doen, alleen omdat er op dat moment geen junior werknemer beschikbaar is.
  4. Als een onderneming om een senior werknemer vraagt, zal deze ook in staat en bereid zijn om de lagere werknemers van de onderneming op te leiden, zoals Junior Ingenieurs die veldwerk verrichten.
  5. Ten slotte, maar zeker niet in de laatste plaats, zijn zij betrokken bij de projecten van de onderneming, de budgetten en de verwachte resultaten. Elke senior medewerker die zij aan een project toewijzen, moet in staat zijn projectmanagement te doen.

Een laatste vereiste – zo belangrijk dat ik het niet op de “talent best practices”-lijst wilde zetten – is dat het bedrijf aanzienlijke ervaring moet hebben met voorspellend onderhoud en betrouwbaarheid.

1 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/manufacturing-industry-diversity.html

2 Ibid

Ook lid worden van ons team?