Predykcyjne Utrzymanie Ruchu w branży farmaceutycznej: Black Utilities

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu w branży farmaceutycznej: Black Utilities
Author: Marcos Gonzalez
Date Posted: 06.18.24
Przemysł farmaceutyczny: Black Utilities

 

W produkcji farmaceutycznej każdy element wyposażenia jest kluczowy dla jakości produktu, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Chociaż uwaga często skupia się na maszynach bezpośrednio zaangażowanych w procesy produkcyjne, istnieje kategoria zasobów, która często pozostaje w cieniu priorytetów Utrzymania Ruchu – są to Black Utilities.

Zrozumienie Black Utilities w farmacji

Black utilities odnoszą się do krytycznych systemów infrastrukturalnych i urządzeń, które zapewniają niezbędne usługi wspierające procesy produkcji farmaceutycznej i operacje zakładowe.

Te urządzenia są integralne dla utrzymania kontrolowanych środowisk, zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów oraz zgodności z wymaganiami regulacyjnymi w zakładach produkcji farmaceutycznej.

Niektóre z najważniejszych to:

  • Systemy HVAC: Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej temperatury, wilgotności i jakości powietrza w procesach produkcyjnych oraz magazynowania materiałów wrażliwych.
  • Systemy kotłów i pary: Te systemy dostarczają niezbędne media,, takich jak para do sterylizacji, ogrzewania i nawilżania.
  • Chillery i jednostki chłodnicze: Niezbędne do utrzymania optymalnych temperatur w obszarach magazynowania chłodniczego, jednostki chłodnicze odgrywają kluczową rolę w zachowaniu stabilności i integralności produktów farmaceutycznych wrażliwych na temperaturę oraz surowców.

Tak więc znaczenie tych zasobów wykracza poza ich funkcjonalność. Chociaż działają one poza bezpośrednim wpływem Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) i nie mają bezpośredniego kontaktu z finalnym produktem, ich niezawodność jest niezbędna dla utrzymania efektywności zakładu i zgodności regulacyjnej.

Dlatego to wyposażenie również powinno korzystać z efektywnego Utrzymania Ruchu poprzez zaawansowane strategie, takie jak predykcyjne i prewencyjne Utrzymanie Ruchu.

Jak predykcyjne i prewencyjne Utrzymanie Ruchu poprawiają czas pracy Black Utilities?

Kamieniem węgielnym predykcyjnego Utrzymania Ruchu jest monitorowanie stanu technicznego maszyn – proaktywna technika polegająca na ciągłej ocenie stanu urządzeń w czasie rzeczywistym. Poprzez wdrożenie bezprzewodowych czujników i platformy analityki danych, firmy farmaceutyczne mogą gromadzić cenne informacje na temat wydajności swoich zasobów black utilities.

To monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych awarii lub odchyleń od optymalnych warunków pracy, minimalizując ryzyko niespodziewanych przestojów lub problemów jakościowych.

Jednakże szczytem Utrzymania Ruchu jest podejście prewencyjne – krok w stronę bardziej dynamicznej i opartej na zapotrzebowaniu strategii utrzymania.

Preskrypcyjne Utrzymanie Ruchu obejmuje wszystkie możliwości predykcyjnego Utrzymania Ruchu i dodaje konkretne rekomendacje dotyczące tego, jak rozwiązać przewidywane problemy. Nie tylko przewiduje, kiedy i jaki rodzaj utrzymania jest potrzebny, ale także sugeruje działania mające na celu wydłużenie żywotności urządzeń lub zapobieganie awariom.

Przyjmując preskrypcyjne Utrzymanie Ruchu, firmy farmaceutyczne mogą wspierać kulturę ciągłego doskonalenia i innowacji w swoich organizacjach utrzymania. Zamiast trzymać się sztywnych harmonogramów konserwacji, zespoły mogą dostosowywać i rozwijać swoje praktyki utrzymania w odpowiedzi na zmieniające się warunki operacyjne i pojawiające się potrzeby w zakresie utrzymania.

Techniczne Case Study

Weźmy pod uwagę przypadek międzynarodowej firmy farmaceutycznej, będącej pionierem w dziedzinie nauki zajmującej się złożonymi i wyniszczającymi chorobami. Wyposażyła ona swoje pompy odśrodkowe do wody, działające w tle, w bezprzewodowe czujniki do pomiaru wibracji i temperatury dwa razy dziennie

Dzięki analizie wibracji o wysokiej częstotliwości możliwe było zdiagnozowanie problemu z niezrównaną precyzją dla jednego z tych urządzeń, co zapewniło szybkie rozwiązanie problemu i kontynuację bezpiecznego oraz efektywnego działania pompy.

Podsumowanie

Black utilities mogą działać w tle, ale ich niezawodność jest kluczowa dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania zakładów produkcji farmaceutycznej.

Przyjmując zaawansowane strategie predykcyjnego i preskrypcyjnego Utrzymania Ruchu, firmy farmaceutyczne mogą podnieść swoje praktyki Utrzymania Ruchu do nowych poziomów efektywności, niezawodności i opłacalności.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak predykcyjne Utrzymanie Ruchu wspiera przemysł farmaceutyczny, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem Optymalizacja przemysłu farmaceutycznego: Rola predykcyjnego Utrzymania Ruchu  lub skontaktowania się z naszym zespołem.

Dołącz do naszego Zespołu