Rola predykcyjnego Utrzymania Ruchu w branży farmaceutycznej

Rola predykcyjnego Utrzymania Ruchu w branży farmaceutycznej
Author: Aranzazu Llombart
Date Posted: 06.03.24

Odkryj, jak predykcyjne Utrzymanie Ruchu (PdM) usprawnia procesy produkcji w branży farmaceutycznej. Maksymalizuj czas bezawaryjności maszyn, zapewniaj jakość i osiągaj zgodność z przepisami.

Wprowadzenie do Predykcyjnego Utrzymania Ruchu

Predykcyjne utrzymanie ruchu (PdM) to strategiczne podejście stosowane we współczesnym przemyśle w celu optymalizacji produktywności. Wykorzystuje czujniki IoT i analitykę danych do monitorowania stanu aktywów w czasie rzeczywistym oraz przewidywania awarii urządzeń, zanim przekształcą się one w poważne zakłócenia procesu produkcyjnego.

Jednak PdM oferuje znacznie więcej niż tylko te operacyjne korzyści dla przemysłu farmaceutycznego.

Oprócz minimalizacji przestojów i maksymalizacji produktywności, predykcyjne utrzymanie ruchu wzmacnia ogólne działania związane z zapewnieniem jakości i zmniejsza ryzyko niezgodności, co daje producentom wysoką pewność co do jakości dostarczanych produktów.

Dlatego PdM staje się strategicznym imperatywem dla firm farmaceutycznych, które dążą do utrzymania doskonałości operacyjnej i integralności regulacyjnej.

Ewolucja Strategii Utrzymania Ruchu w Przemyśle Farmaceutycznym

Historycznie, zespoły utrzymania ruchu działały jak „strażacy”, spiesząc się do naprawiania rzeczy dopiero, gdy “stanęły w płomieniach”. Ich reaktywne podejście polegało na czekaniu, aż sprzęt się zepsuje, zanim podjęli działania. Ale umówmy się: stosowanie reaktywnego utrzymania ruchu na terenie przemysłowym oznacza więcej przestojów, mniejszą produktywność i ogromne marnotrawstwo pieniędzy oraz zasobów.

Następnie zaczęły pojawiać się proaktywne strategie. Były one krokiem we właściwym kierunku, ale nadal miały swoje ograniczenia. To podejście polegało na wdrażaniu regularnych i planowanych działań konserwacyjnych, aby zapobiec awariom zanim się pojawią. Jednak zwykle zwiększało to koszty pracy, części zamiennych i przestojów.

Dzięki postępom technologicznym, technologie predykcyjnego utrzymania ruchu umożliwiają teraz zespołom utrzymania ruchu przewidywanie awarii sprzętu zanim jeszcze wystąpią. Dzięki danym, w czasie rzeczywistym można teraz przewidywać problemy, oszczędzając czas, pieniądze i nerwy!

Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm farmaceutycznych przechodzi na podejście do proaktywnej konserwacji, aby zoptymalizować wydajność biznesową i rentowność.

Techniki Predykcyjnego Utrzymania Ruchu

Predykcyjne utrzymanie ruchu obejmuje zestaw narzędzi oraz technik, które uważnie monitorują stan maszyn, w tym:

Analiza Wibracji

Ta technika koncentruje się na wykrywaniu anomalii wibracji generowanych przez maszyny i urządzenia. Poprzez zrozumienie charakteru wibracji, zespoły utrzymania ruchu mogą zidentyfikować wzorce lub anomalie wskazujące na zużycie, niewyważenie lub inne problemy.

Na przykład, prasa tabletkowa w zakładzie farmaceutycznym może wykazywać nietypowe wibracje. Analiza wibracji może ujawnić wczesne oznaki zużycia łożysk w silniku maszyny. Zespół utrzymania ruchu mógłby wymienić łożyska podczas planowanego przestoju, zapobiegając nieoczekiwanej awarii i zapewniając nieprzerwaną produkcję tabletek.

Termografia

Termografia to nieinwazyjna technika wykorzystująca technologię podczerwieni do wykrywania i analizy zmian temperatury w urządzeniach i maszynach. Rozwiązanie to pozwala technikom zidentyfikować przegrzewające się komponenty, usterki elektryczne lub nieprawidłowe wzorce temperaturowe.

Weźmy na przykład system CIP (Clean-in-Place), który może wykazywać nietypowe zmiany temperatury. Termografia wykryłaby przegrzewającą się pompę. Zespół utrzymania ruchu mógłby wymienić wadliwą pompę podczas planowanego przestoju, zapewniając ciągłość pracy systemu CIP.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm farmaceutycznych przechodzi na proaktywne podejście do utrzymania ruchu, aby zoptymalizować wydajność biznesową i rentowność.

Ultradźwięki

Ta technologia wykrywa fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości pochodzące z różnych źródeł, takich jak tarcie, wyładowania elektryczne i turbulencje płynów.

Dzięki wykrywaniu zmian w wzorcach ultradźwiękowych, technicy utrzymania ruchu mogą zidentyfikować potencjalne problemy, takie jak defekty łożysk, wycieki i zużycie mechaniczne, zanim się one nasilą.

Na przykład technologia ultradźwiękowa mogłaby wcześnie wykryć mały wyciek z kompresora powietrza, co pozwoliłoby technikom uszczelnić go podczas planowanego przestoju.

Analiza Oleju

Ta technika predykcyjnego utrzymania ruchu polega na regularnym badaniu olejów w celu uzyskania informacji o stanie maszyn.

Analiza ta ujawnia zanieczyszczenia i wskaźniki zużycia lub degradacji, umożliwiając wczesne wykrycie nieprawidłowych warunków.

Na przykład analiza oleju w maszynie granulacyjnej mogłaby wykazać obecność cząstek metalu w środku smarnym, co wskazuje na wczesne zużycie komponentów maszyny. Zespół utrzymania ruchu mógłby wtedy wymienić zużyte części podczas planowanego przestoju, zapobiegając awariom i zapewniając płynną pracę maszyny.

Analiza Obwodów Silnikowych (MCA)

MCA ocenia stan silników elektrycznych i ich obwodów. Polega na analizie różnych parametrów elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, rezystancja i impedancja, w celu wykrycia nieprawidłowości w systemie silnika.

Pomiar i interpretacja tych parametrów pozwala technikom zdiagnozować problemy, takie jak utrata izolacji, defekty uzwojeń czy problemy z prętami wirnika.

Na przykład MCA mogłaby wykryć nieprawidłową rezystancję w silniku maszyny mieszającej, co wskazuje na utratę izolacji. Operatorzy mogliby wtedy na czas naprawić izolację, zapobiegając awarii silnika i zapewniając ciągłą pracę maszyny mieszającej.

Korzyści z Predykcyjnego Utrzymania Ruchu

Predykcyjne utrzymanie ruchu zapewnia wiele korzyści, które zwiększają produktywność i niezawodność procesów przemysłowych w branży farmaceutycznej. Do niektórych z tych korzyści należą:

  • Zwiększony czas pracy urządzeń: Predykcyjne utrzymanie ruchu utrzymuje kluczowe maszyny w stanie operacyjnym przez dłuższy czas.
  • Obniżone koszty utrzymania: Proaktywne interwencje zapobiegają kosztownym awariom i naprawom awaryjnym, redukując wydatki na utrzymanie.
  • Większa efektywność energetyczna: PdM pomaga identyfikować i rozwiązywać problemy związane z nieefektywną pracą maszyn, zmniejszając zużycie energii.
  • Optymalizacja harmonogramu konserwacji: Predykcyjne rozwiązania minimalizują przestoje i zwiększają produktywność poprzez efektywne planowanie.
  • Zwiększona jakość produkcji: Predykcyjne utrzymanie ruchu zapewnia spójność produkcji poprzez rozwiązywanie potencjalnych problemów zanim się one pojawią.
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracowników i zgodność z przepisami: Unikanie awarii pomaga zmniejszyć potencjalne zagrożenia, promować bezpieczniejsze środowisko pracy i zapewniać zgodność z przepisami.
  • Wydłużona żywotność sprzętu: Dzięki regularnemu monitorowaniu maszyn i terminowym interwencjom, predykcyjne utrzymanie ruchu wydłuża żywotność maszyn, maksymalizując ich wartość.

Zastosowania Predykcyjnego Utrzymania Ruchu w Przemyśle Farmaceutycznym

Predykcyjne utrzymanie ruchu (PdM) jest kluczowe dla procesów produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym. Identyfikując i rozwiązując potencjalne problemy z urządzeniami, techniki PdM minimalizują przestoje i maksymalizują czas pracy produkcji.

Ponadto, pomaga firmom farmaceutycznym spełniać wymagania regulacyjne poprzez poprawę wydajności i bezpieczeństwa produktów.

Te korzyści mają zastosowanie do większości aktywów bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w procesy produkcji farmaceutycznej:

Black Utilities

Te zasoby nie mają bezpośredniego kontaktu z produktem farmaceutycznym, ale są kluczowe dla produkcji.

Black Utilities zazwyczaj obejmują parę, schłodzoną wodę, sprężone powietrze i elektryczność. Są one niezbędne do dostarczania energii, kontroli temperatury i innych funkcji wsparcia koniecznych do produkcji farmaceutycznej.

Wdrożenie predykcyjnego utrzymania ruchu dla black utilities zapewnia, że mogą one ciągle wspierać procesy produkcyjne i spełniać rygorystyczne standardy jakości oraz przepisy regulacyjne.

Clean Utilities

Jak wyjaśniono w [tytuł], Clean Utilities mają bezpośredni kontakt z produktem farmaceutycznym podczas produkcji i mogą wpływać na jego jakość, czystość i bezpieczeństwo.

Te zasoby obejmują wodę oczyszczoną, czystą parę, systemy CIP (Clean-in-Place) i sterylne powietrze. Są one kluczowe dla utrzymania warunków aseptycznych i zapewnienia integralności produktu.

Zastosowanie rozwiązań predykcyjnego utrzymania ruchu do Clean Utilities przynosi kilka korzyści, w tym poprawę niezawodności i integralności systemu mediów, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

Linia produkcyjna

W przemyśle farmaceutycznym linia produkcyjna odnosi się do sekwencji kroków zaangażowanych w wytwarzanie produktów farmaceutycznych. Każdy etap wymaga specjalistycznego sprzętu i infrastruktury, aby zapewnić jakość produktu i zgodność z normami regulacyjnymi.

Proces ten zazwyczaj obejmuje takie zasoby, jak urządzenia do mieszania, maszyny granulacyjne, urządzenia do kompresji tabletek oraz maszyny do powlekania i kapsułkowania.

Predykcyjne utrzymanie ruchu (PdM) ma wiele korzyści w procesie produkcji farmaceutycznej. Niektóre z nich to redukcja przerw w produkcji, optymalizacja wykorzystania zasobów oraz minimalizacja kosztów. PdM również ułatwia zgodność z normami regulacyjnymi, jednocześnie proaktywnie identyfikując i rozwiązując zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Pakowanie

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego w przemyśle farmaceutycznym jest pakowanie. Jego znaczenie polega na zapewnieniu ochrony, wykrywania manipulacji oraz dokładnego oznakowania. Dodatkowo, systemy serializacji i track-and-trace umożliwiają śledzenie i weryfikację, aby przeciwdziałać fałszywym lekom i spełniać wymagania regulacyjne.

Maszyny do pakowania blistrowego, urządzenia do napełniania i zamykania butelek, maszyny kartonujące, systemy etykietowania, narzędzia do sterylizacji oraz maszyny do pakowania w opakowania zbiorcze to niektóre z zasobów zaangażowanych w ten proces.

Wdrożenie predykcyjnego utrzymania ruchu dla urządzeń do pakowania farmaceutycznego zapobiega błędom pakowania i awariom sprzętu, które mogłyby naruszyć integralność produktu i gotowość do dystrybucji. Wspiera również terminową dostawę produktów oraz zwiększa efektywność i opłacalność.

Pharma 4.0: Szersza Perspektywa

Używamy terminu „Pharma 4.0” do opisania ewolucji przemysłu farmaceutycznego w ekosystemie Przemysłu 4.0, gdzie technologie cyfrowe, w tym IoT, analityka danych i AI, transformują procesy produkcyjne.

Nowy paradygmat poprawia integrację danych, usprawnia zarządzanie procesami i promuje automatyzację w całej produkcji farmaceutycznej.

W sercu Pharma 4.0 leży predykcyjne utrzymanie ruchu. Odgrywa ono kluczową rolę w optymalizacji niezawodności i wydajności sprzętu. Dzięki wykorzystaniu analityki predykcyjnej i urządzeń IoT, firmy farmaceutyczne mogą proaktywnie monitorować stan maszyn, wykrywać potencjalne problemy zanim się one nasilą oraz efektywniej zarządzać działaniami konserwacyjnymi.

Podsumowanie

Sektor farmaceutyczny odgrywa kluczową rolę w poprawie ogólnej jakości życia poprzez badania, rozwój i produkcję leków oraz szczepionek. Inwestowanie w rozwiązania, które zwiększają jakość końcowych produktów, jest koniecznością, a predykcyjne utrzymanie ruchu jest jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie doskonałości w utrzymaniu ruchu.

PdM poprawia niezawodność i wydajność sprzętu, minimalizując przestoje i przerwy w produkcji, jednocześnie optymalizując wykorzystanie zasobów. To proaktywne podejście zapewnia spójną jakość produktu, zgodność z przepisami i efektywność operacyjną, wpisując się w transformacyjną strukturę Pharma 4.0.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PdM i jak może pomóc firmom farmaceutycznym w poprawie ich wyników i spełnieniu standardów regulacyjnych, skontaktuj się z naszym zespołem lub zapoznaj się z naszą ofertą rozwiązań PdM.

Dołącz do naszego Zespołu