De rol van Predictief Onderhoud in de Farmaceutische Industrie

De rol van Predictief Onderhoud in de Farmaceutische Industrie
Author: Aranzazu Llombart
Date Posted: 06.03.24

Ontdek hoe predictief onderhoud de farmaceutische industrie verbetert. Maximaliseer uptime. Zorg voor kwaliteit. Streef naar naleving van regelgeving.

Inleiding tot Predictief onderhoud

Predictief onderhoud (PdM) is een strategische aanpak die in moderne industrieën wordt gebruikt om de productiviteit te optimaliseren. Het maakt gebruik van IoT-sensoren en data-analyse om de gezondheid van assets in realtime te monitoren en apparatuurstoringen te anticiperen voordat ze escaleren tot aanzienlijke verstoringen.

Predictief onderhoud biedt echter veel meer dan alleen deze operationele voordelen voor de farmaceutische industrie.

Naast het minimaliseren van stilstand en het maximaliseren van productiviteit, verbetert predictief onderhoud de algehele kwaliteitsborging en vermindert het risico op niet-naleving, wat producenten een hoge mate van vertrouwen geeft in de producten die ze leveren.
Zo wordt PdM een strategische noodzaak voor farmaceutische bedrijven die streven naar operationele uitmuntendheid en naleving van regelgeving.

De Evolutie van Onderhoudsstrategieën in de Farmaceutische Industrie

Historisch gezien waren onderhoudsteams als brandweerlieden die haastig dingen blusten zodra ze in brand stonden. Hun reactieve aanpak hield in dat ze wachtten tot de apparatuur kapotging voordat ze actie ondernamen. Maar laten we eerlijk zijn: het toepassen van reactief onderhoud op een industriële locatie betekent meer stilstand, minder productiviteit en een – enorme – verspilling van geld en middelen. Daarna begonnen proactieve strategieën te ontstaan.

Ze waren een stap in de goede richting, maar hadden nog steeds beperkingen. Deze aanpak hield in dat er regelmatig en gepland onderhoud werd uitgevoerd om storingen te voorkomen voordat ze zich voordoen. Dit leidde echter meestal tot hogere kosten voor arbeid, onderdelen en stilstand.

Dankzij technologische vooruitgang kunnen onderhoudsteams nu met predictieve onderhoudstechnologieën apparatuurstoringen voorzien voordat ze zich voordoen. Met realtime data kunnen ze problemen voorspellen, waardoor ze tijd, geld en hoofdpijn besparen!

Het is dan ook geen wonder dat steeds meer farmaceutische bedrijven overstappen op een proactieve onderhoudsmentaliteit om de bedrijfsvoering en winstgevendheid te optimaliseren

Kerntechnieken van Predictief Onderhoud

Predictief onderhoud omvat een verzameling tools die nauwlettend de conditie van de machines bewaken, waaronder:

Trillingsanalyse

Deze techniek richt zich op het detecteren van abnormale trillingen die door machines en apparatuur worden geproduceerd.

Door de aard van de trillingen te begrijpen, kunnen onderhoudsteams patronen of anomalieën identificeren die wijzen op slijtage, verkeerde uitlijning of andere problemen.

Een voorbeeld: een tabletpersmachine in een farmaceutische fabriek kan ongebruikelijke trillingen vertonen. Trillingsanalyse kan vroege tekenen van lagerslijtage in de motor van de machine aan het licht brengen. Het onderhoudsteam kan de lagers tijdens een geplande stilstand vervangen, waardoor een onverwachte storing wordt voorkomen en een ononderbroken tablettenproductie wordt

Thermografie

Thermografie is een niet-invasieve techniek die infraroodtechnologie gebruikt om temperatuurvariaties in apparatuur en machines te detecteren en te analyseren.
Deze methode stelt technici in staat om oververhitte componenten, elektrische fouten of abnormale temperatuursverschillen te identificeren.

Een voorbeeld: een clean-in-place (CIP)-systeem kan ongebruikelijke temperatuurvariaties vertonen. Thermografie zou een oververhitte pomp detecteren. Het onderhoudsteam kan de defecte pomp tijdens gepland onderhoud vervangen, waardoor de continue werking van het CIP-systeem wordt gewaarborgd.

Ultrasoon

Deze technologie detecteert hoogfrequente geluidsgolven van verschillende bronnen, zoals wrijving, elektrische ontladingen en vloeistofwervelingen.

Door veranderingen in ultrasone patronen te detecteren, kunnen onderhoudstechnici potentiële problemen identificeren, zoals lagerschade, lekkages en mechanische slijtage, voordat deze escaleren tot grotere problemen.

Een voorbeeld: ultrasone technologie kan vroegtijdig een kleine lekkage in een luchtcompressor detecteren, waardoor technici deze tijdens gepland onderhoud kunnen verhelpen.

Olieanalyse

Deze PdM-techniek is gebaseerd op regelmatige inspectie van smeeroliën om inzicht te krijgen in de gezondheid van machines.

Deze analyse onthult verontreinigingen en indicatoren van slijtage of degradatie, waardoor vroege detectie van abnormale omstandigheden mogelijk is.

Een voorbeeld: olieanalyse van een granuleermachine kan metaaldeeltjes in het smeermiddel aantonen, wat wijst op vroege slijtage van onderdelen van de machine. Het onderhoudsteam kan dan de versleten onderdelen tijdens gepland onderhoud vervangen, waardoor een storing wordt voorkomen en de machine soepel blijft werken.

Motorcircuitanalyse (MCA)

MCA beoordeelt de gezondheid van elektromotoren en hun bijbehorende circuits. Het omvat het analyseren van verschillende elektrische parameters, zoals spanning, stroom, weerstand en impedantie, om afwijkingen binnen het motorsysteem te detecteren.

Meting en interpretatie van deze parameters stellen technici in staat om problemen zoals isolatieverlies, windingdefecten of rotorstaafproblemen te diagnosticeren.

Een voorbeeld: MCA kan abnormale weerstand in een mengmachinemotor aantonen, wat wijst op isolatieverlies. De operators kunnen vervolgens de isolatie op tijd repareren, waardoor motorstoringen worden voorkomen en de continue werking van de mengmachine wordt gewaarborgd.

Voordelen van Predictief Onderhoud

Predictief onderhoud biedt vele voordelen die de productiviteit en betrouwbaarheid van industriële farmaceutische processen verbeteren. Enkele van deze voordelen zijn:

  • Verhoogde uptime van assets: Predictief onderhoud houdt kritieke machines langer operationeel.
  • Lagere onderhoudskosten: Proactieve interventies voorkomen kostbare storingen en noodreparaties, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.
  • Grotere energie-efficiëntie: PdM helpt inefficiënties in het machinegebruik te identificeren en aan te pakken, wat het energieverbruik vermindert.
  • Geoptimaliseerde onderhoudsplanning: Predictieve oplossingen minimaliseren stilstand en verhogen de productiviteit door efficiënte planning.
  • Verbeterde productiekwaliteit: Predictief onderhoud zorgt voor consistente productie-output door potentiële problemen aan te pakken voordat ze escaleren.
  • Verbeterde werknemers veiligheid en naleving: Het vermijden van storingen helpt potentiële gevaren te verminderen, een veiliger werkomgeving te bevorderen en te zorgen voor naleving van de regelgeving.
  • Verlengde levensduur van apparatuur: Door regelmatige monitoring en tijdige interventies verlengt predictief onderhoud de levensduur van machines, waardoor hun waarde wordt gemaximaliseerd.

Toepassingen van Predictief Onderhoud in de Farmaceutische Industrie

Predictief onderhoud (PdM) is essentieel voor het farmaceutische productieproces. Door potentiële apparatuur problemen te identificeren en aan te pakken, minimaliseren PdM-technieken stilstand en maximaliseren ze de productie-uptime. Bovendien helpt PdM farmaceutische bedrijven te voldoen aan de regelgeving door de productprestaties en -veiligheid te verbeteren.

Deze voordelen gelden voor de overgrote meerderheid van de assets die direct of indirect betrokken zijn bij de farmaceutische productieprocessen:

PdM ondersteunt het overgrote deel van de assets die betrokken zijn bij de farmaceutische productieprocessen: black en clean utilities, productielijn, verpakking

Black utilities

Deze assets komen niet in direct contact met het farmaceutische product, maar zijn cruciaal voor de productie.

Black utilities omvatten doorgaans stoom, gekoeld water, perslucht en elektriciteit. Ze zijn essentieel voor het leveren van energie, temperatuurregeling en andere ondersteunende functies die nodig zijn voor farmaceutische productie.

Het implementeren van predictief onderhoud voor black utilities zorgt ervoor dat ze continu de productieprocessen kunnen ondersteunen en voldoen aan strikte kwaliteits- en regelgeving eisen.

Clean utilities

Komen tijdens de productie direct in contact met het farmaceutische product en kunnen de kwaliteit, zuiverheid en veiligheid ervan beïnvloeden.

Deze assets omvatten gezuiverd water, schone stoom, clean-in-place (CIP)-systemen en steriele lucht. Deze utilities zijn cruciaal voor het handhaven van aseptische omstandigheden en het waarborgen van de productintegriteit.

Het toepassen van predictieve onderhoudsoplossingen op clean utilities biedt verschillende voordelen, waaronder verbeterde betrouwbaarheid en integriteit van de utilities, verminderd risico op besmetting en gegarandeerde naleving van regelgeving eisen.

Productielijn

In de farmaceutische industrie verwijst een productielijn naar de opeenvolging van stappen die betrokken zijn bij de productie van farmaceutische producten. Elke fase vereist gespecialiseerde apparatuur en faciliteiten om de productkwaliteit en naleving van regelgevende normen te waarborgen.

Dit proces omvat typische assets zoals meng- en blendapparatuur, granulatiemachines, tabletcompressie-instrumenten en machines voor coating en encapsulatie.
Predictief onderhoud (PdM) heeft vele voordelen in het productieproces van de farmaceutische industrie. Enkele daarvan zijn het verminderen van productieonderbrekingen, optimaliseren van het gebruik van middelen en minimaliseren van kosten. PdM vergemakkelijkt ook de naleving van regelgevende normen terwijl het proactief veiligheidsrisico’s identificeert en aanpakt.

Verpakking

De laatste stap van het productieproces in de farmaceutische industrie is de verpakking. Het belang ervan ligt in het bieden van bescherming en nauwkeurige etikettering. Bovendien stellen serialisatie- en track-and-trace-systemen traceerbaarheid en verificatie mogelijk om vervalsing van geneesmiddelen tegen te gaan en te voldoen aan regelgevende eisen.

Blisterverpakkingsmachines, flessenvul- en afsluitapparatuur, kartonneermachines, etiketteersystemen, serialisatiegereedschappen en casepackingmachines zijn enkele van de assets die betrokken zijn bij dit proces.

Het implementeren van predictief onderhoud voor farmaceutische verpakkingsapparatuur voorkomt verpakkingsfouten en apparatuurstoringen die de integriteit van het product en de distributiegereedheid zouden kunnen compromitteren. Het ondersteunt ook tijdige productlevering en verbetert efficiëntie en kosteneffectiviteit.

Farma 4.0: Een Breder Perspectief

We gebruiken de term “Farma 4.0” om de evolutie van de farmaceutische industrie binnen het industrie 4.0-ecosysteem te beschrijven, waar digitale technologieën, waaronder IoT, data-analyse en AI, productieprocessen transformeren.

Dit nieuwe paradigma verbetert de integratie van gegevens, stroomlijnt procesbeheer en bevordert automatisering in de farmaceutische productie.

Het hart van Farma 4.0 ligt in predictief onderhoud. Het speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur. Door gebruik te maken van voorspellende analyse en IoT-apparaten kunnen farmaceutische bedrijven de gezondheid van apparatuur proactief monitoren, potentiële problemen detecteren voordat ze escaleren, en onderhoudsactiviteiten efficiënter beheren.

Tot slot

De farmaceutische sector is van vitaal belang voor het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven door onderzoek, ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins. Investeren in oplossingen die de kwaliteit van de eindproducten verhogen is essentieel, en predictief onderhoud is een van de beste manieren om onderhouds excellentie te bereiken.

PdM verbetert de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur, minimaliseert stilstand en productie onderbrekingen, terwijl het gebruik van middelen wordt geoptimaliseerd. Deze proactieve aanpak zorgt voor consistente productkwaliteit, regelgevende naleving en operationele efficiëntie, in lijn met het transformerende kader van Farma 4.0

Ook lid worden van ons team?