De zekerheid van farmaceutische productie: voorspellend onderhoud in actie

De zekerheid van farmaceutische productie: voorspellend onderhoud in actie
Author: Marcos Gonzalez
Date Posted: 07.04.24

Ontdek hoe voorspellend onderhoud de productielijnen in de farmaceutische industrie revolutioneert, de efficiëntie verhoogt, stilstand vermindert en wereldwijde betrouwbaarheid garandeert.

 

In de farmaceutische productie is de productielijn het zenuwcentrum waar complexe processen en materialen samenkomen om levensreddende medicijnen te maken. Elke onderbreking of storing in deze kerninfrastructuur kan de productkwaliteit in gevaar brengen en leiden tot financiële verliezen.

Gezien de cruciale rol van de productielijn is voorspellend onderhoud en betrouwbaarheid van diensten vereist om de prestaties te optimaliseren en verstoringen te minimaliseren.

De productiefase in de farmaceutische industrie opereert in verschillende cycli, die nauwgezette aandacht voor detail en snelle besluitvorming vereisen om risico’s te beperken en de continuïteit van de productie te waarborgen.

Wat maakt de productielijn technisch zo complex?

De complexiteit van de productielijn komt voort uit twee hoofdfactoren.
Ten eerste is het proces gericht op het toevoegen van waarde aan het product, wat aanzienlijke tijd en materiaalkosten vereist. Ten tweede is het proces inherent dynamisch, met variabelen zoals viscositeit, massa en gewicht die constant veranderen tijdens de productie. Deze dynamische omgeving vereist continue monitoring om mogelijke problemen te identificeren en te voorkomen voordat ze escaleren.

Daarnaast vereist farmaceutische productie hoge niveaus van precisie en nauwkeurigheid om een consistente productkwaliteit te waarborgen. Elke afwijking van de specificaties kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de veiligheid en naleving van regelgeving.

Maximaliseren van productie met voorspellend onderhoud

Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals vibratieanalyse, draadloze sensoren en continue bewakingssystemen, kunnen farmaceutische fabrieken proactief apparatuur afwijkingen identificeren en interventies implementeren om kostbare storingen of compromissen in de productkwaliteit te voorkomen.

Daarnaast ondersteunen voorspellende onderhoudsoplossingen de inspanningen voor naleving van regelgeving in de farmaceutische industrie door apparatuur in optimale conditie te houden en onderhoudsactiviteiten te documenteren.

Voordelen van het wereldwijd implementeren van hetzelfde voorspellende onderhouds- en betrouwbaarheidsplan.

Door gebruik te maken van voorspellende onderhoudsoplossingen kunnen farmaceutische fabrieken een concurrentievoordeel behalen in een industrie waar operationele excellentie van het grootste belang is. Dit is vooral het geval als farmaceutische locaties hetzelfde onderhoudsplan voor al hun fabrieken wereldwijd implementeren.

Enkele voordelen:

  • Consistentie en standaardisatie: Zorgt voor consistente procedures en standaarden op alle locaties, wat de coördinatie en het delen van middelen vergemakkelijkt.
  • Operationele efficiëntie: Optimaliseert het gebruik van middelen en vermindert kosten door het vermijden van duplicatie van inspanningen en het afstemmen van onderhoudsprogramma’s op plant specifieke behoeften.
  • Kwaliteitsverbetering: Vermindert ongeplande stilstand en apparatuur storingen, waardoor de kwaliteit van het eindproduct wordt verbeterd.
  • Vergemakkelijkt de adoptie van opkomende technologieën: Vereenvoudigt de implementatie van opkomende technologieën zoals IoT en data-analyse, wat zorgt voor meer efficiëntie en responsiviteit.
  • Verhoogde veiligheid: Identificeert en adresseert proactief veiligheidsrisico’s, wat bijdraagt aan de veiligheid van werknemers in alle faciliteiten.

Technische Casus

Laten we de casus van een van de langst bestaande bedrijven in de farmaceutische sector verkennen. Het continue bewakingssysteem dat in een reactor in de productielijn werd geïmplementeerd, detecteerde een anomalie in de trillingen, waardoor een potentiële storing werd voorkomen. De tijdige reparatie beschermde de apparatuur en voorkwam negatieve gevolgen voor de productkwaliteit en productieplanningen.

Tot Slot

In de farmaceutische productie is de productielijn cruciaal, en elke verstoring kan kostbaar zijn. Voorspellend onderhoud helpt door problemen proactief te identificeren voordat ze escaleren. Door voorspellende onderhoudsoplossingen wereldwijd te implementeren, zorgen bedrijven voor consistentie, efficiëntie en veiligheid in alle fabrieken.

Wilt u meer weten over hoe voorspellend onderhoud de farmaceutische industrie ondersteunt? Lees dan ons artikel “Optimalisatie van de farmaceutische industrie: De rol van voorspellend onderhoud” of neem contact op met ons team.

Ook lid worden van ons team?