Blog: Osiąganie szybkich sukcesów we wczesnych projektach Przemysłu 4.0

Blog: Osiąganie szybkich sukcesów we wczesnych projektach Przemysłu 4.0
Author: Tom Rombouts, 4.0 Director, I-care Group
Date Posted: 08.30.22
predictive-maintenance

Osiąganie szybkich sukcesów we wczesnych projektach Przemysłu 4.0

Odkąd ponad dekadę temu w Niemczech pojawiła się koncepcja Przemysłu 4.0, zwolennicy wskazują na jego potencjał. Skupiając się na zdigitalizowanych procesach i operacjach, stanowi kamień węgielny cyfrowej transformacji.

Pandemia, w czasie której firmy korzystające z technologii cyfrowych obracały się i dostosowywały do swoich wyzwań skuteczniej niż firmy niezdigitalizowane, była „dzwonkiem alarmowym” dla tych, którzy opóźniali się w swoich wysiłkach. Jednak nawet pierwsi użytkownicy nadal zmagają się z adaptacją Przemysłu 4.0. Jest wiele powodów, dla których tak się stało. Przeszkody obejmują cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia, a także przestarzałe architektury i infrastrukturę danych.

W I-care współpracowaliśmy z dziesiątkami firm, które borykały się ze swoimi projektami Przemysłu 4.0. W wielu przypadkach znaleźliśmy dodatkową barierę — utratę zainteresowania wśród kierownictwa i personelu ze względu na złożoność wysiłku.

Zmiana jest trudna, ale przejście na nowy system napędzany nieznanymi technologiami wymaga wizji i odwagi. Aby pomóc naszym klientom przełamać bariery adaptacji, zidentyfikowaliśmy kluczowy element Przemysłu 4.0 — dane — na których mogli się najpierw skupić, aby dopracować proces podejmowania decyzji i przygotować ich do osiągnięcia „szybkich sukcesów”.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: kamień węgielny Przemysłu 4.0 i poprawa niezawodności

Pomimo bardzo dużej ilości danych dostępnych w nowoczesnych maszynach, danych z czujników i innych źródeł, wiele organizacji wciąż nie wykorzystuje ich skutecznie. W I-care odkryliśmy, że możemy pomóc klientom osiągnąć dwa cele, wykorzystując dane jako kluczowy element w fazie eksploracyjnej naszych działań poprawiających niezawodność.

  1. Odkrywanie wartości danych do podejmowania decyzji, kluczowe dla sukcesu Przemysłu 4.0.
  2. „Rozpoczęcie” wysiłków w ramach wdrożenia Przemysłu 4.0, znajdując łatwe projekty ulepszeń.

Istnieje wiele ogólnych źródeł, z których można zebrać informacje w celu zidentyfikowania kolejnego projektu niezawodności. Źródła te obejmują dane z czujników, dane maszyn, raporty z konserwacji i inne. Aby zapewnić wgląd w własne projekty, poniżej znajdują się trzy przykłady tego, w jaki sposób wykorzystaliśmy moc źródeł danych i wgląd, jaki mogą one dostarczyć w ramach naszych działań w zakresie Utrzymania 4.0.

  • Dane dotyczące awarii oparte na wibracjach zebrane z ponad 800 zakładów przemysłowych: Patrząc na pełną historię awarii całej bazy klientów I-care analizujących wibracje, możemy określić, jakie są „ogólne” obszary poprawy. Jesteśmy w stanie dostosować wyniki na podstawie różnych wniosków. Czy jesteś zainteresowany analizą dla swojej branży — lub dla niektórych typów sprzętu? Nasz zbiór danych może dostarczyć odpowiedzi!
  • Specyficzne dla klienta dane o awariach zebrane z CMMS: Uzyskaj informacje z bazy danych skomputeryzowanego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), aby udoskonalić i zidentyfikować projekty, które zapewnią natychmiastowy i najbardziej  znaczący zwrot z inwestycji. Taki wysiłek wymaga szeroko zakrojonej eksploracji danych, którą najłatwiej osiągnąć za pomocą zautomatyzowanego narzędzia do eksploracji danych.

Takie narzędzie pozwala zidentyfikować słabe punkty w Twojej instalacji technicznej i wskazać, które są głównymi problemami wpływającymi na KPI wydajności.

Uwaga autora: eksploracja danych CMMS dla projektów Przemysłu 4.0 jest jednym z głównych obszarów specjalizacji I-care. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego specjalistycznego działania, skontaktuj się z nami.

  • Analiza awarii specyficznych dla aktywów: Zidentyfikuj określone zasoby, które mają wyższe niż oczekiwano wskaźniki awarii lub nieplanowanych przestojów, a następnie zagłęb się w te zasoby. W I-care opracowaliśmy DOFA (Data Oriented Failure Analysis), który zidentyfikuje, które źródła danych należy wykorzystać do skutecznego przewidywania różnych trybów awarii wybranego sprzętu. Jest to niezbędny krok do rozpoczęcia udanego projektu 4.0. To podejście zostanie wkrótce omówione w następnym artykule na blogu.

Po tym, jak liderzy biznesowi zidentyfikują przypadki użycia o najwyższym priorytecie, zespół projektowy może pogrupować inicjatywy i nadać im priorytety, aby zidentyfikować „szybkie sukcesy”. Te taktyki są sprawdzonymi czynnikami sukcesu w zachęcaniu przywództwa i akceptacji interesariuszy — oraz w gromadzeniu wsparcia i funduszy na rozwój programu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się bezpośrednio z Tomem na LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/in/tom-rombouts-91419113/ 

Dołącz do naszego Zespołu