Arc Flash & Electrical Safety NL

PRESCRIPTIVE MAINTENANCE OPLOSSINGEN

Arc Flash Analysis en elektrische veiligheidsvoorschriften.

Elektrische veiligheid is en blijft een serieus onderwerp van discussie binnen de onderhouds- en reliability community. Hoewel men zich steeds meer bewust wordt van de wettelijke richtlijnen inzake elektrische veiligheid, bestaan er bij veel bedrijven nog steeds misvattingen over de vereisten of vinden ze dat ze kostbare middelen moeten inzetten om maatregelen voor naleving te ondersteunen.

lock out tag out for safety

Wat is het?

Volgens de definitie van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) is een vlamboog een fenomeen waarbij een vonkoverslag van elektrische stroom het bedoelde pad verlaat en zich door de lucht verplaatst van de ene geleider naar de andere, of naar de aarde. De gevolgen zijn vaak heftig en wanneer een persoon zich in de nabijheid van de vlamboog bevindt, kan ernstig letsel en zelfs de dood het gevolg zijn. De oorzaken van boogvlammen variëren en omvatten corrosie, condensatie, stof, vallend gereedschap en foutieve installatie.

In de Verenigde Staten is norm 70E van de National Fire Protection Agency (NFPA), Handbook for Electrical Safety in the Workplace, de norm die de vereisten bepaalt voor vlamboogrisicobeoordeling, etikettering van uitrusting en toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). NFPA 70E is echter een vrijwillige norm en omdat het geen overheidsinstantie is, heeft het geen bevoegdheid om de naleving van een van zijn normen af te dwingen.

 

electrical switchgear

Waarom is het belangrijk

Terwijl de NFPA de naleving van zijn normen niet kan afdwingen, is het OSHA een overheidsinstantie, en het kan de naleving van de regelgeving afdwingen.  In het geval van een ongeval met elektrische ontsteking met arbeidsverlet in een bedrijf, zal het OSHA vragen welke maatregelen werden genomen om de werknemer te beschermen tegen de risico’s waaraan hij bij de uitvoering van zijn taken werd blootgesteld.

Wist u dat in de VS:

 • Er elke 120 minuten een ARC Flash-letsel optreedt
 • Elektrische brandwonden zijn het meest voorkomende, niet-dodelijke letsel als gevolg van schokken. Dit gebeurt wanneer een werknemer in contact komt met onder spanning staande elektrische bedrading of apparatuur.
 • 1.900 werknemers verloren dagen van hun werk door niet-dodelijke blootstelling aan elektriciteit.
 • De nummer één bedrijfstak met de meeste niet-dodelijke elektrische verwondingen? Installatie, onderhoud en reparatie

Weet u zeker dat uw bedrijf voldoet aan de elektrische veiligheidsmaatregelen?

 

BRON: ELECTRICAL SAFETY FOUNDATION INTERNATIONAL

Electrical safety program design

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze NFPA gecertificeerde deskundigen:

 • Vlamboog analyse/beoordeling studies om de energieniveaus van incidenten te bepalen die het personeel zouden kunnen blootstellen
 • Gegevensverzameling ter plaatse, analyse van elektrische systemen, programmaontwikkeling en opleiding
 • Apparatuur specifieke etikettering en één lijndiagrammen
 • Naleving van NFPA 70E en de National Electric Code
Lees meer Contact
Arc flash safety label

Belangrijkste voordelen

Een vlamboog analyse/beoordeling vestigt de aandacht op de delen van uw bedrijf waar het risico op verwondingen door elektriciteit het grootst is. De uitkomst van de analyse biedt een oplossing voor het vereiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en de etikettering van apparatuur. Andere voordelen zijn:

 • Richtlijnen voor specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen voor het elektrische systeem, voor een betere veiligheid van het personeel
 • Gedocumenteerde condities van het elektrische systeem als leidraad voor Reliability Centered Maintenance (RCM) toepassingen
 • Kostenbesparing door minder catastrofale uitval van apparatuur en langere uitvaltijd

 

CONTACT US

Ready to Get Started?

Contacteer ons vandaag

Contact
Ook lid worden van ons team?