De farmaceutische industrie: Het benutten van PdM voor Clean Utilities

De farmaceutische industrie: Het benutten van PdM voor Clean Utilities
Author: Marcos Gonzalez
Date Posted: 06.26.24

Clean utilities zijn cruciaal voor productkwaliteit en naleving in de farmaceutische productie. Voorspellende onderhoudsstrategieën verhogen hun betrouwbaarheid, wat zorgt voor efficiënte en conforme operaties.

 

Het belang van clean utilities in de farmaceutische industrie

Clean utilities verwijzen naar systemen en apparatuur die gezuiverde en steriele utilities leveren die nodig zijn voor de productie van farmaceutische producten. Deze utilities zijn de “helden” van de farmaceutische productielijnen.

Deze apparatuur categorie is ontworpen om te voldoen aan de strenge regelgeving en kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op de farmaceutische productie, met name wat betreft zuiverheid, steriliteit en afwezigheid van verontreinigingen.

Hun belang blijft echter vaak onopgemerkt totdat zich een onverwachte stilstand of kwaliteitsafwijking voordoet, wat invloed heeft op de productieschema’s of de naleving van de regelgeving.

Maximaliseren van betrouwbaarheid met predictive maintenance

Om stilstand van clean utilities te voorkomen, stelt predictive maintenance farmaceutische bedrijven in staat om de conditie en prestaties van deze assets te optimaliseren, waardoor ze een concurrentievoordeel behalen in een steeds veeleisender wordend industrieveld.

PdM is een hoeksteen van moderne strategieën voor asset management. Het revolutioneert onderhoudspraktijken door het verzamelen en verwerken van data-analyse via machine learning om storingen aan apparatuur te voorspellen voordat ze zich voordoen. Deze benadering maakt proactieve interventie en preventieve onderhoudsactiviteiten mogelijk.

Door continu de gezondheid en prestatiestatistieken van clean utility-apparatuur te monitoren, maakt PdM vroege detectie van potentiële problemen, zoals abnormale trillingen, mogelijk. Deze proactieve benadering minimaliseert ongeplande stilstand en verlengt de levensduur van kritieke assets, waardoor de benutting van assets wordt geoptimaliseerd en de levenscycluskosten worden verlaagd.

Betrouwbaarheidsmaatregelen om risico’s te verminderen

Het belang van clean utilities in de farmaceutische productie kan niet genoeg benadrukt worden, aangezien ze direct invloed hebben op de productkwaliteit, consistentie en naleving van regelgeving.

Hun cruciale rol onderstreept de noodzaak van betrouwbaarheidsexpertise om productkwaliteit en naleving te waarborgen. Door samen te werken met een vertrouwde industriepartner krijgen farmaceutische fabrikanten toegang tot geavanceerde technologieën, industriële best practices en op maat gemaakte onderhoudsoplossingen, waardoor ze een hogere operationele efficiëntie en naleving van regelgeving kunnen bereiken.

Technische Casus

Neem als voorbeeld een biotechnologisch farmaceutisch bedrijf dat zijn pompen heeft uitgerust met draadloze trillingssensoren. De trillingsanalysetool detecteerde cavitatieproblemen in drie WFI-pompen. Cavitatie treedt op wanneer de vloeistof in een pomp bij lage druk in damp verandert, wat kan leiden tot een verlies van efficiëntie en een vermindering van de doorstroomsnelheid of uitlaatdruk.

Na een uitgebreide analyse werd vastgesteld dat de apparatuur binnen een suboptimaal bereik werkte. De pompen en circuits werden opnieuw geconfigureerd om optimale snelheden en compressies te bereiken en toekomstige cavitatieproblemen te voorkomen.

Slotwoorden

Samenvattend zijn clean utilities essentieel voor het behouden van de zuiverheid en steriliteit van farmaceutische producten. Helaas wordt hun cruciale rol vaak pas duidelijk tijdens onverwachte stilstanden of kwaliteitsproblemen.

Predictive maintenance is een krachtig hulpmiddel voor het optimaliseren van de prestaties van clean utilities en het minimaliseren van stilstand. Tegelijkertijd biedt samenwerking met een vertrouwde partner toegang tot geavanceerde technologieën en op maat gemaakte onderhoudsoplossingen, wat de operationele efficiëntie en naleving van regelgeving verbetert. Aangezien farmaceutische bedrijven geconfronteerd worden met toenemende uitdagingen in de industrie, zal het gebruik van predictive maintenance-oplossingen en het prioriteren van betrouwbaarheidsmaatregelen voor clean utilities cruciaal blijven om naadloze operaties te waarborgen en risico’s te mitigeren.

Om meer te weten te komen over hoe voorspellend onderhoud de farmaceutische industrie ondersteunt, bekijk dan gerust ons artikel “Optimalisatie van de Farmaceutische Industrie: De Rol van Voorspellend Onderhoud” of neem contact op met ons team

Ook lid worden van ons team?