Calibration & Measurement NL

PRESCRIPTIVE MAINTENANCE OPLOSSINGEN

Calibration & Measurement

Waar kalibratie, verificatie en technologie samenkomen met conformiteit

Testing and measurement
Equipment calibration and testing

Wat is het

Of het nu gaat om de biotechnologie, de voedingsmiddelenindustrie, de energiesector of een andere bedrijfstak waar regelmatig metingen worden verricht, uw organisatie zal moeten voldoen aan de kwalificaties die door nationale of internationale normalisatie-instellingen zijn vastgesteld. Wat zijn enkele van de meest voorkomende soorten instrumenten die gekalibreerd moeten worden?

 • Temperatuurmeting: water- en processtromen in de farmaceutische sector, koelsystemen of fermentoren in de voedings- of farmaceutische sector, ruimtetemperaturen in cleanrooms

 • Drukmeting: vriesdroger, autoclaaf, water- en processtromen, differentiële drukken van bedrijfsruimtes

 • Niveaumeting: Niveau van tanks, fermentoren en reinigingsstations

 • Flowmeters: hoofdzakelijk betrekking op water- en processtromen

 • Weeg apparatuur: productieweegschalen, palletwagens, laboratoriumweegschalen, analytische weegschalen, load cells

 • Snelheidsmetingen: hebben betrekking op de rotatiesnelheid van centrifuges, of roerwerken in tanks

 

Picture of the measurement of the air exchange rate in clean rooms

Waarom is het belangrijk

Een primaire doelstelling van kalibratie is te zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare metingen door apparatuur en eventuele afwijkingen in verband met vereiste tests weg te nemen.

Sensoren en systemen van fabrikanten die niet routinematig worden gekalibreerd, kunnen bijvoorbeeld onbetrouwbare informatie over de werking van apparatuur opleveren, waardoor werknemers gevaar lopen, het milieu wordt blootgesteld aan risico’s en de productiekwaliteit te wensen overlaat. De daaraan verbonden risico’s kunnen voor een organisatie zeer kostbaar zijn, aangezien zware boetes kunnen worden opgelegd, en verlies van klanten, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Equipment measurement and testing

Hoe kunnen we helpen?

Mecotec beschikt over een zeer groot arsenaal aan systemen in haar laboratorium. De instrumenten zijn gebruiksklaar en kunnen direct ingezet worden, waardoor we garant staan voor een hoge beschikbaarheid.

Hoe vaak moeten de meetinstrumenten en -apparatuur worden gekalibreerd? Hoewel dit varieert, is de typische frequentie zes maanden tot een jaar.

De diensten omvatten:

 • Kalibratie en verificatie

  • Onze experts gebruiken een geijkt instrument om de resultaten ervan te vergelijken met uw meetinstrumenten en om de betrouwbaarheid van de metingen te bepalen.

  • Verzeker u van de conformiteit van uw apparatuur en cleanrooms dankzij de tussenkomst van onze experts en hun nauwgezette analyse.

 • Factory 4.0-technologie met IIoT TileConnect 4.0 analyseert u uw productielijnen, spoort eventuele problemen op en verhoogt u uw productiviteit.

 

Classification of non-viable particles in air

Belangrijkste voordelen

Graag geven wij voorbeelden van  typische resultaten die klanten kunnen verwachten van kalibratie- en verificatiediensten:

 • Verbeterde veiligheid. Afwijkingen van instrumenten, wanneer gebruikt in gecontroleerde ruimtes, kunnen resulteren in een toename van de veiligheidsrisico’s

 • Levensduur van het instrument. Door uw instrumenten in goede, als nieuw werkende staat te houden, behoudt u nauwkeurigheid

 • Kostenbesparingen. Foutieve metingen kunnen de productiekosten voor herbewerking of reparaties verhogen

 • Nauwkeurigheid van de metingen door de instrumenten

 • Minder downtime voor reparatie. Maakt het mogelijk het instrument te justificeren als de metingen niet overeenkomen met de toepasbare norm

 • Conformiteit met de normen (FDA, UE, ISO, PIC, GMP, EUDRALEX, enz.) die door elke klant worden bepaald in functie van zijn activiteitensector

NEEM CONTACT MET ONS OP

Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op

klik hier
Ook lid worden van ons team?