Whitepaper: Minimalizacja rozbieżności pomiędzy wibrodignostyką a badaniami oleju za pomocą I-DNA

2020_Wi-care_01
WHITEPAPER

MINIMALIZACJA  ROZBIEŻNOŚCI  POMIĘDZY WIBRODIAGNOSTYKĄ A BADANIAMI OLEJU

 

Z tego dokumentu dowiesz się:

  • Co to jest I-DNA i jak określa ilościowo zdarzenia w dziedzinie czasu, takie jak uderzenia, wady łożysk i przekładni, poślizgi, tarcie, silne poślizgi, tarcie mechaniczne i wyładowania elektryczne.

  • W jaki sposób nieinwazyjną analizę drgań można dodatkowo ulepszyć za pomocą dźwiękowej i ultradźwiękowej analizy fali naprężeń do wykrywania, określania ilościowego i charakteryzowania dowodów funkcjonalności trybosystemu.

  • W jaki sposób ta technika analizy fali naprężeń rozszerza wibracje z monitorowania stanu mechanicznego na trybomechaniczny, pokrywając w ten sposób ważne luki między analizami wibracji i oleju.

Pobierz

 

 

Dołącz do naszego Zespołu