Predictive Maintenance

Wykorzystaj moc rozwiązań Predykcyjnego Utrzymania Ruchu

Gdy programy predykcyjnego utrzymania ruchu są odpowiednio zaprojektowane i wykonywane, ich wyniki mogą mieć znaczący wpływ na Twoje operacje. Odkryj, jak w pełni zintegrowane technologie predykcyjne mogą przewidywać awarie na długo przed koniecznością podjęcia działań. Zapewnij lepszy stan maszyn dzięki analizom predykcyjnym i monitorowaniu stanu, aby zapewnić lepszą wydajność operacyjną.

25-35%

aż do70%

10-20%

Redukcji kosztów Utrzymania Ruchu
Redukcji awarii
Wydłużenia czasu sprawności

20-30%

aż do 50%

aż do 30%

Zmniejszenie wydatków na zapasy części zamiennych
Skrócenie czasu planowania Utrzymania Ruchu
Zwiększenie średniego czasu bezawaryjnej pracy (MBTF)

Kluczowe korzyści biznesowe Predykcyjnego Utrzymania Ruchu i monitorowania stanu maszyn

 

Maksymalne bezpieczeństwo

Redukcja incydentów BHP oraz zapobieganie nieoczekiwanym awariom krytycznych aktywów.

Wpływ na  środowisko

Redukcja emisji CO2 i wsparcie inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Czas pracy zasobów

Planowanie działań utrzymania ruchu w oparciu o profil ryzyka i stan aktywów w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów

Efektywność operacyjna

Redukcja podstawowych kosztów operacyjnych poprzez zoptymalizowane planowanie przeglądów i konserwacji

Przedłużenie cyklu życia zasobu

Maksymalizacja żywotności zasobu poprzez utrzymywanie go w wyznaczonym zakresie działania przez cały czas

Jakość produkcji

Optymalizacja jakości produktu poprzez zmniejszenie zmienności procesu i odchyleń

Wi-care™ jako usługa

Wi-care jako usługa (WaaS) jest sprzętowym oprogramowaniem oferowanym jako model świadczenia usług predykcyjnego utrzymania ruchu, który umożliwia klientom wdrażanie naszych zamontowanych rozwiązań monitorowania w połączeniu z tradycyjnym PdM opartym na trasach. WaaS eliminuje początkowe potrzeby kapitałowe na monitorowanie produktów. Jest to całkowity koszt na maszynę, w tym:

 • Oprogramowanie: Sieć, czujniki (na podstawie Twojej strategii)

 • Instalacja: Obsługiwane przez Twoich specjalistów lub pełna instalacja przez I-care

 • Analiza: Miesięczne, dwumiesięczne, zarządzanie alarmami (w zależności od strategii lub krytyczności)

 • Raportowanie: Zintegrowane raportowanie w chmurze

 • Wsparcie: Opcjonalne zestawy eksperckie (Expert Kit) do monitorowania problematycznych zasobów

 • Gwarancja: Pełna gwarancja na produkt przez okres trwania umowy

Oglądaj
Vibration Analysis
SPRZĘT W SERWISIE

Analiza drgań

Analiza drgań wykrywa wczesne problemy i zapewnia reakcję w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki stanu maszyn wirujących, takich jak skrzynie biegów, silniki, wentylatory, pompy, wały i silniki Diesla.

Analiza wibracji jest obecnie najczęściej wdrażaną technologią na rynku i umożliwia podjęcie działań konserwacyjnych, zanim awaria w serwisie spowoduje zatrzymanie zakładu. Przeczytaj nasz whitepaper o tym, jak monitorowanie drgań stało się podstawą skutecznego predykcyjnego utrzymania ruchu.

Więcej
Infrared Thermography
SPRZĘT W SERWISIE

Inspekcje w podczerwieni

Wykryj gorące punkty, zanim staną się problemami, korzystając z inspekcji w podczerwieni. Termografia w podczerwieni jest najbezpieczniejszą, nieinwazyjną i najbardziej wydajną techniką wczesnego wykrywania usterek i przegrzania, zanim staną się one poważniejsze i bardziej kosztowne w naprawie.

Zadbaj o to, aby sprzęt w zakładzie miał jak najdłuższy czas pracy bez przestojów i długą żywotność dzięki termografii w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych i inspekcji termograficznej na podczerwień.

Więcej
Ultrasound
SPRZĘT W SERWISIE

Analiza ultradźwiękowa

Ultradźwiękowe wykrywanie nieszczelności pozwala wykryć wiele niesłyszalnych lub niewykrywalnych zjawisk, których inne narzędzia predykcyjne nie wykrywają.

Sprężone powietrze często zużywa więcej energii niż większość urządzeń w zakładzie. Nieszczelne przewody powietrzne, złącza, narzędzia pneumatyczne, węże i inne wadliwe elementy sprężonego powietrza mogą być głównym źródłem strat energii. Dlatego niezawodne rozwiązanie do wykrywania nieszczelności i system wykrywania nieszczelności są niezwykle cenne.

Więcej Explore Energy Savings
Oil Analysis
SPRZĘT W SERWISIE

Analiza olejowa

Olej, często nazywany krwią życia sprzętu, może dostarczyć wielu informacji na temat stanu sprzętu i zużycia instalacji, aby postawić odpowiednią diagnozę stanu mechanicznego systemu sprzętu.

Analiza oleju jest uważana za najbardziej opłacalną usługę zapobiegającą awariom maszyn. Monitorowanie przemysłowych systemów smarowania, analiza techniczna oleju i niezawodność smarowania zapewnia pełną optymalizację sprzętu.

Więcej
MCA
SPRZĘT W SERWISIE

Analiza obwodu silnika

Czy wiesz, że około 50% problemów mechanicznych jest spowodowanych awariami silników elektrycznych, a wiele z nich jest spowodowanych awarią elektryczną uzwojeń stojana i wirników?

 • Zanieczyszczenia i wilgoć mogą osłabić nawet najsilniejsze systemy izolacyjne.

 • Ciepło i czas nieodwracalnie starzeją izolację i mogą prowadzić do zwarcia lub zwarcia doziemnego.

 • Narażony termicznie wirnik klatkowy może ucierpieć z powodu pękniętego lutowanego pręta.

Prowadzimy i doradzamy w stosowaniu metod i technik online oraz offline w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością sprzętu.

Więcej
Motion Mag 3.29
SPRZĘT W SERWISIE

Wizualizacja drgań i odkształceń

Wizualizacja drgań i odkształceń to innowacyjna technologia w świecie Predykcyjnego Utrzymania Ruchu i Utrzymania Ruchu 4.0.

 • Technologia jest w stanie zarejestrować 10 sekund czasu za pomocą szybkiej kamery.

 • Inteligentne oprogramowanie będzie później wzmacniać mikroprzemieszczenia i uwidaczniać problemy strukturalne tam, gdzie nie były one widoczne gołym okiem.

 • Oprogramowanie zapewnia natychmiastowe widma z dowolnej lokalizacji kursora z dokładnymi częstotliwościami i amplitudami.

 • Może być stosowany na maszynach wirujących, konstrukcjach i rurociągach.

Teraz to, co nie było widoczne, jest teraz widoczne. Problem rozwiązany.

Motion Magnification Oglądaj
fans
DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Wyważanie dynamiczne w łożyskach własnych

Nierównowaga jest definiowana jako nierówny rozkład masy powodujący, że oś masy różni się od osi łożyska. Podczas rotacji nierówna masa wraz z obrotem wytwarza siłę odśrodkową.

Przyczyny braku równowagi obejmują:

 • Nagromadzenie cząstek stałych na łopatkach wentylatora

 • Różnica temperatur między górną i dolną częścią obudowy wentylatora

 • Nagromadzenie brudu i cząstek stałych

 • Luźne dopasowanie piasty do wału

 • Niewłaściwe lub prowizoryczne procedury wyważania

Więcej
laser align
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Osiowanie laserowe

Niewspółosiowość wałów jest uznawana za jedną z największych przyczyn awarii instalacji ze względu na zwiększone siły wywierane na łożyska, uszczelnienia mechaniczne, elementy wewnętrzne i napędy silnikowe.

To prowadzi do:

 • Przedwczesnego zużycia łożysk, uszczelek itp.

 • Przegrzania łożysk

 • Nadmiernych wibracji

 • Dodatkowego zużycia energii

Niezbędne jest sprawdzenie osiowania sprzętu i, jeśli to konieczne, skorygowanie go za pomocą usługi osiowania laserowego.

Więcej

Gotowy żeby zacząć?

Dowiedz się więcej o predykcyjnym utrzymaniu ruchu i analizach danych, które wspierają zdrowie Twoich maszyn.

Skontaktuj się
Dołącz do naszego Zespołu