Calibration & Measurement

ROZWIĄZANIA PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU

Kalibracja i pomiary

Gdzie kalibracja, kwalifikacje i technologia spełniają zgodność.

Testing and measurement
Equipment calibration and testing

Co to jest

Niezależnie od tego, czy jest należysz do przemysłu spożywczego, ciężkiego, sektora energetycznego, czy jakiejkolwiek innej branży, w której regularnie przeprowadza się pomiary, Twoja organizacja musi przestrzegać wskaźników bezpieczeństwa określonych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje normalizacyjne. Jakie są niektóre z popularnych typów przyrządów, które wymagają kalibracji?

 • Pomiar temperatury: pętle wodne w sektorze farmaceutycznym, sondy chłodnicze lub fermentory w sektorze spożywczym lub farmaceutycznym, temperatury w pomieszczeniach czystych

 • Pomiar ciśnienia: liofilizator, autoklaw, pętle wodne, różnica ciśnień w pomieszczeniach

 • Pomiar poziomu: poziom zbiorników, fermentorów, stacje czyszczenia na miejscu

 • Pomiar przepływu: dotyczą głównie pętli wodnych

 • Ważenie: wagi produkcyjne, wózki paletowe, wagi laboratoryjne, wagi analityczne, tensometry

 • Pomiary prędkości: prędkość obrotowa wirówek, prędkość mieszania zbiorników

Dowiedz się więcej

Picture of the measurement of the air exchange rate in clean rooms

Dlaczego to ważne

Podstawowym celem kalibracji jest zapewnienie dokładnych i wiarygodnych pomiarów w sprzęcie oraz usunięcie wszelkich zmienności związanych z wymaganymi testami.

Na przykład alarmy i systemy producentów, które nie są rutynowo kalibrowane, mogą dostarczać niewiarygodnych informacji na temat sprzętu, narażając pracowników na ryzyko oraz samą organizację na niską jakość produkcji. Związane z tym ryzyko może być bardzo kosztowne dla przedsiębiorstwa w związku z nieefektywną produkcji, czy karami finansowymi nałożonymi ze względu na niedopilnowanie standardów lub opóźnienia w produkcji.

Equipment measurement and testing

Dysponując bardzo dużą flotą sprzętu i laboratorium, Mecotec wykorzystuje swoje narzędzia w laboratorium do profesjonalnych pomiarów i kalibracji z natychmiastową dostępnością. Jak często należy kalibrować przyrządy i sprzęt pomiarowy? Chociaż się zmienia, typowa częstotliwość wynosi od sześciu miesięcy do jednego roku.

Usługi obejmują:

 • Kalibracja i kwalifikacja

  • Nasi eksperci używają standardowego przyrządu do porównywania własnych wyników z Państwa przyrządami pomiarowymi, aby określić prawdziwość pomiarów.

  • Zapewnij zgodność swojego sprzętu i czystych pomieszczeń dzięki współpracy z naszymi ekspertami i ich skrupulatnej analizie.

 • Technologia Przemysłu 4.0 wykorzystująca IIoT TileConnect 4.0  analizuje linie produkcyjne, wykrywa wszelkie problemy i zwiększa produktywność.

Dowiedz się więcej

Classification of non-viable particles in air

Kluczowe korzyści

Poniżej znajduje się kilka podstawowych korzyści, których klienci mogą oczekiwać w przypadku skorzystania z naszych usług kalibracji i kwalifikacji:

 • Większe bezpieczeństwo. Wszelkie niedokładności przyrządów, gdy są używane w kontrolowanych pomieszczeniach, mogą skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa

 • Wydłużona żywotność. Utrzymywanie urządzeń pomiarowych w dobrym stanie, pomaga zachować ich dokładność i wydłuża żywotność

 • Oszczędności. Fałszywe awarie mogą zwiększyć koszty produkcji związane z przeróbkami lub naprawami

 • Wiarygodność pomiaru wykonanego przez przyrządy

 • Mniej przestojów na naprawę. Usługa umożliwia regulację przyrządu, jeśli pomiary nie są zgodne ze standardami

 • Zgodność ze standardami (FDA, UE, ISO, PIC, GMP, EUDRALEX, etc.) zdefiniowane przez każdego klienta zgodnie z jego sektorem działalności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Gotowy żeby zacząć?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się
Dołącz do naszego Zespołu