Privacy Policy

Polityka prywatności

 

Tożsamość

To jest strona internetowa Grupy I-care™ i spółek jej zależnych.

Nasze prawne dane kontaktowe:

I-care™ SRL

Rue René Descartes, 18 – 7000 Mons, Belgium

+32 65 45 72 14 – info@icareweb.com

VAT : BE0867.368.951

Nasz Menedżer Prywatności jest dostępny pod adresem privacy@icareweb.com

 

Ostatnia aktualizacja: wrzesień, 2022

WPROWADZANIE

Działalność I-care składa się z rodziny marek i usług, z których wszystkie skupiają się na potrzebach sektora produkcyjnego i utrzymania ruchu w przemyśle. I-care Group stara się dostarczać swoim odbiorcom odpowiednie i odpowiednie informacje w celu promowania najlepszych praktyk w sektorze produkcji i konserwacji przemysłowej.

I-care Group jest zaniepokojona kwestiami prywatności i chce, abyś zapoznał się z tym, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy informacje.

I-care SRL jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie wszelkich danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej. Administrator danych oznacza firmę I-care SRL, która wraz lub wspólnie ze spółkami zależnymi Grupy lub innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności opisuje nasze praktyki dotyczące sposobu, w jaki zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, odwiedzając naszą witrynę internetową i strony mediów społecznościowych, korzystając z naszych aplikacji lub kontaktując się z nami.

DANE OSOBOWE

I-care Group szanuje Twoją prywatność i Twoje dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym również unijnymi ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r. Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje, dzięki którym osoba może być zidentyfikowana osobiście, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub wszelkie inne informacje, które są zdefiniowane jako dane osobowe, takie jak na przykład adres IP.

Prosimy o nieprzekazywanie nam „danych wrażliwych”, czyli danych wskazujących na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego. Wrażliwe dane będą przetwarzane, jeśli zostaną przez Ciebie wyraźnie upublicznione. W przeciwnym razie nie zamierzamy przetwarzać danych wrażliwych.

ZAKRES I ZGODA

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób, których dane dotyczą, wchodzących w interakcję z I-care Group, z wyłączeniem wszystkich pracowników Grupy, dla których odnosimy się do określonej polityki HR.

Przekazując nam dane osobowe, rozumiesz i zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie, międzynarodowy transfer i wykorzystywanie tych danych. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Zawsze możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub wycofać wcześniej udzieloną zgodę w określonym celu, postępując zgodnie z instrukcjami w poniższej sekcji „Twoje prawa”.

GROMADZENIE DANYCH

Zbieramy dane osobowe osób, których dane dotyczą, z różnych źródeł. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub kontaktujesz się z nami, na przykład przez e-mail, formularz internetowy lub rejestrację wydarzenia/biuletynu, podane przez Ciebie dane osobowe są przechowywane. Zbieramy m.in. następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Firma/organizacja, w imieniu której dana osoba składa wniosek
 • Preferowany język komunikacji
 • Adres IP
 • Informacje o korzystaniu ze strony internetowej

Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i udostępniane rzetelnie i zgodnie z prawem oraz w określonych celach. Te cele i odpowiednie podstawy prawne są określone poniżej.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, w następujących celach oraz w innych zgodnych z nimi celach:

 • Oferowanie naszych usług i wykonywanie umowy, którą mamy (lub będziemy mieć) z Tobą;
 • Wysyłanie komunikatów o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, w tym marketing bezpośredni;
 • Informowanie Cię o istotnych wydarzeniach;
 • Zarządzanie klientami;
 • Ulepszanie strony internetowej: utrzymanie, dostosowywanie i ulepszanie strony internetowej;
 • Śledzenie reklamacji;
 • Wykrywanie i ochrona przed oszustwami, błędami, przestępczymi lub nielegalnymi zachowaniami i/lub wszelkimi innymi działaniami sprzecznymi z warunkami, w jakich oferowana jest nasza strona internetowa.

I-care Group przetwarza i przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to prawnie wymagane.

PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Zawsze zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 • Obowiązek prawny (RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) : przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
 • Zawarcie umowy (RODO, art. 6 ust. 1 lit. b)): przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. I-care Group wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych i/lub prawnych oraz zarządzania stosunkiem umownym w ramach realizacji umowy.
 • Uzasadniony interes (RODO, art. 6, ust. 1, (f)): I-care Group lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, co stanowi zwykłą działalność biznesową I-care Group, i ten uzasadniony interes uznano, że nie wpływa w znaczący sposób na Twoje prawa i wolności. I-care Group wykorzystuje Twoje dane osobowe do prowadzenia działalności biznesowej, wzmacniania relacji z klientami, oferowania (nowych) produktów i/lub usług. W związku z tym uważamy, że możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail związane z usługami, aby informować Cię o naszych produktach/usługach i powiązanych wydarzeniach/biuletynach. Może to obejmować analizy do celów marketingowych i marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w marketingu bezpośrednim, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania Twojej zgody na dalsze komercyjne wysyłki i wykorzystanie komercyjnych plików cookie.
 • Zgoda (RODO, art. 6 ust. 1 lit. a)): wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez I-care Group swoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład, gdy zapisujesz się do newslettera.

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu stosujemy pliki „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka może pozostawić na dysku twardym Twojego komputera i są przydatne do korzystania z naszej witryny. Więcej informacji na temat plików cookie na naszej stronie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, które są racjonalnie zaprojektowane w celu ochrony danych osobowych, takie jak kontrola dostępu i procedury tworzenia kopii zapasowych. Twoje dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach zlokalizowanych w Europie Zachodniej. Pozwala nam to chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

I-care Group zawsze dopilnuje, aby Twoje dane osobowe były udostępniane tylko osobom, które faktycznie ich potrzebują.

Przetwarzane dane osobowe mogą być wymieniane pomiędzy różnymi podmiotami Grupy I-Care zlokalizowanymi w różnych krajach. Nie obejmuje to przekazywania danych do krajów, które są oficjalnie uznawane za niewystarczające z punktu widzenia przepisów dotyczących prywatności. Dane mogą być również udostępniane innym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane lub współadministratorom, którzy świadczą dla nas usługi, o ile są częścią zawodu regulowanego (księgowi, audytorzy, prawnicy) lub potwierdzili, że przestrzegają przepisów i wymogów RODO. W przypadku, gdy te zewnętrzne podmioty przetwarzające dane znajdują się w krajach, które są uważane za nieodpowiednie z punktu widzenia przepisów dotyczących prywatności, podejmiemy środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, takich jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne lub UE /Swiss – US Privacy Shield Frameworks lub w inny sposób poproś o zgodę.

Możemy również udostępniać dane osobowe osób fizycznych organom publicznym lub sądowym, organom ścigania i agencjom zgodnie z wymogami prawa, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania, w tym agencjom i sądom w krajach, w których prowadzimy działalność.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy ujawnić takie informacje stronom trzecim (w tym radcom prawnym), gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu innego egzekwowania naszych praw, ochrony naszej własności lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, lub w razie potrzeby w celu wsparcia funkcji audytów zewnętrznych, zgodności i ładu korporacyjnego.

Fuzje i przejęcia – finanse przedsiębiorstw: dane osobowe mogą zostać przekazane stronie nabywającej całość lub część udziałów lub aktywów Grupy I-care lub jej działalności biznesowej w przypadku sprzedaży, fuzji, likwidacji, rozwiązania, notowania na akcjach wymiany lub innej, lub podmiotowi zapewniającemu finansowanie I-care Group.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe, będą one przetwarzane i przechowywane w bazach I-care Group. Twoje dane osobowe mogą podlegać okresom przechowywania określonym przez wymogi prawne, w którym to przypadku dokumenty i dane muszą być przechowywane w niezmienionej formie i dostępne przez okresy określone w przepisach krajowych. Jeśli nie ma takich wymagań, Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to przez nas potrzebne, maksymalnie 10 lat. Pod koniec okresu przechowywania usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I SIECI

Kiedy korzystasz z przycisków społecznościowych Facebook, LinkedIn i/lub YouTube, dane dotyczące Twojej identyfikacji są automatycznie przekazywane do tych sieci społecznościowych. [Masz również możliwość udostępniania w sieciach społecznościowych niektórych informacji lub treści znajdujących się na tej stronie.] To wykorzystanie podlega warunkom korzystania z sieci społecznościowej, do której konsultacji zapraszamy.

TWOJE PRAWA

W każdej chwili masz jedno z następujących praw:

 • Prawo dostępu : bez podania przyczyny, prawo do żądania informacji o przechowywanych przez nas danych oraz uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskania ich kopii. Twoja aplikacja nie będzie ponosić kosztów, z wyjątkiem jakichkolwiek opłat za połączenie od Twojego dostawcy Internetu;
 • Prawo do sprostowania/usuwania/ograniczenia przetwarzania: prawo do zablokowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia danych zebranych o Tobie, jeśli spełnione są warunki prawne;
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu w określonych okolicznościach wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli spełnione są warunki prawne;
 • Prawo do wycofania zgody : prawo, bez podania przyczyny, do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych lub do odwołania zgody na wysyłanie biuletynów i innych reklam bezpośrednich;
 • Prawo do przenoszenia danych : prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazania ich innej odpowiedzialnej stronie

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z naszym menedżerem ds. prywatności, wysyłając e-mail na adres privacy@icareweb.com.

Jeśli złożysz wniosek, zobowiązujemy się odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Wysyłając takie prośby, będziesz musiał przedstawić nam odpowiedni dowód tożsamości (np. kopię paszportu lub dowodu osobistego).

Możemy odrzucać żądania, które są nieuzasadnione lub mogą zagrażać prywatności innych osób lub w przypadku, gdy dostęp nie jest wymagany przez obowiązujące prawo.

Jeśli I-care Group nie odpowie w zadowalający sposób na Twoje pytania, prośby lub wątpliwości, możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub prawnych:

 • Belgijski Urząd Ochrony Danych
 • Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela
 • Tel. +32 (0) 2 274 48 00
 • Faks: +32 (0) 2 274 48 35
 • e-mail: contact@apd-gba.be
 • Strona internetowa: www.autoriteprotectiondonnees.be

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI OSÓB TRZECICH

I-care Group Privacy Policy does not apply to other advertisers, websites, tools, plugins or cookies. Thus, we are advising you to read carefully the respective data protection policies or privacy policies of these third parties for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

I-care Group podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia poufności przekazanych przez Ciebie danych osobowych. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że przesyłanie danych osobowych przez Internet nigdy nie jest pozbawione ryzyka. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się zatem, że wszelkie możliwe bezpośrednie lub pośrednie szkody, które poniesiesz w wyniku nielegalnego lub bezprawnego wykorzystania Twoich danych osobowych przez osoby trzecie, które nie są do tego upoważnione, nigdy nie mogą zostać przydzielone ani nie odzyskane z I-care Group.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Wprowadzimy zmiany, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem privacy@icareweb.com

Dołącz do naszego Zespołu