Reliability Centered Lubrication

PRESKRYPCYJNE ROZWIĄZANIA UTRZYMANIA RUCHU

Smarowanie ukierunkowane na niezawodność

Optymalizuj wydajność aktywów dzięki projektowaniu, wdrażaniu i standaryzacji programu smarowania

 

Co to jest

Wielu liderów zarządzania aktywami zdaje sobie sprawę, że precyzyjne smarowanie jest ważną częścią programu utrzymania ruchu skoncentrowanego na niezawodności. Często jednak  kierownicy mają problem z tym, jak i gdzie rozpocząć wdrażanie zmian. Reliability Centered Lubrication (RCL) to podejście do smarowania, które koncentruje się na zaprojektowaniu programu do analizy smarowania i oleju, biorąc pod uwagę warunki operacyjne, najlepsze praktyki i modyfikacje dostosowane zarówno do potrzeb konkretnej maszyny, jak i całego obiektu.

RCL jest wdrażane w ramach czterofazowego podejścia, które ma pomóc firmom w opracowaniu i wdrożeniu wykonywalnego planu, aby pomóc im osiągnąć wyższy poziom. W połączeniu z szeroką gamą produktów podejście to pomaga klientom w skutecznym udoskonalaniu programu smarowania do poziomów wiodących praktyk.
Zapytaj Poznaj I-lube

Dlaczego to ważne

Według badań przeprowadzonych przez Society of Tribologists and Lubrication Engineers Słabe smarowanie i zewnętrzne zanieczyszczenia zostały zidentyfikowane jako jedna z głównych przyczyn awarii sprzętu. Jest to często związane ze złymi praktykami smarowania, które zostały przekazane przez różnych techników smarowania w historii istnienia obiektu. Te słabe praktyki są stosowane nie tylko ze względu na brak szkoleń, ale także brak jakiegokolwiek zracjonalizowanego programu opracowanego zgodnie z najlepszymi praktykami. 

Według badania przeprowadzonego przez Society of Tribologists and Lubrication Engineers:

 • 82% wszelkiego zużycia mechanicznego spowodowane jest zanieczyszczeniem smaru

 • 40% uszkodzeń łożysk pojawia się przed końcem okresu eksploatacji z powodu złego smarowania

 • 75% skrócenia żywotności łożyska przy zaledwie 1000 ppm wody w oleju

Czy Twoje praktyki w zakresie smarowania są zoptymalizowane na tyle, aby zapewnić lepszy stan maszyn?

Jak możemy pomóc

Organizacje poszukujące wysokiej jakości programów smarowania zorientowanego na niezawodność zwracają wybierają I-lube, kompleksową ofertę usług, która obejmuje:

 • Analiza luk w programie smarowania oraz analiza kosztów i korzyści

 • Projektowanie i wdrażanie programu smarowania (kontrole wizualne, analiza oleju, zarządzanie dostawami środków smarnych, zarządzanie przechowywaniem, szkolenia)

 • Standaryzuj i utrzymuj sukces programu dzięki zarządzaniu danymi i śledzeniu KPI

Dzięki ustalonym standardom i procedurom nasze podejście RCL jest najlepszym wyborem do smarowania instalacji i analizy oleju.

Więcej

 

Kluczowe korzyści

 • Zmniejszenie ryzyka awarii związanych ze smarowaniem

 • Zminimalizowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa i środowiska

 • Większa produktywność

 • Spadek zużycia smaru (koszty)

 • Przedłużona żywotność maszyn

Skontaktuj się z nami

Gotowy żeby zacząć?

Skontaktuj się z nami już dziś

 

Skontaktuj się
Dołącz do naszego Zespołu