Calibration & Measurement

Inspelen op een marktvraag

Deze activiteit die volledig complementair is aan het bestaande dienstenaanbod van I-care vloeit voort uit een eenvoudige vaststelling: de meeste klanten gebruiken meet- en monitoringinstrumenten die zeer nauwkeurig dienen te zijn en die met verloop van tijd moeten worden gecontroleerd en afgesteld.

Alle sectoren zijn betrokken: de zware industrie, de farmaceutische industrie waarin de monitoring standaarden extra aandacht vereisten, de energiesector en ook de landbouw-en voedingssector.

Waarvoor staat Kalibreren en Meten?

 

Kalibreren of ijking is een handeling die wordt uitgevoerd bij meet- of monitoringapparaten. Twee verschillende apparaten – met een verschillend ontwerp maar ook twee apparaten van hetzelfde gamma bijvoorbeeld (zelfde merk, zelfde model) — reageren niet op exact dezelfde manier. Er is dus een procedure vereist om hetzelfde resultaat te bekomen vertrekkende van dezelfde initiële situatie.
De ijking van meettoestellen is nodig in alle domeinen waarin kwaliteit en precisie van tel zijn. De kleinste meetfout kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het productieproces of voor de productkwaliteit. Het is bijgevolg noodzakelijk om aanpassingen te doen aan het meetinstrument; aanpassingen die vaak de afstelling, of zelfijking of kalibratie worden genoemd. Dit is een handeling die ervoor zorgt dat een meetinstrument waarden weergeeft die overeenstemmen met de gegeven waarden van de te meten fysische grootheid.

 

Wij zijn aanwezig in diverse sectoren zoals

 

- Farmaceutische nijverheid

- Ziekenhuizen

- Transport

 

 

- Voedingsnijverheid

- Supermarkten

- Koudeketen

 

 

- Metaalnijverheid

- Petrochemie

- Scheepsbouw

 

- Kernenergie

- Windenergie

- Warmtecentrale/Gas/Stoom

 

Onze diensten

Instrumentatie (Uitrusting en Lokalen)

Wij kunnen ijkingen uitvoeren voor de volgende metingen:

 • Debiet
 • Temperatuur
 • Niveau
 • Druk
 • Snelheid
 • Weging
 • Geleidbaarheid
 • Enz…

De controle wordt niet enkel ter hoogte van de sensoren uitgevoerd maar over de volledige meetlijn.

Voorbeeld van een temperatuurtest:

We voeren een lijntest uit, een omvormertest, bath dive or dry oven probe afhankelijk van het temperatuurbereik

Mapping, in kaart brengen van temperatuur en vochtigheid (Uitrusting en Lokalen)

 • Plaatsing van verschillende temperatuur- en vochtigheidssondes in functie van de specificaties van de klant.

  Dankzij deze meting die over een zekere periode loopt, kunnen de warme en koude punten worden bepaald om vervolgens te gaan bepalen waar de bewakingssondes moeten worden voorzien om een optimale controle te hebben over de installatie.

  Deze methode wordt vooral gebruikt in:

  • Gesloten thermostatische ruimten (frigo’s, diepvriezes, koelkamers, opslaglaken, enz.)
  Steriliseerunits (Oven, tank, autoclaaf, SIP-station, vriesdrogers, enz)

HVAC: CAA omgeving (Controlled Atmosphere Area)

 • Meten van luchtdebiet en -snelheid
 • Kalibreren van omgevingssondes (druk, temperatuur, relatieve vochtigheid)
 • Drukcontrole: dit gebeurt op diverse manieren (drukverlies, Delta P, monitoringsonde)
 • Integriteitstest van volledige filters (pulsie, extractie,…)
 • Deeltjestellers in de verschillende zones, meten van de decontaminatietijd
 • Statisch en dynamisch schema van de luchtstroom

Microbiologie

In progress

 

Wenst u meer informatie over onze verschillende diensten, neem dan contact op met calibration@icareweb.com