Calibration 2019-01.png

Suspect increasing vibration level on a wi-care™ installation

Suspect increasing vibration level on a wi-care™ installation

De afdeling predictief onderhoud van een chemische klant was gealarmeerd door een plotse stijging van de overalltrillingswaarden van hun Wi-care™-systeem, dat geïnstalleerd was op een ventilator van hun productie-units.

Predictief onderhoud 21 augustus 2018

De grafiek hieronder toont de spectrumanalyse op het ogenblik dat de hoogste amplituden werden bereikt.

De hoge piek komt overeen met 8 grootteorden of 380 Hz en een amplitude van 7,6 mm/s.

The high peak is at 8 orders or 380 Hz with an amplitude of 7.6 mm/sec

Wat is de oorzaak van deze hoge 8-orde? Het gaat om een ventilator met 8 schoepen. 8 grootteorden is de ‘blade pass frequency’.

Het is ook een ventilator die regelmatig moet gereinigd worden. Dit gebeurt in het weekend met behulp van een hogedrukreiniger. Bij het schoonspuiten moet het onderhoudspersoneel een klep onderaan de ventilatorbehuizing openzetten zodat het water kan wegstromen.

In dit specifieke geval waren ze vergeten de klep te openen waardoor er water in de behuizing zat toen de ventilator werd opgestart. De ventilator begon te draaien en werkte als een pomp.

Nadat de klep was opengezet en al het water verwijderd, draaide de ventilator opnieuw vlot.

De watervalgrafiek hieronder toont de spectrumanalye voor, tijdens en na het defect.