Blog: Zapewnienie wykwalifikowanej kadry w zakresie inżynierii niezawodności, predykcyjnego utrzymania ruchu i nie tylko

Blog: Zapewnienie wykwalifikowanej kadry w zakresie inżynierii niezawodności, predykcyjnego utrzymania ruchu i nie tylko
Author: Pedro Vina, eLearning Director, I-care Group
Date Posted: 06.16.22
Vibration, Infrared, and Ultrasound Training

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry w zakresie inżynierii niezawodności, predykcyjnego utrzymania ruchu i nie tylko

Maksymalna niezawodność sprzętu i czas pracy bez przestojów ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zasobami przemysłowymi. W związku z tym, odpowiednio zarządzane programy niezawodności i utrzymania ruchu aktywów są dużym elementem sukcesu. Są one również potrzebne do obniżenia kosztów UR, zwiększenia ogólnej dostępności sprzętu i promowania bezpieczeństwa eksploatacji obiektu.

Mimo że operatorzy obiektów rozpoznają te fakty, często nie mają czasu ani umiejętności, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie personelu utrzymania ruchu, aby zapewnić najlepsze możliwe wyniki. Mogą również odczuwać negatywne skutki niedoborów kadrowych z powodu utrzymującej się pandemii, przechodzenia na emeryturę wysoko wykwalifikowanych starszych pracowników i innych czynników.

Dodając do tych wyzwań potrzebę przyspieszenia działalności i dostarczenia wykwalifikowanej kadry w celu przejścia do Przemysłu 4.0, w tym urządzeń i metod Przemysłowego Internetu Rzeczy (np. IIoT). Podsumowując, wyzwania te mogą zmniejszyć ich szanse na wsparcie udanego, opłacalnego programu utrzymania ruchu.

Jako dyrektor ds. e-learningu w I-care, firmie, której misją jest pomaganie innym firmom w promowaniu wiarygodności aktywów i zwiększaniu opłacalności, jestem głęboko zaangażowany w nasze programy szkoleniowe. W rzeczywistości istnieje duże zapotrzebowanie na doświadczonych, wykwalifikowanych techników utrzymania ruchu. To sprawia, że szkolenie w najlepszych warunkach jest ciągłą potrzebą.

Charakterystyka kompleksowego programu szkoleniowego

Chociaż jestem nieco stronniczy na korzyść naszych programów szkoleniowych i zapraszam każdego, kto czyta ten artykuł, aby je sprawdził, moje przesłanie jest bardziej bezpośrednie: dobrze udokumentowane i profesjonalnie rozwinięte szkolenie — bez względu na to, jaka firma je opracuje — jest niezbędne.

Poniżej przedstawiamy kilka praktyk, które włączamy do naszych programów szkoleniowych, których zalecam szukać w dowolnym programie szkoleniowym lub rozwiązaniu, które oceniasz.

  1. Kursy powinny dotyczyć wszystkich poziomów umiejętności. W szczególności szkolenie ma kluczowe znaczenie dla pracowników na stanowiskach niskiego i średniego szczebla. Są to pracownicy o niższych kwalifikacjach, których w końcu można doszkolić do zajmowania wyższych ról. Może to skutkować ogromnymi oszczędnościami w porównaniu z poszukiwaniem na początku wysoko wykwalifikowanych pracowników na żądanie.
  2. Najlepsze programy szkoleniowe obejmują szkolenia „umiejętności miękkich”, podczas których technicy utrzymania ruchu i inni pracownicy uczą się, jak skuteczniej komunikować się ze sobą, z kierownictwem firmy, a nawet z klientami w razie potrzeby.
  3. Szkolenia są certyfikowane przez uznane grupy branżowe, takie jak Mobius Institute, Infrared Training Center oraz International Council on Machine Lubrication.
  4. Program szkoleniowy będzie najlepiej obejmował również sesje z firmowymi „ekspertami merytorycznymi”, którzy mogą zaoferować wgląd w trendy i inne informacje dotyczące ich konkretnej dziedziny wiedzy, takie jak monitorowanie maszyn oparte na stanie.

Nauka w rzeczywistych warunkach

Ponadto polecam liderom firmy współpracę z firmą, która może przeprowadzić symulowane „ćwiczenie procesu wyłączania obiektu” wraz z ograniczeniami logistycznymi i związanymi z bezpieczeństwem. Zapewni uczestnikom jasny, szczegółowy obraz tego, jak się pracuje, typowe czynności, takie jak zarządzanie wykonaniem pracy, oraz typowe wyzwania, które mogą napotkać, takie jak ograniczenia zasobów, problemy z jakością i problemy z harmonogramem.

Wprawdzie technicy wyższego szczebla mogą również szkolić mniej doświadczonych pracowników, ale powinno to być raczej ćwiczeniem coachingowym, a nie podstawowym mechanizmem szkoleniowym. Starsi technicy są drożsi i mogą pomóc rozwiązać większy zakres problemów bez pomocy niż młodsi lub pośredni pracownicy.

Ignorując wartość szkoleń miej na uwadze to, że Twoja firma, bez względu na to, jak zaawansowana się teraz uważa, w końcu będzie miała przestarzałą kadrę. Nie będziesz przygotowany na stawienie czoła wyzwaniom szybko rozwijających się dyscyplin, takich jak predykcyjne i preskrypcyjne utrzymanie ruchu. Gdy zostaniesz w tyle za konkurencją, często droższe jest nadrabianie zaległości niż po prostu dobre szkolenie personelu.

Podsumowując, zachęcam wszystkich kierowników obiektów, kierowników ds. utrzymania ruchu i innych specjalistów z branży do inwestowania w profesjonalne szkolenia prowadzone przez ekspertów. Z naszych badań wynika, że korzyści sprzyjają sukcesowi firmy i zwiększają jej produktywność. Mogą również pomóc firmie zatrzymać istniejących, wysoko wykwalifikowanych i dobrze poinformowanych pracowników:

  • 94% pracowników twierdzi, że zostaliby dłużej w firmie, gdyby zainwestowała ona w ich naukę i rozwój.
  • 74% pracowników jest gotowych nauczyć się nowych umiejętności lub przekwalifikować się, aby zachować zdolność do zatrudnienia.

Mam nadzieję, że te informacje okazały się pomocne. Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie szkoleniowej, pobierz nasz katalog tutaj: https://www.icareweb.com/wp-content/uploads/2022/03/Training-2022-EN.pdf.pdf 

 

Wolisz najpierw przeczytać nieco więcej informacji? Jeden z moich kolegów opublikował niedawno świetny artykuł na temat Przemysłu 4.0. Możesz uzyskać do niego dostęp tutaj: https://www.icareweb.com/resource/moving-to-industry-4-0-is-your-organization-ready/

Dołącz do naszego Zespołu